Petice vědu neškrtat!


My, níže podepsaní, nesouhlasíme s návrhem ministerstva financí na významné škrty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Podle dostupných informací se má jednat o snížení v objemu 10 %. Konkrétně o 2,1 miliardy Kč z rozpočtu vysokých škol, 600 milionů z rozpočtu Akademie věd ČR a 1,2 miliardy z rozpočtu Technologické a Grantové agentury ČR. Tento krok přichází v období vysoké inflace, která dosud nebyla v rozpočtu VaVaI reflektována. Navíc jsme svědky nezvykle vysokých cen energií, které kromě dopadu na ohrožené skupiny obyvatel ČR ohrožují i chod vědeckých infrastruktur. Oblast VaVaI již několik let získává menší a menší podporu ze státního rozpočtu (vztaženo k HDP), což Českou republiku vzdaluje od rozvinutých zemí, které jsou na špičce v oblasti základního výzkumu, a které také dokáží transformovat výsledky získané v oblasti aplikovaného výzkumu do výroby produktů s vysokou přidanou hodnotou, čímž si zajišťují dostatečné příjmy do národních rozpočtů.


Podpora VaVaI z rozpočtu ČR, zdroj:Daniel Munich

Obáváme se, že kumulativní dopad vysoké inflace, vysokých cen energií a navrhovaných škrtů, bude pro české vědecké instituce drtivý. Grantová ani Technologická agentura nebudou mít dostatek prostředků na financování nových projektů excelentního výzkumu - bude nutné zrušit či omezit již probíhající projektové výzvy, do kterých vědci a vědkyně investovali své úsilí. Řada pracně vybudovaných infrastruktur a týmů se pravděpodobně bude muset zavřít, aniž by dostala šanci naplnit své vědecké cíle. Dojde tak ke zmaření investic podpořených z peněz českých a evropských daňových poplatníků. Bude docházet k odlivu špičkových vědců do zahraničí. Hrozí rozpad vědeckých týmů a nevratné poškození kvality výzkumu na mnoho dalších let dopředu. O peníze, které se zdánlivě ušetří, se zvýší vnitřní dluhy vědeckých institucí (v podobě zastarávajícího vybavení a rozpadajících se budov), a ty budou dlouhodobě omezovat možnosti vědeckých týmů. Fungující vědecké a výzkumné infrastruktury včetně zkušených odborníků jsou nutnou, nepodkročitelnou podmínkou k ekonomickému rozvoji, k udržení a rozvíjení konkurenceschopnosti a ke zvládaní krizí a výzev.

Žádáme vládu ČR, aby dostála svému programovému prohlášení a udělala z oblasti VaVaI svoji skutečnou prioritu, která bude podpořena adekvátním rozpočtem - na příští rok minimálně ve výši 47,8 mld. Kč, jak ho navrhla Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace a v delším horizontu směřovala k 0,63 % HDP, což odpovídá průměru EU a OECD. Věříme, že k řešení současné ekonomické situace státu vedou i jiné cesty než aplikování plošných, ničím nepodložených škrtů ve veřejném sektoru. Snížení podpory výzkumu v ČR žádné podstatné rozpočtové úspory nepřinese, naopak, bude mít dlouhodobé ekonomicky negativní následky.

Příznivci české vědy - přidejte svůj podpis:

Jméno a příjmení:
Profese:
Instituce:
E-mail:
Odesláním podpisu k otevřenému dopisu udělujete souhlas Fóru Věda žije!, z.s., aby zpracovával uvedené osobní údaje za účelem informování o činnosti pomocí e-mailu, a ke zveřejnění jména a afiliace na stránkách petice. Vaše údaje budou uchovávány po dobu 3 let do 31. 12. 2026 na zabezpečeném počítači webhostingu INTERNET CZ, a.s. Pokud máte nějaké dotazy, připomínky nebo chcete svůj souhlas s uchováváním osobních údajů zrušit, napište nám na e-mail komm@vedazije.cz nebo vojtkova@vedazije.cz.


Signatáři

1. Julius Spicak lékař / IKEM
2. Pavel Jungwirth vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
3. Václav Pačes biochemik / ÚMG AVČR
4. Ondřej Ševeček historik / Filosofický ústav AV ČR
5. Tomas Halik profesor / UK
6. Pavel Baran / Akademie věd ČR
7. Jan Zukal Ředitel / Ústav biologie obratlovců AV ČR
8. Pavel Banáš vědecký pracovník/ředitel CATRIN / CATRIN UP Olomouc
9. Josef Foldyna vědecký pracovník/ředitel / Ústav geoniky AV ČR
10. Miroslava Anděrová vědecký pracovník/ředitelka / Ústav experimentální medicíny AV ČR
11. Tomáš Chráska vědecký pracovník - zástupce ředitele / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
12. Robin Maialeh ředitel / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
13. Jakub Smrčka ředitel muzea / Husitské muzeum v Táboře
14. Antonín Lupíšek Ředitel pro vědu a výzkum, docent / ČVUT-UCEEB a FSv
15. Bohdan Schneider vedoucí laboratoře, ředitel ústavu AV / Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
16. Jan Kopecky vedecky pracovnik, reditel ustavu / Fyziologicky ustav AV CR
17. Marta Martinová ředitelka / A2
18. Jan Zelenka historik / Historický ústav AV ČR
19. Marija Simeunović Skvorcova Filoložka, doktorandka / KJBS FF UK
20. Lucie Horáčková Popularizátorka vědy / Fyzikální ústav AV ČR
21. Dalia Burešová (Obrazová) vědecká pracovnice / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
22. Michael Abdelsayed Ph.D. student / Masaryk Uni.
23. Nikita Abramenko vědecký pracovník / 1. lf UK
24. Alexander Ač ekolog/vědec / Ústav výzkumu globální změny
25. Lukáš Adam Voják z povoláni / Armáda ČR
26. Jiří Adam fyzik / ÚJF AV ČR
27. Matyáš Adam Odborný asistent / Univerzita Tomáše Bati
28. Miroslava Kari Adamcová Molekulární imunolog / Ústav molekulární genetiky AV ČR
29. Sabina Adamczyková knihovnice / Ústav dějin umění AV ČR
30. Martin Adamec fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
31. Jiří Adámek vědec/jaderný fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
32. František Adámek Archeolog,Odborný pracovník výzkumu / ARÚ Praha, ÚDU
33. Kateřina Adámková doktorand / Ústav přístrojové techniky AV ČR
34. Bruno Aguas student / FF UK
35. Saman Ahmadi PhD Student / IOCB Prague
36. Ubaid Ahmed Graduate Student/Ph.D. / FZU
37. Gajane Achverdjanová historička umění, pracovnice Semináře dějin umění / Masarykova univerzita, Brno
38. Michal Ajvaz filosof / Centrum pro teoretická studia
39. Gizem Aktug Doktorandka / Fyzikální ústav AVČR
40. Manea Andrei Alexandru PhD Student / UFAL, MFF, UK
41. Glenda Alquicer vědecká pracovnice / VÚRV, v. v. i.
42. Karel Altman etnolog / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
43. Ondřej Altman Informatik / FIS VŠE
44. Jan Altman vědecký pracovník / Botanický ústav AVČR
45. Jaroslav Altman Stavař /
46. Ondřej Ambrož PhD student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
47. Antonín Ambrož postdoktorand / Ústav experimentální medicíny AV ČR
48. Zuzana Amlerová PhD student / 2. LF UK
49. Kristina Andělová historička / Ústav pro soudobé dějiny AVČR
50. Josef Ander Student / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
51. Ladislav Anděra vědecký pracovník / Biotechnologický ústav AV ČR
52. Karolína Anderová PhD student / Univerzita Karlova - PřF
53. MUDr.Martina Anderova Lékař /
54. Dariia Andreeva Ph.D. studentka / Univerzita Karlova
55. Klára Andresová historička / Archeologický ústav AV ČR
56. Jan Andrle Bibliograf / Divadelní ústav
57. Pavla Angelisova vedecka pracovnice / Ustav molekularni genetiky AVCR
58. Jiří Anger Filmový teoretik / FF UK / Národní filmový archiv
59. Róbert Antal archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
60. Judita Anthi doktorandka / Fyzikální ústav AVČR
61. Jaromír Antoch univerzitní profesor (UK Praha) / MFF UK
62. Jakub Antoš Student / Právnická fakulta UK
63. Jakub Antoš Projektovy manažer / AVT Group a.s.
64. Lucie Antošíková literární badatelka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
65. Apostolos Apostolakis vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
66. Pavel Arazim filosof, logik / Filozofický ústav AV ČR
67. Daniel Arnošt Informační technologie / Soukroma nadnarodni firma
68. Libuše Arnoštová safety engineer / Extreme Light Infrastructure
69. Andrej Artemov odborný asistent / Katedra ruského jazyka FPE ZČU
70. Katarina Aslan doktorand / Sociologický ústav AV
71. Emil Aslan Univerzitní pedagog a vědec / Univerzita Karlova
72. Jan Aubrecht vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
73. Martina Aubrechtová paleontoložka / Geologický ústav AV ČR
74. Naděžda Audibussiová grafik /
75. Klára Augustinová student / Ústav archeologie a muzeologie, FF MUNI
76. Zuzana Augustová teatroložka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
77. Galyna Babak vědecká pracovnice / MUA CAS
78. Iva Babčanová vedoucí personálního oddělení / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
79. Oleg Babčenko vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
80. Jan Babica akademický pracovník / Farmaceutická fakulta UK
81. Martin Babička postdoktorand / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
82. Róbert Babjak Doktorant / ÚFP AV ČR
83. Lucie Bačáková Vědecká pracovnice, ved. Odd. Biomateriálů a tkáňového inženýrství / Fyziologický ústav AVČR
84. Marcela Baďurová administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
85. Tatiana Chavalková Badurová doktorandka / Fakulta humanitních studií UK
86. Vojtěch Bahenský vědecký pracovník / Fakulta sociálních věd UK
87. Jaroslav Baier Pravnik /
88. Ondřej Baier archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha
89. Petr Baierl Asistent / ZČU NTC
90. Lola Bajard Vědkyně / Masarykova Univerzita
91. Petr Bajgar soustružník /
92. Kateřina Bajtková Logistik / Strojírenství
93. Alena Bakalová fyzik / Fyzikální ústav AVČR
94. Veronika Rych Bakkal Digitalizace knih / KNAV v.v.i.
95. Nikola Balaš postdoktorand / Etnologický ústav AV ČR
96. Pavel Baláž fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
97. Markéta Balcarová odborný asistent / KGS, FF ZČU
98. Aleš Balík vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
99. Vojtěch Balík klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
100. Štěpán Balík VŠ učitel / FF JU v ČB
101. Darina Balková Rastlinný fyziológ / MUNI
102. Pavel Baloun historik / Historický ústav AV ČR/FHS UK
103. Eva Balounová Právnička a výzkumnice / Ústav státu a práva AV ČR
104. Ondřej Baran Distributor, skladník / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
105. Daniel Baránek vědecký pracovník / Historický ústav AV ČR
106. Ruslan Barannikov PhD student / Ustav Anorganicke Chemie AV CR
107. Olga Baranová redaktorka / Filosofický ústav AV ČR
108. Jakub Barát student / 3. LF UK
109. Pavel Baroch vedoucí katedry / Fakulta aplikovaných věd ZČU
110. Roman Baron historik / Historický Ústav AV ČR
111. Aleksander Baron student / FF UK
112. Jan Bárta vědecký pracovník / ČVUT v Praze
113. Daniela Bartáková historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
114. Patrik Bartek Ekolog /
115. Jaroslav Bartík archeolog/vědecký pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno
116. Igor Bartiš ekolog/vědec / Botanický ústav AV ČR
117. Petra Bártková knihovnice / Knihovna AV ČR
118. Anežka Bartlová kunsthistorička / externí přednášející / FAMU
119. Josef Bartoň filolog, teolog / Katolická teologická fakulta UK
120. Petr Bartoň inženýr / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
121. Zikmund Bartonicek PhD student / University College London
122. Vojtěch Bartoš Student / FF MU
123. Iveta Bartošíková Mateřská dovolena / Doma
124. Martina Bartošová knihovnice / Botanický ústav Akademie věd
125. Jitka Bartošová biochemik / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
126. Lenka Bártová knihovník / Knihovna AV ČR
127. Jolana Bartuňková vedoucí oddělení / Grantová agentura ČR
128. Ivan Barvík fyzik / MFF UK
129. Kateřina Baslová tajemnice /
130. Nikola Bašinová vědecká pracovnice / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
131. Kristýna Bašná výzkumnice / Sociologický ústav AV ČR
132. Radovan Bašnák Filmař / Barrandov studio
133. Jiří Bašta vedoucí výroby / RadioMedic s.r.o.
134. Luboš Baťa Vazany pojistovaci zprostredkovatel / OK Group
135. Jan Batysta Fyzik/Básník a textař / Fyzikální Ústav AV ČR
136. Hedvika Bauerová Knihovnice / Fakulta humanitních studií UK
137. Tomáš Bayer observatorista / Geofyzikální ústav AVČR
138. Jan Bazant klasický archeolog / Filosofický ústav AVČR
139. Vojtěch Bažant historik / Filozofická fakulta UK
140. Miroslav Bažil Vedoucí výrobní kvality a laboratoře / DGS Druckguss Systeme
141. Dominik Beck Doktorand / Matematický ústav MFF UK
142. Deborah Beckerová Doktorandka / Masarykova Univerzita
143. Jindřich Bečvář docent / FD ČVUT, MFF UK
144. Martina Bečvářová profesorka / Fakulta dopravní, ČVUT v Praze
145. Libor Bednář OSVČ /
146. Milan Bednář historik /
147. Jarmila Bednaříková docentka / Masarykova univerzita
148. Alena Bednářová knihovnice / Knihovna AV ČR
149. Kateřina Bednářová OSVČ /
150. Martina Bednářová vědecký pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci, PřF
151. Radomír Běhal Konstruktér / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
152. Libor Behounek logik / Ostravská univerzita
153. Petr Beier Chemik / ÚOCHB AVČR
154. Václav Bek projektant / SVČ
155. Samia Belaidi PhD student / CEITEC
156. Andrea Beláňová religionistka / Sociologický ústav AV ČR
157. Vít Bělič vysokoškolský učitel, důchodce / Univerzita Karlova, FTVS
158. Milena Běličová archivářka / Národní muzeum
159. Pavel Bělina vývojový inženýr / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
160. Joelle Gouy de Bellocq Senior researcher / Ústav biologie obratlovců AV ČR
161. Pavel Bém vědecký pracovník / Ústav jaderné fyzily
162. Aneta Benáčková nMgr studentka / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
163. Daniel Benák fyziolog / Fyziologický ústav AV ČR
164. Daniela Benáková Učitelka /
165. Matouš Benda student / FF UK a PedF UK
166. Martin Benda Student / Univerzita Karlova
167. Aleš Benda Vedoucí servisní laboratoře / PřF UK
168. Martin Benda biolog / PřF UK
169. Magdalena Bendová vědecká pracovnice / Ústav chemických procesů AV ČR
170. Pavel Beneš Vedoucí PS / VÚRV, v.v.i.
171. Jaromír Beneš archeolog / Jihočeská univerzita
172. Hynek Beneš výzkmný a vývojový pracovník / Ústav makromolekulární chemie, AV ČR
173. Jana Benešová Doktorand / PřF UK
174. Markéta Benešova Doktorand, junior researcher / ÚPT AV ČR
175. Klára Benešovská umělecký historik / Ústav dějin umění AV ČR
176. Ondřej Beran filosof / Univerzita Pardubice
177. Ondřej Beránek orientalista / Orientální ústav AV ČR
178. Radim Beránek vědec / VŠ učitel / Universität Ulm
179. Jiří Beránek vědecký pracovník / FZÚ AV ČR
180. Romana Beranová klimatoložka / Ústav fyziky atmosféry
181. Jan Berger Vědecký pracovník / FZU
182. Karel Berka docent fyzikální chemie / Univerzita Palackého v Olomouci
183. Josef Bernard sociolog / Sociologický ústav AV ČR
184. Jana Bernášková vědecký asistent / Ústav chemických procesů AV ČR
185. Peter Berta fyzik / MFF UK
186. Milan Berta vývojář a výzkumník /
187. Yann Bertrand vědec/genetik / Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
188. Vendula Bezáková Webmaster /
189. Kateřina Bezányiová studentka / PřF UK
190. Jaroslav Bezděk administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
191. Martin Bican Student / MFF UK
192. Jaroslav Bielčík fyzik / FJFI ČVUT
193. Jana Bielčíková Vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR
194. Jan Bierhanzl filosof / Filosofický ústav AV ČR
195. Veronika Bilanovičová vyzkumny pracovnik / CEITEC Masarykova Univerzita
196. Hana Bílková doktorand / Univerzita Karlova
197. Tereza Bílková Student /
198. Diana Bílková výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
199. Petra Bílková vědecká pracovnice / Ustav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
200. Matěj Bílý historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
201. Denys Biriukov vědecký pracovník / CEITEC MUNI / UOCHB AV CR
202. Tomáš Bláha programátor / Fyzikální ústav AV ČR
203. Andrea Bláhová podatelna, recepce / Archeologický ústav Brno
204. Markéta Bláhová policista /
205. Jan Blahůt inženýrský geolog / Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
206. Aleš Blahut vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
207. Jan Blahut chemik / Ústav organické chemie a Biochemie AV ČR
208. Nicolas Blavet vědecký pracovník / CEITEC MU
209. Kristyna Blazkova Postdoktorandka / UOCHB AV CR
210. Pavel Blažek Historik / Filosofický ústav AV ČR
211. Ondřej Blažek pedagog, historik / Gymnázium Strakonice
212. Vojtěch Blažek GIS analytik a didaktik / Katedra geografie Jihočeská univerzita
213. David Blažek vědecký pracovník / Slovanský ústav AV ČR
214. Radim Blažek Výzkumný pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
215. Dalibor Blažek vědec-molekularní biolog / CEITEC-Masarykova Universita
216. Martin Blažka Odborný pracovník vědy a výzkumu / Ústav molekulární genetiky AV ČR
217. Hana Blažková doktorandka / FF UK - ÚČL AV ČR
218. Gabriela Blažková archeolog / Archeologický ústav AV ČR Praha, v. v. i.
219. Lenka Blechová vědecký pracovník / HÚ AV ČR
220. Vojtěch Bližňák vědecký pracovník / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
221. Jitka Bližňáková důchodce /
222. Matyáš Bobek student / FEL ČVUT
223. Markéta Bodláková Doktorand / Biofyzikální ústav AV ČR
224. Iva Bodnár Event manager / ÚOCHB
225. Klára Bogár fyzik / Ústav Fyziky Plazmatu AV ČR
226. Grozdana Bogdanić Researcher Emeritus / UChP AV ČR
227. Petr Bogusch vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník / Univerzita Hradec Králové
228. Jan Boháč Konzultant / OSVČ
229. Dáša Bohačiaková odborný asistent / Masarykova univerzita
230. Klára Boháčová doktorand / Biotechnologický ústav AV ČR
231. Dmytro Bohdanov Doktorand / Fyzikální ústav AV ČR
232. Petr Böhm fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
233. Ludmila Böhmová phd studentka / Univerzita Karlova
234. Julie Böhmová doktorand / Přírodovědecká fakulta UK
235. Romana Bohuslavová vědecký pracovník / Biotechnologický ústav AV ČR
236. Magdalena Bohutinska Vedecky pracovnik / PrF Univerzity Karlovy, IEE University of Bern
237. Helene Robert Boisivon vědecká pracovnice / CEITEC Masaryk University
238. Peter Bolmhagen IT podpora / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
239. Michal Borecky IT / Knihovna AV ČR, v. v. i.
240. Fedir Borodavka fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
241. Barbora Borůvková Doktorandka / Univerzita Hradec Králové
242. Maria Aurelia Bosi Doktorand / ÚOCHB
243. Jaroslav Boubín historik / Historický ústav AV ČR
244. Jaroslav Bouček historik / důchodce
245. Martin Bouda přírodovědec / Botanický ústav AV ČR
246. Martin Boudný IT technik / Soukromá firma
247. Lucie Boudová Zastupitel / MČ Praha 5
248. Albert Bouchal doktorand / Ústav letecké dopravy, České vysoké učení technické v Praze
249. Štěpána Boukalová vědecká pracovnice / Biotechnologický ústav AV ČR
250. John Bourke Matematik / Masarykova univerzita
251. Evžen Bouřa Vedoucí laboratoře / AV ČR
252. Viktor Bovtun fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
253. Matěj Božik Vědecko-výzkumný pracovník / Česká zemědělská univerzita v Praze
254. Kateřina Pachnerová Brabcová Vědecká pracovnice / Ústav jaderné fyziky AV ČR
255. Libor Brabec vědec / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
256. Martin Brabec Vědecký pracovník a VŠ učitel / Mendelova univerzita v Brně
257. Johana Bradaričová knihovnice / Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
258. Daniela Brádlerová Archivářka, historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
259. Marek Brandner akademický pracovník / Západočeská univerzita v Plzni
260. Martin Bránecký vědecký pracovník / Ústav přístrojové technicky AV ČR
261. Katja Brankačkec lingvistka / Slovanský Ústav AV ČR, v.v.i.
262. Pavel Branny vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
263. Alena Braunová vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
264. Petr Brázda vědec / Fyzikální ústav AV ČR
265. Michal Brázdil kominík / Kominictví Jalubí s. r. o.
266. Ludmila Brázdilová PhD student imunologie / Mikrobiologický ústav AV ČR
267. Tomáš Brdička Molekulární imunolog / Ústav molekulární genetiky AVČR
268. Kateřina Hradiská Breiterová farmaceutka, odborná asistentka / Farmaceutická fakulta UK
269. Petra Brejníková ošetřovatelka / ÚMG AVČR
270. Monika Brenišínová akademická pracovnice/zástupce vedoucího / Středisko ibero-amerických studií FF UK
271. Eliška Brestovská Student / KG Třebíč
272. Marek Brindzák laboratorní asistent / PřFUK
273. Jiří Brňovják historik / FF Ostravské univerzity
274. Barbora Brodská výzkumný pracovník / Ústav hematologie a krevní transfúze
275. Anna Bromová doktorandka / Ústav výzkumu globální změny AV ČR; Masarykova univerzita
276. Markéta Broumová administrátorka vědy / ECREA
277. Petr Brož planetolog / Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
278. Martin Brož Zastupitel MU Písek - radní pro životní prostředí / podnikatel v IT oboru / Cryonix Innovations
279. Petr Bruckner Elektrotechnik / revizní technik / Živnostník
280. Šárka Brudňáková personální oddělení / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
281. Gabriela Brůhová akademický pracovník / Filozofická fakulta UK
282. Josef Brůna vědec / Botanický ústav AV ČR v.v.i.
283. Anna Brunerová Projektová manažerka / České vysoké učení technické v Praze
284. Marie Brunová literární badatelka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
285. Jiří Brus vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
286. Veronika Brychová vědecká pracovnice / Ústav jaderné fyziky AV ČR
287. Jan Brychta inženýr / Centrum HiLASE, Fyzikální Ústav AV ČR
288. Josef Bryja vědecký pracovník, biolog / Ústav biologie obratlovců AV ČR
289. Mykola Brynza Vědecký pracovník / FZÚ AV ČR
290. Adam Brzezina Mgr. student / Přf UK
291. Hana Brzobohatá antropolog / Archeologický ústav AV ČR Praha
292. Václav Březina Technik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
293. Michal Břežný geomorfolog, odborný asistent / Ostravská univerzita, PřF
294. Karel Břinda vědecký pracovník / Inria
295. Adam Břínek IT /
296. Alexej Bubnov fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
297. Markéta Buderová Student Přírodovědecké fakulty / Ústav organické chemie a biochemie
298. Jan Budňák VŠ učitel / Masarykova univerzita
299. Viktor Bugajev vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
300. Jan Buchta kurátor umění / Galerie výtvarného umění v Hodoníně
301. Kateřina Buchtelová Student / UTB
302. Elena Buixaderas Vědecká pracovnice - Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
303. Petr Bujok akademik / Ostravské univerzita
304. Michal Bula Doktorand / Katedra bezpečnostních studií, FSV UK
305. Alexander Bulgakov Vedoucí vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
306. Nadezhda Bulgakova vedoucí oddělení / Fyzikální ústav AV ČR
307. Ond5ej Bulvas PhD student / Ústav Organické Chemie a Biochemie AV
308. Veronika Buňatová sekretářka / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.t.
309. Patrik Burda IT / Fyzikální ústav AVČR
310. Petr Burda projektový manažer / ÚMV
311. Michal Bureš Novinář, publicista / Finance.cz
312. Pavel Burgert archeolog / Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.
313. Eliška Burgottová Knihovnice / Ostravská univerzita
314. Karel Burian Absolvent chemik / VŠCHT
315. Jaroslav Burian docent geoinformatiky / Univerzita Palackého v Olomouci
316. Karolína Buriánková vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
317. Eliška Burianová Student / SOŠ pro administrativu EU
318. Jan Burjánek geofyzik / Geofyzikální ústav AVČR
319. Tomáš Bursík státní úředník / Archiv bezpečnostních složek
320. Olena Butsyk vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
321. Matej Buzgo Vedoucí vyvoje / RESPILON
322. Aneta Bužková PhD student / Univerzita Palackého v Olomouci
323. Iva Bydžovská Kurátor sbírky / Národní muzeum
324. Irena Bydžovská doktorandka / Fyzikální ústav AV ČR
325. Aleš Bystřický technik / Fyzikální ústav AV ČR
326. Małgorzata K. Cabaj Postdoc / Fyzikální ústav AV ČR
327. Mauricio Cabezas PhD. student / Astronomical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
328. Lucie Cahlikova Vedouci katedry / UK
329. Ivana Cahová odborná asistentka / Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
330. Petr Caletka PR specialista / Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
331. Antonio Cammarata Associate Professor (docent) / České Vysoké Učení Technicke v Praze
332. Ruben Campini Ph.D. student and assistant researcher / Masaryk University/University of Fribourg
333. Karel Carva fyzik / MFF UK
334. Marek Cebecauer Biochemik / UFCHJH AV CR
335. Jakub Cehula PhD student / MFF UK
336. Pavel Cejnar fyzik / MFF UK
337. David Celný Doktorand / Ústav termomechaniky AV ČR
338. Pavlina Cermanova historička / Filosofický ústav AV ČR
339. Michal Cicvárek Archivář / Archiv bezpečnostních složek
340. Kateřina Cidlinská akademička, výzkumnice / FF UK
341. David Cielontko biblista / KKS FLÚ AV ČR
342. Jaroslav Cienciala Student / FF UK
343. Aleš Cieplý fyzik / Ǔstav jaderné fyziky AV ČR
344. Petr Cieslar Content creator a marketing /
345. Karin Cieslarová Lékařka / Psychiatrická nemocnice v Opavě
346. Michal Cifra Výzkumný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
347. Martin Cigl vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
348. Hynek Cígler psychometrik / Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
349. Petr Cigler vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
350. Tereza Cíglerová restaurátorka / Ústav dějin umění AV ČR
351. Jana Cihlářová Student / Filozofická fakulta UK
352. Stanislav Cichoň vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
353. Silvie Cinková komputační lingvistka, vědecká pracovnice, VŠ učitelka / Ústav formální a aplikované lingvistiky, MFF UK a Ústav pro českou literaturu AV ČR
354. Renata Collard Biochemik v zahraničí / Ústav molekulární genetiky
355. Jonathan Collins Doktorand / FSV UK
356. Blanka Collis projektová manažerka/biochemička / UOCHB AV ČR
357. Renata Cornejo vysokoškolská pedagožka / UJEP v Ústí nad Labem
358. Cinthia Antunes Correa Fyzička, vědkyně / Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
359. Dušan Coufal historik / Filosofický ústav AV ČR
360. Iveta Coufalová historička / Dějiny a současnost
361. Pavel Crha konstruktér / Hilese Centrum
362. Ing. Jaroslav Sobota, CSc. vědec / ÚPT AVČR
363. Ing. Jiří Michálek, CSc. vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
364. RNDr. Dominik Filipp, CSc. Vědecký pracovník / Ústav molekulárni genetiky AV ČR
365. Adam Culka vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
366. Ladislav Cupák laborant / Ústav molekulární genetiky AV ČR
367. Tomas Cvrk /
368. Kristína Czekóová Vědecká pracovnice / Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
369. Karel Čada sociolog / VSE v Praze
370. František Čajka vědecký pracovník / SLÚ AV ČR, v. v. i.
371. Peter Čambal Ph. D. student / PřF UK
372. Michal Čáp akademický pracovník / UK
373. Jakub Čapek filosof / FFUK
374. Jaroslav Čapek Vědecký pracovník / FZU - AVČR
375. Jakub Čapek politologie / Fakulta sociálních věd UK - IPS
376. Jan Čapek postdoktorand / MBÚ AV ČR
377. Martin Čapek vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AVČR
378. Zuzana Čapková Student / 3LF
379. Kateřina Čapková historička / Ústav soudobých dějin AV ČR
380. Veronika Čapská docentka / FHS UK
381. Martin Čapský vysokoškolský pedagog / Univerzita Pardubice
382. Jan Čečrdle Doktorand / Ústav fyziky plazmatu AVČR
383. Radim Čegan vědecký pracovník / Biofyzikální ústav AV ČR
384. Martin Čech /
385. Martin Čech vědecký pracovník / Biologické centrum AV ČR
386. Barbora Čechová Lektor, phd studenf / Ústav Fyziologie 3. LF UK
387. Klára Čechovičová Fyzioterapeut / FTK UPOL
388. Jakub Čechvala Klasická studia / Filosofický ústav AV ČR
389. Lubomír Čejka vedoucí Pokusné stanice / VÚRV Praha
390. Barbora Čejková Produktový poradce / Biooo.cz
391. Miroslav Čenský vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
392. Eva Čepeláková archivář / ARÚ Praha
393. Heda Čepelová studentka / Univerzita Karlova
394. Adam Čepil Fyzik / ÚPT AV ČR
395. Petra Hlásná Čepková vědec / Výzkumný ústav rostlinné výroby
396. Otakar Čerba Akademický pracovník / Západočeská univerzita v Plzni
397. Jan Čermák Student / FF UK
398. Jan Čermák filolog / FF UK
399. Matěj Čermák Produkční /
400. Daniel Čermák sociolog / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
401. Jan Čermák PhD student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
402. Stanislav Čermák vědecký pracovník / Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
403. Tomáš Čermák Student / Biskupské gymnázium Hradec Králové
404. Michal Čermák Doktorand / FF UK
405. Jiří Čermák technik / FZÚ
406. Antonín Čermák Vedoucí myčky / Ústav molekulární genetiky AV ČR
407. Soňa Černá vědecký pracovník / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i.
408. Julie Černá filoložka / Filosofický ústav AV ČR
409. Alena Černá lingvista / Ústav pro jazyk český AV ČR
410. Eliška Černá PR referentka / Filozofická fakulta UJEP
411. Eva Černá poradce / EKO-INFO ekologické poradenství s.r.o.
412. Eva Černá archeoložka / ÚAPP SZ Čech, v. v. i.
413. Jana Černíčková Student / Přf MU
414. David Černín Odborný asistent / Ostravská univerzita
415. Petra Černohorská knihovnice / ÚČL AV ČR
416. Antonín Černoch vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
417. Radek Černoch Odborný asistent / PrF MU
418. Radka Černochová restaurátorka, konzervátorka / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
419. Ondřej Černotík Vědecký pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci
420. Tomáš Černušák historik / Historický ústav AV
421. David Černý Filosof, etik / Akademie věd ČR
422. Jiří Černý virolog / Česká zemědělská univerzita v Praze
423. Marcel Černý vědecký pracovník / Slovanský ústav AV ČR
424. Jiří Černý Specialista na světelnou mikroskopii / Ústav molekulární genetiky AV ČR
425. Ondřej Černý mikrobiolog / Mikrobiologický ústav AV ČR
426. Jiří Červeň Odborný asistent / Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
427. Barbora Červená vědkyně / Ústav biologie obratlovců
428. Jakub Červenka vědecký pracovník / 1. LF UK
429. Jiří Červenka vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
430. Filip Červenka výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
431. Daniel Červenkov fyzik / University of Oxford
432. Ĺudmila Červenková mzdová účetní / filosofický ústav AV ČR
433. Jaroslav Červinka Zástupce vedoucího Technicko-hospodářské správy pro podporu vědy, výzkumu a inovací / Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
434. Jaroslav Čeřovský doktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
435. Lucie Česálková filmová historička / Filozofická fakulta UK, Národní filmový archiv
436. Ing. Jakub Češka PhD student, vědecký pracovník / FJFI ČVUT v Praze
437. Martin Čihák psycholog, doktorand / Neurologická klinika 1. LF UK
438. Kamil Čihák /
439. Barbora Čiháková doktorandka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
440. Katarína Čiháková referent pro evidenci výsledků výzkumu / VÚRV,v.v.i.
441. Olívia Čillíková Ph.D. student / Přf UK Praha
442. Viktoria Čisťakova archeolog / Národní muzeum
443. Petr Čížek student / VUT Brno
444. Jan Čížek vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
445. Jan Čížek odborný asistent (historik filozofie) / Filozofická fakulta Ostravské univerzity
446. Jan Čížek Doktorand / Ústav chemických procesů AV ČR
447. Linda Šulc Dalecká PhD student / 1. LF, Univerzita Karlova
448. Pokorná Dana chemik / UCHP
449. Metoděj Daněk speciální pedagog / důchodce
450. Michal Daněk biolog / Ústav experimentální botaniky
451. Jan Daniel Seniorni vyzkumnik / Ustav mezinarodnich vztahu
452. Josef Daniel vědecký pracovník / Ústav přístrojové technicky AV ČR
453. Ondřej Daniel historik / Filozofická fakulta UK
454. Irina Danilova Doktorandka / Ústav jaderné fyziky AV ČR
455. Helena Dáňová historička umění / Ústav dějin umění AV ČR
456. Marcos V. Dantas-Queiroz postdoktorand / Botanický ústav AV ČR
457. Jiří David IT specialista /
458. Jakub David Grafický designer /
459. Tomáš Davídek fyzik / MFF UK
460. David Davidovic Early Stage Researcher / J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
461. Anja Decker kulturní antropoložka / Sociologický ústav AV
462. David Děcký akademický pracovník / Mendelova univerzita v Brně
463. Lukáš Děd vědecký pracovník / Biotechnologický ústav AV ČR
464. Jiří Dědeček vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie jaroslava Heyrovského AVČR
465. Karolína Dědičová vedoucí knihovny / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
466. Marie Dědičová PhD student / PedF UK
467. Filip Děchtěrenko Vědecký pracovník / Psychologický ústav AV ČR
468. Renaud Dejarnac Vědec / Ústav fyziky plazmatu
469. Alexandr Dejneka fyzik / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
470. Martin Dekarli historik / KPVHA, FF UHK
471. Sarah Dekoune Phd student / UOCHB
472. Javier Varillas Delgado Postdoktorand / Ústav termomechaniky AV ČR
473. Nikolas Denner doktorand / Fyzikální ústav AV ČR
474. Thibault JY DERRIEN vedoucí skupiny a vedoucí výzkumník / Fyzikální ústav AV ČR
475. Sasidhar Devani Researcher / Institute of thermomechanics
476. Radana Dielmann lektorka češtiny / LMU Mnichov
477. Geoffrey Dierckxsens Researcher / Flu Czech Academy of Sciences
478. Miglena Dimitrova vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
479. Robert Dittmann filolog / FF UK
480. Vendula Divišová odborný asistent / Fakulta sociálních studií MU
481. Martin Divoky fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
482. Alexandr Dizov Student / MFF UK
483. František Dlabač grafik /
484. Michaela Dlouhá fakturantka / UMG AV CR v.v.i.
485. Jakub Dlouhý Student / Fakulty jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT
486. Ondřej Dlouhý postdoc / Ostravská univerzita
487. Táňa Dluhošová výz. pracovnice / Orientální ústav AV ČR
488. Sylva Dobalová historička umění / ÚDU AVČR
489. Michal Dobeš admonistrativa, BOZP / ÚJF AV ČR, v. v. i.
490. Jiří Dobeš Manažer / Soukromá osoba
491. Karel Dobiáš PhD student / FF MU
492. Ivana Dobiášovská PhD studentka / Ústav Molekulární Genetiky
493. Pavel Doboš geograf / Masarykova univerzita
494. Jana Dobrovolná Vědecká pracovnice / Ústav molekulární genetiky AV ČR
495. Daniel Dočkal Programátor /
496. Patrik Dohnal Student / VŠTE
497. Vít Dohnálek Ph.D. / PřF UK
498. Jan Dohnálek Výzkumný pracovník / Biotechnologicky ústav AV ČR
499. Jiří Dokulil projektový manažer / Frentech Aerospace
500. Jindřich Dolejš Student / Univerzita Karlova
501. Martin Dolejš geograf / UJEP
502. Vlastimil Dolejš Programátor /
503. Kateřina Dolejší vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AV ČR
504. Jiří Dolejší fyzik / MFF UK
505. Eva Dolejší vědecký asistent / Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
506. Jaroslav Dolezel vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
507. Martin Doležal Vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
508. Jakub Doležal archivář, konzultant / Masarykův ústav a Archiv AV ČR / LightComp v.o.s.
509. Zdeněk Doležal fyzik / MFF UK
510. Jiří Doležal Postdoktorand fyzik / Švýcarský federální technologický institut v Lausanne
511. Vladimír Doležal vědecký pracovník / Fyziologický ústav AVČR
512. Alenka Jensterle Doležal literarní historička / Filozofická fakulta, Univerzita Karlová
513. Markéta Doležalová Postdoktorand / University of Leeds
514. Hana Doležalová knihovnice / Ústav geoniky AV ČR
515. Kateřina Doležalová vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
516. Klára Doležalová studentka / MUNI, Helsingin yliopisto
517. Olha Doloh vědecká pracovnice, filoložka / Slovanský ústav AV ČR
518. Filip Dominec Fyzik / FZÚ AVČR
519. Jana Dosedělová asistentka / Ústav přístrojové techniky AV ČR
520. Zdeněk Doskočil historik / Historický ústav AV ČR, v.v.i.
521. Ivo Doskočil Vědecko-výzkumný pracovník / České zemědělské univerzity v Praze
522. Ivo Dostál finanční ředitel / -
523. Roman Dostál Lektor, výzkumník / České vysoké učení technické v Praze
524. Jiří Dostál vědecký pracovník / ÚOCHB
525. Darina Dostálová Stavební projektantka / Fyzikální ústav AV ČR
526. Barbora Došlíková Business analyst / TotalEnergies
527. Vratislav Doubek historik / FF UK
528. Jan Doubek Architekt / MIB
529. Martina Doubková Ph.D. student / Fyziologický ústav AV ČR; 2.LF UK
530. Jana Doubravová postdoktorandka / Geofyzikální ústav AV ČR
531. Ondřej Douda Vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
532. Martin Doucha programátor /
533. doc. Mgr. Tomáš Vítek, Dr. historik myšlení / FF AV ČR
534. Pavel Drabek profesor matematiky / ZCU v Plzni
535. Michal Drábek odborný asistent / ČVUT FD
536. Petr Dráber Vědecký pracovník, molekulární imunolog / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
537. Pavel Dráber vědecký pracovník / ÚMG AVČR
538. Lubica Dráberová vědecká pracovnice, molekulární imunoložka / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
539. Eduarda Draberova Vedecky pracovnik / Ustav molekularni genetiky, AVCR
540. Michal Dragoun historik, kodikolog /
541. Radovan Dragoun Obráběč kovů / Fyzikální ústav AV ČR
542. Michala Drahošová Projektový specialista / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
543. Jakub Drápal Kriminolog, právník / Ústav státu a práva AV ČR, Univerzita Karlova
544. Milan Drápala vedoucí redaktor / Ústav pro soudobé dějiny
545. Michael Drašar Doktorand a vědecký pracovník / Fakulta sociálních věd UK
546. Martin Drašar Výzkumník / Masarykova univerzita
547. Jan Drbušek Referent / Město Hlučín
548. Štěpán Drda Student / FSV UK
549. Antonín Drdácký student / FIT, ČVUT
550. Václav Drchal fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
551. Jakub Drimaj VŠ učitel / Mendelova univerzita v Brně
552. Michal Drkula památkář / Krajský úřad
553. Tomáš Drobil Student / FSI VUT
554. Ondřej Drobil student / FF UK
555. Matej Drobňák Vědecký pracovník / Univerzita Hradec Králové
556. Michal Drobník Stavební inženýr /
557. Dan Droppa /
558. doc. David Drozd divadelní vědec / FF MU Brno
559. Pavel Drozd biolog / Ostravská univerzita
560. PhDr. Emil Voráček, DrSc. historik / Historický ústav AV ČR
561. Naďa Dřizga doktorand / FF UK
562. Matúš Dubecký vědecký pracovník / Ostravská univerzita
563. Jaroslav Dudík vědecký pracovník / Astronomický Ústav AV ČR, v.v.i.
564. Lydie Dudová paleoekoložka / Botanický ústav AV ČR v.v.i.
565. Ondřej Dufek lingvista / Ústav pro jazyk český AV ČR
566. Petr Duffek Archeolog / Archaia Brno
567. Petra Dufková personalistka / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
568. Petr Ducháček IT konzultant /
569. Václav Duchek filosof/spisovatel/skladatel / umělec
570. Helena Duchkova PhD Student / Ústav výzkumu globální změny AV ČRů fakulta humanitiních studií Univerzity Karlovy
571. Miloš Duchoslav Biolog / Přírodovědecká fakulta UK
572. Petr Dumek Student / ŠAVŠ
573. Libor Dupák vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV Č
574. Ivan Ďuran vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
575. Pavel Durčák lektor výpočetní techniky /
576. Martin Ďurďovič vědecký pracovník / Sociologický ústav AV ČR
577. Ľudo Ďureje vedecký pracovník / IVB Brno
578. Zdeněk Ďuriš profesor biologie / Ostravská univerzita
579. Mikuláš Ďurovec Inženýr / IPP
580. Jan A. Dus klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
581. Martin Duša Výzkumný pracovník / 1. LF UK
582. Martin Dušátko Technik / Česká zemědělská univerzita v Praze
583. Michal Dušek vědec / Fyzikální ústav AVČR
584. Ondřej Dušek odborný asistent / MFF UK
585. Michal Duška vědec / Ústav termomechaniky AV ČR
586. Jarmila Dušková vědecký pracovník / Biotechnologický ústav, AVČR
587. Linda Dušková Režisérka a pedagožka / Divadelní fakulta AMU
588. Michela Dušková Doktorandka / Přf MU
589. Lucie Dušková odborná asistentka, vědecká pracovnice / ÚHSD FF UK/ GWZO
590. Magdalena Dušková studentka / FF UK
591. UTPAL DUTTA Postdoctoral Researcher / Institute of Physics of the Czech Academy of Science
592. Lukas Dvoracek Molekularni biolog / Věda Žije!
593. Drahomír Dvorský Postdoktorand / Fyzikální Ústav AVČR
594. Josef Dvořáček HPC engineer / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
595. Daniel Dvořáček archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Filozofický ústav AV ČR
596. Dana Dvořáčková Historička / Historický ústav AV ČR
597. Jana Dvořáčková socioložka / Fakulta humanitních studií UK
598. Markéta Dvořáčková Studentka / Gymnázium Na Pražačce
599. Petr Dvořák vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
600. Jiří Dvořák Akademický pracovník / MFF UK
601. Roman Dvořák Student / ČVUT
602. Michal Dvořák Policista / Policie ČR
603. Jindřich Dvořák doktorand / MFF UK
604. Tomáš Dvořák doktorand / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR
605. Radim Dvořák Asistent VŠ / ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
606. Petr Dvořák Vědec fyzik a VŠ pedagog / VUT v Brně
607. Marek Dvořák Student / Západočeská univerzita v Plzni
608. Martin Dvořák akademický pracovník / Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
609. Tomáš Dvořák sales / Economia a.s.
610. Ondřej Dvořák Pracovník v soc. službách /
611. Petr Dvořák Odborný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky
612. Božena Dvořáková / Knihovna AV ČR
613. Dita Dvořáková historička umění / Ústav dějin umění AV ČR
614. Martina Dvořáková juniorní výzkumnice, PhD studentka / Psychologický Ústav AVČR a Filozofická fakulta UK
615. Marcela Dvořáková vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky, AV ČR
616. Miroslava Dvořáková PR manažer / Botanický ústav AV ČR
617. Michal Dyčka Archeolog / ARUP AV ČR
618. Alžběta Dyčková doktorandka filosofie / FHS UK
619. Jiří Dynda vědecký pracovník / Slovanský ústav AV ČR
620. Helena Dyndová odborná asistentka / Univerzita Pardubice
621. Elena Dzifčáková astronomka / Astronomický ústav AV ČR
622. Adam Dzvinčuk student / LF MUNI
623. Jakub Eberle výzkumný pracovník / Ústav mezinárodních vztahů
624. Zora Ebermannová stavební inženýr / Fyzikální ústav AV ČR
625. Kristína Éderová konzervátorka - restaurátorka / Archeologický ústav AV ČR
626. Milan Edl VŠ pedagog, akademický pracovník / FST ZČU
627. Antonín Edr Doktorand / Ústav chemických procesů AV ČR
628. Václav Eigner Vědecký pracovník / FZU AV ČR / VŠCHT Praha
629. Barbara Eignerová právník / ÚOCHB/IOCB TECH
630. Lívia Eiselleová odborný asistent / Masarykova Univerzita
631. Petra Elblová PhD student / Fyzikální ústav AV ČR
632. Marek Eliáš biolog / Ostravská univerzita
633. Petr Elsner Student /
634. Johanna Elter chemik / Ústav makromolekularní chemie AV ČR
635. Martin Enderle IT /
636. Martin Endrizal BI AO Manager / Vodafone
637. Pavel Engst Vědecký pracovník / Ústav fyz.chemie AV ČR
638. Slavomír Entler vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AVČR
639. Emily Erdman Student / ELI ERIC, Fyzikální ústav AVČR
640. Petra Eretová Odborná asistentka / ČZU v Praze, NÚDZ
641. Martin Erlebach Student / Právnická fakulta MUNI
642. Milan Esner odborny pracovnik / Ceitec MU
643. Jaroslav Etlík teatrolog, VŠ pedagog / Filozofická fakulta UK, divadelní fakulta AMU
644. Martin Ezechiáš vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
645. Miloš Fabián Fabián /
646. Marian Fabian matematik / Matematický ústav AV ČR
647. Tomáš Fabiánek technicko-vědecký pracovník / Ústav výzkumu globální změny
648. Valéria Fabríciová Phd student / Biotechnologický ústav AV ČR
649. Martina Fabšičová výzkumná pracovnice/rostlinná ekoložka / Botanický ústav AV ČR
650. Jiří Fadrný PhD student / Přf UPOL
651. Martin Fafejta sociolog / FF UP Olomouc
652. Jana Faifrová studentka / Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
653. Jan Fait fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
654. Jiří Fajkus vědecký pracovník / MU a BFÚ AVČR, v.v.i.
655. Martin Falk Vedoucí vědecký pracovník / Biofyzikální ústav AVČR
656. Jiří Falta výzkumný pracovník / FS ČVUT
657. Lukáš Faltinek Lektor / Masarykova univerzita
658. Jana Faltová akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
659. Barbora Faltová VŠ pedagog / UPCE
660. Kateřina Faltusová akademický pracovník, biolog / 1.LF UK
661. Roman Fanta vědecký pracovník / Ostravská Univerzita
662. Despoina Farakou physicist / Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
663. Bronislav Farkač Junior výzkumník / Centrum pro otázky životního prostředí UK
664. Martin Farkaš programátor /
665. Michal Fárník vědec / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
666. Nina Fárová postdoktorandka / Sociologický ústav AV ČR
667. Mai Havrdová Fathi vedoucí sekretariátu / Botanický ústav AVČR
668. Petr Fatka astrofyzik / Astronomický ústav AV
669. Kateřina Fatkobá doktorand / Ústav Organické Chemie a Biochemie AV
670. Pavol Federič fyzik / MFF UK
671. Pavla Federičová postdoktorand / Fyzikální ústav AVČR
672. Jana Feiglová Speciální pedagog /
673. Klára Feikusová Doktorandka / Univerzita Palackého
674. Joseph Grim Feinberg antropolog / Filosofický ústav AV ČR
675. Jan Feireisl student / MFF UK
676. Lucie Feireislová Studentka / FF UK
677. Jan Feit vedoucí katedry / FD ČVUT
678. Jan Feix Student / Technická univerzita Liberec
679. Jindřich Fejfar / Knihovna AV ČR
680. Antonín Fejfar vedoucí vědecký pracovník / Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
681. Ladislav Fekete fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
682. Matej Fekete výzkumník / Masarykova univerzita
683. Alena Košák Felcmanová Akademická pracovnice / FHS UK
684. Martin Fellner Profesor / Univerzita Palackého v Olomouci
685. Rodrigo Ferreira Physicist / Czech Academy of Sciences
686. Lukáš Fiala IT / Fyzikální ústav AVČR
687. Jiří Fiala docent / MFF UK
688. Kamila Fialová ekonomka / Sociologický ústav AV ČR
689. Sylva Ficová překladatelka a lektorka / FF MUNI
690. Alena Andrlová Fidlerová vyučující na VŠ / FF UK
691. Eduard Fiedler Filosof a teolog / CMTF UP
692. Petr Fiedler programátor/vědecký pracovník/Ph.D. student / FIT ČVUT/CERN
693. Eva Fielko Projektová manažerka / ČVUT
694. Tomáš Figura biolog / Akademie Věd ČR/Uni Karlova
695. Marek Fikrle vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR
696. Tomáš Fíla vědecký pracovník / FD ČVUT
697. Veronika Filakova HR manager / DG Solutions, a.s.
698. Vlada Filimoněnko vědecká pracovnice / Ústav molekulární genetiky AV ČR
699. Vojtěch Filipi Elektrotechnik /
700. Filip Filipi Student / MFF UK
701. Alžběta Filipová výzkumná a vědecká pracovnice / Seminář dějin umění FF MU
702. Jindřiška Filipová mzdová účetní / ÚŽFG AV ČR,v.v.i.
703. Karolina Anna Filippová student / Gymnazium Nad Stolou
704. Eva Filová vědecký pracovník/vedoucí Odd. tkáňového inženýrství / Ústav experimentální medicíny AVČR, v.v.i.
705. Giusy Finocchiaro doktorandka / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
706. Jakub Fischer student / FF UP
707. Ondřej Fišer Student / Přírodovědecká fakulta UK
708. Ondřej Fišer Doktorand / Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
709. Jindřiška Fišerová učitelka / MŠ a ZŠ Třebotov
710. Marianne Fleuti Organicky chemik (doktorand) / UOCHB AVCR & PrF UK Praha
711. Kateřina Olša Fliegerová vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
712. Anna Florianová Vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
713. Hana Florianová filoložka / Filosofický ústav AV ČR
714. Kristián Földes Doktorand / IPS, FSV UK
715. Věra Folejtarová technik / VÚRV v.v.i
716. Lucie Folejtarová laborantka / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
717. Ivan Foletti Univerzitní pedagog a vědec / Masarykova Univerzita
718. Michael Foltýn Student / VUT FSI Brno
719. Marie-Jana Foltýnová Student / Janáčkova akademie múzických umění
720. Veronika Foltýnová Studentka / -
721. Alice Foltýnová doktorand / Ústav experimentální medicíny
722. Sándor Forczek biolog / Ústav experimentální botaniky AV ČR
723. Jiří Forejt Genetik / UMG AVČR
724. Bedřich Formánek vědecký pracovník / UOCHB Praha
725. Jiří Formánek architekt /
726. Martin Formánek postdoktorand / ELI Beamlines
727. Eva Formánková knihovnice / Ústav pro českou literaturu AV ČR
728. Alena Fornuskova vedecky pracovnik / Ústav biologie obratlovců AV ČR
729. Josef Förster klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
730. Simona Fořtíková technik-laborant / Ústav jaderné fyziky AV ČR
731. Martin Fotta antropolog / Etnologický ústav AV ČR
732. Lukáš Fousek Cestovatel / Svět
733. Doris Foxová student / PřF UK
734. Martin Franc historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
735. Pavla Volešák Francová vědecký pracovník / 1. lékařská fakulta UK
736. Helena Francu leštící technik / Ústav fyziky plazmatu,Toptec AV ČR
737. Juraj Franek klasický filolog / Masarykova univerzita
738. Michal Franěk manažer / w3w, s.r.o.
739. Otakar Frank vedoucí oddělení / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
740. Michal Frankl historik / Masarykův ústav a Archiv AV
741. Ľubica Franklová Provozní/Správa majetku / Ústav dějin umění AV ČR
742. Markéta Fránková algoložka / Botanický ústav
743. Daniel Franta Vědecký pracovník - fyzik / Masarykova univerzita
744. Bohumil Frantál Vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
745. Miroslav Frantes architekt / Ipros s.r.o
746. Zuzana Frantová historička umění / Masarykova univerzita
747. Helena Frantová vědecký pracovník / Biologické centrum AV ČR
748. Federico Frezza PhD studnent / Fyzikální ústav AV ČR
749. Martin Friák vedoucí vědecký pracovník / Ústav fyziky materiálů AV ČR
750. Matúš Friček Student / Fyziologický ústav AV ČR
751. Anna Fridrichová Student / University of Stirling
752. Mirjam Fried lingvistka / FF UK
753. Jiří Friedl historik / Univerzita obrany v Brně
754. Jiří Frolec vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
755. Michalela Frolíková Vědecká pracovnice / BTÚ AVČR
756. Alexandr Frolov vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
757. Martina Froňková účetní / Fyzikální ústav AV ČR
758. Miroslav Frost vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AVČR
759. Eva Frostova IT Analytik / MSD
760. Michaela Frühbauerová Ph.D. student / FCHT UPCE
761. Andrea Frydrychová VŠ pedagog / Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta
762. Vladimír Frýs zdravotnický záchranář / ZZS
763. Tereza Fucsiková Student VŠ / ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
764. Alena Myslivcová Fučíková vědecký pracovník / Univerzita Hradec Králové
765. Šárka Fuková fyzik / Ústav Fyziky Plazmatu AV ČR
766. Kateřina Fuksová Doktorandka / Fakulta sociálních věd, UK
767. Rudolf Fürst Politolog / Ústav mezinárodních vztahů
768. Terézia Futóová student PřF UK / Fyziologický ústav AVČR, Praha
769. Jarmila Gabrielová muzikoložka / FF UK
770. Natália Gachallová odborný asistent / Masarykova univerzita
771. Aleksej Gaj student / FJFI ČVUT
772. Pavel Gajdoš doktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, FJFI ČVUT
773. Tomáš Galia geomorfolog, docent / PřF, Ostravská univerzita
774. Robert Galiana programator / Barclays investment bank
775. Petr Gallus Teolog a vš pedagog / Evangelická teologická fakulta UK
776. Ondřej Galuška pedagog / ECES FFUK
777. Meenakshi Garapati Researcher / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
778. Tomáš Gašpierik ošetřovatel laboratorních zvířat / Ústav molekulární biologie
779. Kristýna Gazdová PhD studentka / Přírodovědecká fakulta MU
780. Tomáš Gecko Historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
781. Ondrej Gedeon VŠ učitel / VŠCHT Praha
782. Jakub Gemperle vědecký pracovník / ÚMG AV ČR
783. Ondrej Gergely Odborný pracovník - projekty / Univerzita Palackého v Olomouci
784. Christoph Giesel postdok, habilitace / Univerzita v Jeně (Německo)
785. Markus Giger lingvista / FF UK
786. Natalia Gira doktorand / Ústav fyzikální chemi J. Heyrovského
787. Adéla Gjuričová vědecká pracovnice / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
788. Vjačeslav Glazov historik / Historický ústav AV ČR
789. Anna Gnot bibliografka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
790. Petr Gočev /
791. Slavomír Goga státní zaměstnanec /
792. Veronica Goian vědkyně / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
793. Gabriela Golasová knihovnice / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
794. Martin Golec archeolog / KHI UPOL
795. Victor Golubev chemik / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
796. Kristína Gömöryová PhD student / PřF MUNI
797. Alfredo Gonzalez PhD Student / Institute of Physical Chemistry J. Heyrovský
798. David Gorný Doktorand / Geografický ústav MUNI
799. Srikanta Goswami vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
800. Daniela Götzová Doktorand / ČVUT FD
801. Martin Grábner vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
802. Filip Gracias chemik, doktorand / ÚOCHB AV ČR
803. Mónica Graf vědkyně fyziky / Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
804. David Gregocki Student magisterského studia / FJFI ČVUT
805. Jiří Gregor IT podpora / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
806. Michaela Gregorová Student / Mikrobiologický ústav AV ČR
807. Martina Gregorovicova Zoolog/vědec / 1LF UK - Anatomický Ústav
808. Klára Gregová Student / FFUK
809. Juraj Grígel Odborný asistent výzkumu a vývoje a projektový inženýr / Botanický ústav AVČR
810. Garrett Grim QA Engineer / OSVČ
811. Tomáš Grim prof. zoologie / Ostravská univerzita
812. Lucie Kajan Grodecká molekulární bioložka / Ústav výzkumu globální změny a Biofyzikální Ústav
813. Jiří Grosman doktorand a výzkumný asistent / CERGE-EI při AV ČR
814. Zuzana Gruberová doktorandka / MFF UK
815. Amélie Grudinová Projektová Manažerka /
816. Jana Gryc archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno
817. Adam Grygar Student, software engineer / Masarykova univerzita, InQool a.s.
818. Jan Grym vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
819. Hana Gryndlerová biolog / VURV
820. Stanislav Gunar Vědec / Astronomický ústav AV ČR
821. Lucie Gurková administrativní pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
822. Kshitij Gurung Postdoktorant / Fyzikální ústav AV ČR
823. Tatiana Guy vědecký pracovník / ÚTIA AV ČR
824. Vít Gvoždiak výzkumný pracovník / Filosofický ústav AV ČR
825. Václav Gvoždík vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
826. Eliška Haasová PhD student / Fyziologický ústav AVČR
827. Michal Habaj historik / Masarykova univerzita
828. Richard Habrovský vedecký pracovník / UFCH JH AVČR
829. Pavel Háček fyzik / ÚFP AV ČR
830. Ondřej Haderka vysokoškolský pedagog / Univerzita Palackého v Olomouci
831. Petr Hadrava vědecký pracovník / Astronomický ústav AV ČR
832. Alena Hadravová vědecká pracovnice / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
833. Romana Hadravová biochemik / UOCHV AV ČR
834. Mohammadjavad Haghighatnia Researcher / Department of Botany, Charles University & Institude of Botany of CAS
835. Nguyen Nhat Hai Lékař / 1.LF
836. Marián Hajdúch vědec a lékař / Univerzita Palackého v Olomouci
837. Jan Hajduch chemik / Biocev
838. Martin Hájek student / PedF UK
839. František Hájek postdoktorand / Fyzikální ústav AV ČR
840. Martin Hájek doc. fyzikální chemie / Univerzita Pardubice / chemicko-technologická
841. Petr Hájek Odborný asistent / Vysoké učení technické v Brně
842. Jan Hajič Vědec/umělec / Masarykův ústav a archiv
843. Jakub Hajič ML engineer /
844. Jan Hajič Profesor / Univerzita Karlova
845. Petra Hájková Vědecký pracovník v oboru Botanika / Botanický ústav Akademie věd
846. Zdeňka Hájková postdoktorandka / Fyzikální ústav AV ČR
847. Vendula Hájková studentka / ČVUT
848. Dagmar Hájková historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
849. Pavel Hajny manazer / TMCZ
850. Petr Halada vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
851. Josef Halamek vědecký pracovník / UPT AVČR
852. Štěpánka Halamová knihovnice / Psychologický ústav AV ČR
853. Michal Halaška Odborný asistent / SU OPF
854. Jan Hálek Archivář, Historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
855. Rhianydd Hallas hudební badatel / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
856. Nikola Halušková Biochemička / MU
857. Jana Hamáčková recepční / ÚFE AV ČR v.v.i.
858. Petr Hamal fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
859. Věra Hamplová vedoucí oddělení / Fyzikální ústav AV ČR
860. Klára Hanáková ředitelka nakladatelství / Janáčkova akademie múzických umění
861. Klára Hanáková Archeolog / Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
862. Lenka Hanáková Odborný asistent / ČVUT
863. Niklas Hansen Doktorand / Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, Matematicko-fyzikální fakulta UK
864. Lada Hanzlíková doktorandka / Mikrobiologický ústav AV ČR
865. Zuzana Harmáčková výzkumná pracovnice / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
866. Handrij Härtel botanik / UJEP Ústí nad Labem
867. David Hartman Strategický nákupčí / soukromý sektor
868. Martina Hartmanová tiskové a ediční odd. / Sociologický ústav AV ČR
869. Lenka Harudová Hlavní účetní / ÚČL AV ČR
870. Jan Hasil archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
871. Hana Hašková socioložka / Sociologický ústav AV ČR
872. Kateřina Hašková Laborantka / Mikrobiologický ústav Akademie věd
873. Adam Hauner vedoucí oddělení / Dativery s.r.o.
874. Petra Hauptmanová /
875. Michael Hauser vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
876. Petr Hauschwitz Laserový technolog / HiLASE
877. Ladislav Havela fyzik / Univerzita Karlova
878. Tomáš Havelka literární historik / Filosofický ústav AV ČR
879. Jonáš Havelka student / MFF UK
880. Martin Havelka / UK
881. Helena Havelková laborant / Fyziologický ústav AV ČR
882. Karolína Havelková Pegagog / Osvč
883. Alexandra Havelková Student / MFF UK
884. Jarmila Havelková PhD student / Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.; Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
885. Lubomír Havlák chemik / Fyzikální ústav AV ČR
886. Filip Havlíček Mgr student geologie / Geofyzikální ústav AV ČR
887. Josef Havlíček vědec / Ústav fyziky plazmatu
888. Radka Havlíčková akademická pracovnice / PedF UK
889. Vladimír Havlík vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
890. Jana Havlíková výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (RILSA)
891. Barbora Havlínová odborný pracovník výzkumu a vývoje / Biotechnologický ústav AV ČR
892. Jan Havliš docent / Masarykova univerzita
893. Luděk Havran vědecký pracovník / Biofyzikální ústav AVČR
894. Ondřej Havránek vědecký pracovník / BIOCEV - LF1
895. Matyáš Havrda doktor věd, klasická studia / Filosofický ústav AV ČR
896. Lucie Hayashi akademická pracovnice a taneční vědkyně, vedoucí katedry tance / Akademie múzických umění
897. Lenka HEBAKOVA manažerka ve VaV / TC Praha
898. Jan Hečko Doktorand / Ústav fyziky plazmatu AVČR
899. Radim Hédl vědec - ekologie rostlin / Botanický ústav AV ČR
900. Radka Heisslerová archivářka / Národní galerie v Praze
901. Jiri Hejbal vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
902. Filip Hejda teoretický fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
903. Viktor Hejneš Student / Univerzita Palackého, Filozofická fakulta
904. Lucie Hejnová vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
905. Jiří Hejtmánek seniorní vědecký pracovník / Fyzikální ůstav AVČR v.v.i.
906. Eva M. Hejzlarová odborná asistentka / Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
907. Pavel Helan historik / HTF UK
908. Jindřich Helcl Vědecký pracovník / Univerzita Karlova
909. Luděk Heller vědec / Fyzikální ústav AVČR
910. Matouš Heller technická podpora /
911. Petr Hellinger vědec / Astronomický ústav, AV ČR
912. Erika Hemmerová Postdoktorand / Ústav fotonoky a elektroniky AV ČR
913. Stanislav Hencl profesor / Matematicko-fyzikální fakulta UK
914. Tomáš Hendrych biofyzik / Přírodovědecká fakulta UK
915. Eva Hennigová PhDr. / FFUK
916. Tomáš Henych astrofyzik / Astronomický ústav AV ČR
917. Svatopluk Herc historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
918. Hana Heringová knihovnice / Národní technická knihovna
919. Jaroslav Herman student / MFF UK
920. Jan Herman historik / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
921. Tomáš Herman PhD student / FJFI ČVUT
922. Veronika Džugan Hermanová / Masarykova univerzita, CRSS
923. Jan Herot Voják z povolání / AČR
924. Pavel Herout docent / Fakulta aplikovaných věd ZČU
925. Jitka Herrmannová knihovnice / Knihovna AV ČR
926. Anna Herrmannová molekulární biolog / Mikrobiologický ústav AVČR
927. Dagmar Herzánová laboratorní technik / Ústav fyziky materiálů AV ČR
928. Barbora Heřmánková postdoktorand / Ústav experimentální medicíny AV ČR
929. Zuzana Heřmanová PhD studentka / Ústav experimentální medicíny AV ČR / 2. lékařská fakulta UK
930. Ivana Heřmanská právník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
931. Martin Heřmanský Antropolog / FHS UK
932. Jana Hesová technik / FZÚ
933. Petra Hesová redaktorka, bohemistka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
934. Jan Heyda Odborný asistent / VŠCHT Praha
935. David Heyrovský fyzik / Matematicko-fyzikální fakulta UK
936. Nihad Hidic PhD Student / Charles University
937. Monika Hittlova Analytický chemik / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
938. Zdenko Híveš Fyzik / Ústav časticové a jaderné fyziky
939. Radim Hladík výzkumný pracovník / Filosofický ústav AV ČR
940. Libor Hladiš geoinformatik / distribuce plynu
941. Barbora Hladká docent / Univerzita Karlova
942. Daniel Hlásek archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
943. Miloš Hlava archeolog / Univerzita Palackého v Olomouci
944. Robert Hlaváč fyzik / FZU
945. David Hlaváček výzkumný pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
946. Petr Hlaváček vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
947. Jiří Hlaváček vědecký pracovník / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
948. Ivan Hlaváček historik / Filozofická fakulta UK
949. Klára Hlaváčková projektové manažerka / Filosofický ústav AV ČR
950. Magdalena Hlaváčová administrátorka projektu / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
951. Michal Hlavica Archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno
952. Simona Hlavinková študentka / Matematicko-fyzikálni fakulta Univerzity Karlovy
953. Kryštof Hlavnička Student / Univerzita Karlova, Masarykova univerzita
954. Šimon Hlavnička Student / Waldorfské Lyceum
955. Martina Hlavsová Bc. studentka / FSV UK
956. Jiří Hlinka fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
957. Jana Hlinkova postdoc biolog / Ustav Experimentalni Mediciny
958. Jakub Hlobil /
959. Sergej Hloch Senior researcher / Ústav geoniky AV ČR Ostrava
960. Aneta Hlotanová Vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
961. Josef Hloušek vědecký pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci
962. Daniel Hlubinka Akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
963. Anna Hlukhaniuk Ph.D. student / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
964. Tomáš HLUSKA postdoctoral fellow / Nagoya University
965. Vendula Hnídková vědecká pracovnice / Ústav dějin umění, AV ČR
966. Drahomir Hnyk chemik / UACH AV ČR, v.v.i.
967. Roman Hobza vědecký pracovník / Biofyzikální ústav AVČR
968. Michal Hocek Organicky chemik / UOCHB AVCR
969. Robert Hodboď technická podpora / Ústav termomechaniky
970. Zuzana Hodboďová student / ČVUT v Praze
971. Miroslav Hodic Obchodní manažer / Seiko Instruments GmbH
972. Jiří Hodný Akademický pracovník / Univerzita obrany
973. Martin Hof vědec / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
974. Kateřina Hofbauerová vědeckopedagogický pracovník / MFF UK
975. Petr Hoffer fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
976. Roman Hofman zahradní architekt / Renoa solutions
977. Michal Hofman Advokátní koncipient / Advokátní kancelář
978. Pavla Hofmanová Učitel / Gymnázium Teplice
979. Adéla Hofmanová Odborný pracovník v laboratorních metodách / ÚHKT
980. Jan (Jeňýk) Hofmeister akademický pracovník / Česká zemědělská univerzita
981. Miroslava Holá vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.
982. Lucie Holá biochemik / UOCHB, AV ČR
983. Markéta Řadová Holanová literární historička / Ústav pro českou literaturu AV ČR
984. Ondra Holas doktorand / FJFI
985. Andrea Holasová historička, redaktorka Staleté Prahy / Národní památkový ústav
986. Milan Holec Fyzik / Lawrence Livermore National Lab
987. Lukáš Holeček literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
988. Kajetán Holeček Doktorand / FF UK
989. Drahomíra Holmannová PhD student / LF HK
990. Aleš Holoubek biofyzik / ÚHKT
991. Josef Holub chemik / ÚACh AV ČR
992. Markéta Holubová etnoložka / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
993. Kateřina Holubová Mgr. Student / Univerzita Karlova
994. Kateřina Holušová vědecký pracovník / Ústav experimnetální botaniky AV ČR
995. Martin Holý historik / Historický ústav AV ČR
996. David Homolka student / FF MU Brno
997. Miloslav Homolka vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno
998. Milada Homolková filoložka / Ústav pro jazyk český AV ČR
999. Ondrej Honc Cytometrista - vedecky pracovnik / PrF UK
1000. Katerina Honkova postdoktorand / Institute of Experimental Medicine CAS
1001. Karolína Honzejková doktorandka / PřF UK
1002. Tomáš Honzík Technik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1003. Jitka Honzíková Učetní / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1004. Jiří Hoppe historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
1005. Jakub Horáček Vedoucí oddělení ETS / FZÚ AV ČR
1006. Michal Horáček fyzikální chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
1007. Jan Horáček fyzik plazmatu / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1008. Pavel Horák Výzkumník / Etnologický ústav AV ČR
1009. Pavel Horák historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1010. Lukáš Horák vědecko-akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1011. Jan Horák Archeolog / Univerzita Hradec Králové
1012. Martin Horák student / Masarykova univerzita
1013. Vratislav Horák vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
1014. Zbyněk Horák odborný pracovník VaV / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
1015. Hana Horáková akademický pracovník / Filozofická fakultaUP Olomouc
1016. Michaela Horáková Učitelka, vizážistka / OSVČ
1017. Marie Horáková Student /
1018. Pavlína Horáková technik-laborant / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
1019. Olga Horáková vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
1020. Jana Horecká IT specialista / startup
1021. Jaroslav Horký technik / ÚPT AVČR
1022. Dominik Horký Astrobiolog / Institut pro planetární výzkum, DLR, Berlín
1023. Ondřej Horký-Hlucháň Výzkumný pracovník / Ústav mezinárodních vztahů
1024. Jan Hornát vedoucí katedry / Univerzita Karlova
1025. Adela Hornickova HR&Office Manager /
1026. Jaroslav Horníček PhD student / FIS VŠE
1027. Kamil Hornoch Astronom / Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
1028. Klára Horová PR koordinátorka / FZU AVČR
1029. Ondrej Horvath výzkum / ÚMG AV ČR
1030. Matej Horvath vedecky pracovnik / PRF UK
1031. Adam Horyna Student / FF UK
1032. Václav Hořejší molekulární imunolog / ÚMG AVČR
1033. Jiří Hořejší fyzik / MFF UK
1034. Václav Hořejší Student / FAPPZ ČZU
1035. Zuzana Líčeníková Hořejší vědecká pracovnice / UOCH AV ČR, v.v.i.
1036. Gabriela Hořtová účetní / Fyzikální ústav AV ČR
1037. Jan Hoskovec Programátor /
1038. Michal Hoskovec organický chemik / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
1039. Alice Hospodková fyzik - technolog / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
1040. Jan Hošek Geolog / Česká geologická služba
1041. Lukáš Houdek policista /
1042. Tereza Houserová student / MFF UK
1043. Milan Houška výzkumný pracovník senior / Výzkumný ústav potravinářský Praha v. v. i.
1044. Jiří Hrabal literární teoretik / Filozofická fakulta UP v Olomouci
1045. Jan Hradecký geomorfolog / Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1046. Marta Hradilová historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
1047. Miluše Hradilová vědecká pracovnice / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1048. Martina Hrádková vědecký laborant / Botanický ustav
1049. Zdeněk Hrbáček zdravotnický záchranář / ZZS JMK
1050. Michal Hrbek matematik / Matematický Ústav AVČR
1051. Jaromíra Hrdá analytička/programátorka / Fyzikální ústav AVČR
1052. Klára Hrdinková Student VŠ / Filosofická fakulta UPCE
1053. Barbara Hrdlickova vedec / project manager / IOCB-Tech
1054. Jaroslav Hrdlička postdok / Fyziologický ústav AV ČR
1055. Jan Hrdlička projektový manažer / FZU AV
1056. Josef Hrdlička filolog / FF UK
1057. Dominik Hrebik Postdoc / Max Planck Institute for Biochemistry
1058. Václav Hrnčíř Postdoc / MPI for Evolutionary Anthropology
1059. Andrea Hrníčková Doktorandka / ČVUT v Praze
1060. Miloš Hroch vědecký pracovník / FSV UK, IKSŽ
1061. Ivana Hromádková /
1062. Magdalena Hromadová vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
1063. Kateřina Hromasová výzkumník / Ústav fyziky plazmatu, AV ČR
1064. Michal Hron Odborny asistent / VSE, Podnikohospodarska Faktulta
1065. Martin Hron vedoucí vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1066. Miroslav Hronec /
1067. Martin Hronek student / MFF UK
1068. Jitka Hroníková mzdová účetní / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR
1069. Lenka Hronová popularizátorka vědy / Science to Go
1070. Olena Hronova vědecká pracovnice / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
1071. Michaela Hrubá Historička9 / Filozofická fakulta UJEP
1072. Kamila Hrubanová vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AVČR,v.v.i.
1073. Pavel Hruska Obchodni manager / Protegrity
1074. Jakub Hruška přírodovědec / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
1075. Martin Hruška PhD student / VŠCHT Praha
1076. Michal Hruška odborný asistent / Česká zemědělská univerzita
1077. Karolína Hrušková Sekretářka / FZU AV ČR
1078. Kateřina Hrušková Absolvent / 3.lf UK
1079. Veronika Hrůzová projektová manažerka / ÚOCHB AV ČR
1080. Andrea Pruchova Hruzova kulturolozka / Ustav soudobych dejin Av CR, Fakulta sociálních věd UK
1081. Martina Hřebíčková Vědecká pracovnice / Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
1082. Tomáš Hubáček postdoktorand / Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
1083. Martin Hubálek biochemik / Ústav organické chemie a biochemie, AVČR
1084. Zdeněk Hubička vedoucí vědecký pracovník / FZU AV ČR, v.v.i.
1085. Pavel Hubík fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1086. Zbyněk Hubka Laserový vědec / Lawrence Livermore National Laboratory, CA, USA
1087. Matěj Hudec učitel / ZŠ Skálova Turnov
1088. Jiří Hudeček Vývojář / AŽD Praha
1089. Vojtěch Hudeček Ph.D. student / MFF UK
1090. Štěpán Hudeček PhD student / The University of Queensland
1091. Vojtěch Hudzieczek vědecký pracovník - postdoc / Biofyzikální ústav AV ČR
1092. Jiří Hůsek PhD student / PřF UPOL
1093. Tomáš Husek fyzik / MFF UK
1094. Peter Huszár docent - fyzik / Matematicko-fyzikální Fakulta UK
1095. Miroslav Hušek emeritní profesor / Univerzita Karlova
1096. Jiří Hutečka historik / FF UHK
1097. Juraj Hvorecký filosof / FIlosofický ústav AV ČR
1098. Marie Hvozdecká PR, knižní distribuce / Masarykova univerzita
1099. Zdenka Hybnerová laborantka / VÚRV, v.v.i.
1100. Anna Hybnerová studentka / FF UK
1101. Petra Hyklová vědecká pracovnice a učitelka / Filozofický ústav AV
1102. Oldřich Hykš Akademický pracovník / FD ČVUT
1103. Magdalena Hykšová Akademický pracovník / FD ČVUT
1104. Karel Hylmar Akademický pracovník / ČVUT
1105. Luděk Hynčík Výzkumník / Západočeská univerzita v Plzni
1106. Jan Hynek postdoktorand / Ústav anorganické chemie AV ČR
1107. Karel Chadt Odborný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
1108. Hana Chaloupecka Postdoc / Ústav termomechaniky AV ČR
1109. Katarína Chalupová akademický pracovník / Univerzita Hradec Králové
1110. Helena Chalupová personalistka /
1111. Zuzana Chalupova asistentka výzkumu / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1112. Mohit Chandra Postdoc / Institute of Physics of the Academy of Sciences
1113. Dinesh Dhurvas Chandrasekaran Post-doc / IOCB-CAS, Prague
1114. Michal Charypar literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1115. Anna Chen Researcher / Fyzikální ústav AVČR
1116. Sony Chindada Postdoctoral fellow / Institute of Thermomechanics
1117. Evgenia Chitrova vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
1118. Lukáš Chlad vědec / Eberhard Karls Universität Tübingen
1119. Naomi Chládková Student / Universita Karlova
1120. Vojtěch Chlan fyzik / Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova
1121. Jan Chlíbec historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
1122. Zdeněk Chlup vědecký pracovník / Ústav fyziky materiálů AV ČR
1123. Jonáš Chmátal herní vývojář a designer / soukromý sektor, dříve FF UK
1124. Václav Chmela PhD student / UOCHB AV ČR
1125. Zdeňka Chmelařová knihovnice / Knihovna AV ČR
1126. Eva Chmelíková biolog /
1127. Barbora Chmelíková Student Mgr biochemie / PřfUK
1128. Barbora Chmelová Ph.D. studentka, výzkumná pracovnice / Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, Matematicko-fyzikální fakulta UK
1129. Adriana Chochelová Právnička / Poslanecká sněmovna
1130. Ivo Chocholáč pedagog, muzejní pracovník / Muzeum Nová Paka
1131. Hana Chorvátová archeolog / Centrum medievistických studií
1132. Klára Choulíková knihovnice / FF UK
1133. Kristýna Chovančíková student / Pedagogická fakulta UK
1134. Michal Chovanec Restaurátor-konzervátor / Archeologický ústav AV ČR
1135. Alena Chrastová překladatelka / OSVČ
1136. Asen Christov fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1137. Michael Chrobok Novinář / SMARTmania.cz
1138. Lukáš Chromík Student / FFUK
1139. Jan Chromý lingvista / FF UK
1140. Jana Chrpová vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
1141. Patsapon Chuathog Student / IOCB
1142. Barbora Chudíčková sekretářka vědeckého odd. / FZÚ AV ČR, v.v.i.
1143. Jiří Chudoba vědecký pracovník / FZU AV ČR
1144. Markéta Chudomelová vědecká pracovnice / Botanický ústav AV ČR
1145. Tomáš Chum Vědecký pracovník/postdok / Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského
1146. Jaroslav Chum vědecký pracovník / Ústav fyziky atmosféry
1147. Oleksandr Churpita fyzik / FZU
1148. Věra Chvalová PhD. student / Mikrobiologický ústav AV ČR
1149. David Chvátil fyzik / Ústav jaderné fyziky
1150. Věra Chvojková Tajemnice ústavu / Ústav molekulární genetiky AVČR, v. v. i.
1151. Michal Chyla fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1152. Martin Chýle doktorand / Fakulta dopravní ČVUT
1153. Kateřina Chylíková Finanční ředitelka / Soukromý sektor
1154. Tereza Chýlová vědecký tajemník / Botanický ústav AV ČR
1155. Petr Chytil vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
1156. Lucie Chytilová Data Engineer /
1157. Ladislav Chytka fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1158. Zuzana Chytková vědecká pracovnice / VŠE v Praze
1159. Emad Ibrahim vědecký pracovník / VURV, v.v.i.
1160. Kristýna Idžakovičová doktorand / Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
1161. Iva Imrichová rozpočtář / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
1162. Martin Imríšek postdoktorand / ÚFP AV ČR
1163. Ludmila Matějíčková, Ing. geodet - důchodce / dříve ČVUT FS Praha
1164. Alfredo Iorio Profesor / Univerzita Karlova
1165. Tatjana Iskanderova Pedagog / UJAK
1166. Arina Islamova Student / Univerzita Karlova
1167. František Iša archivář, historik / Národní památkový ústav
1168. Lukáš Išler Doktorand / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
1169. Martin Ivančík Vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
1170. Jana Ivančinová Student / Přf UK
1171. Iryna Ivanko vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
1172. Pavel Izák Vedoucí výzkumný pracovník a VŠ pedagog / Ústav chemických procesů AV ČR
1173. Magdaléna Jacková literární historička / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1174. Ladislav Jackson proděkan, odborný asistent / Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
1175. Martin Jacura vedoucí ústavu / ČVUT FD
1176. Iva Jadrná doktorandka / Univerzita Karlova
1177. Ullrich Jahn Vedoucí vědec, organický chemík / ÚOCHB AV ČR
1178. Emanuela Jahn vědecká pracovnice / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
1179. Jana Jáchimová státní zaměstnanec / MFF UK
1180. Nikola Jajcay neurovedec / Narodni Ustav Dusevniho Zdravi
1181. Petr Jákl vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1182. Miroslav Jakoubek IT Datovy manazer / Soukroma IT spolecnost
1183. Peter Jakubčo programátor /
1184. Martin Jakubec PhD student / ÚOCHB AV ČR
1185. Jan Jakubík vědec / Fyziologický ústav AVČR
1186. Jan Jakubík programátor /
1187. Jiří Jakubínský výzkumný pracovník / Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
1188. Vít Jakubský vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky
1189. Zuzana Jamborová doktorandka / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1190. Kopecny Jan mikrobiolog / Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR
1191. Pavel Janáček literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1192. David Janda akademický pracovník / Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
1193. Pavel Janda odborný asistent / Česká zemědělská univerzita v Praze
1194. Martin Janda odborný asistent, předseda České společnosti experimentální biologie rostlin / PřF JU
1195. Marek Jandák Historik / Ústav pro soudové dějiny AV
1196. Kateřina Janderová knihovnice / Knihovna AV ČR
1197. Anna Jandová odborný pracovník / Biologické Centrum AV ČR v.v.i.
1198. Hana Jandová administrativní pracovnice /
1199. Petr Janeček fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1200. Lucie Janečková vědecký pracovník / ÚMG AVČR
1201. Helena Janíčková vědecká pracovnice / Fyziologický ústav AVČR
1202. Filip Janík Programátor /
1203. Václav Janiš vědecký pracovník/fyzik / Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.
1204. Karel Janko vědec, evoluční genomik / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR
1205. Filip Jankovec doktorand / Ústav informatiky AV ČR
1206. Lucie Janků výzkumník v oblasti geotermální energie / Česká Geologická Služba
1207. Tomáš Janošek Datový architekt /
1208. Maša Janošev Doktorand / Fyziologický ústav AVČR
1209. Hynek Janoušek filosof / Filosofický ústav AV ČR
1210. Pavel Janoušek literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1211. Vojtěch Janoušek profesor, geochemik / Přírodovědecká fakulta UK
1212. Jan Janouškovec vědec / Mikrobiologický ústav AV ČR
1213. Marie Janovská administrativní pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
1214. Jan Jansa vedoucí vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
1215. John Jansen Senior researcher / Geofyzikální ústav
1216. Kryštof Jánský Student / FF UK
1217. Pavel Janščák Vědecký pracovník/biochemik / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
1218. Jiří Kryštof Jarmar Popularizátor/Podcaster / Přírodovědecká fakulta UK
1219. Adam Jaroš Chemik / ÚOCHB AV ČR
1220. Alice Jarošíková Postdoktorand / Ben-Gurion University of the Negev
1221. Jakub Jauernig Historik / Filosofický ústav, AV ČR
1222. Pavel Jaworek Biochemik / Ústav experimentální botaniky AV ČR
1223. Karel Ječmen Doktorand / ČVUT v Praze
1224. Karel Jedlička Akademický pracovník, Geomatik / Západočeská univerzita v Plzni
1225. Matouš Jedlička Student / Masarykova Univerzita
1226. Veronika Jedličková vědec / Ceitec-MU
1227. Petr Jehlička geograf / EÚ AV ČR
1228. Petr Jehlík architekt / -
1229. Libor Jelen Vědecký pracovník a pedagog / Přírodovědecká fakulta UK
1230. Michal Jelínek PhD student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1231. Šimon Jelínek Doktorand / MFF UK
1232. Nikola Jelínek odbornice na toxické látky v životním prostředí / Arnika
1233. Andrea Jelínková knihovědec / Knihovna AV ČR
1234. Markéta Jelínková vědecký asistent / MBÚ AV ČR
1235. Anna Jelínková doktorand / Mikrobiologický ústav AV ČR
1236. Pavla Jendelová vedoucí vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AVČR
1237. Kristína Jendruchová doktorandka / Mikrobiologický ústav AV ČR
1238. Jiří Jeništa vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
1239. Jolana Jeriová Student / Fakulta dopravní ČVUT
1240. Jan Jerman Akademický pracovník / PřF UK
1241. Tereza Jermanová Politoložka / Univerzita Karlova
1242. Emil Jeřábek matematik / Matematický ústav AV ČR
1243. Wojciech Jesionek technik specialista / CEITEC MU
1244. Miroslav Ježek fyzik / Univerzita Palackého
1245. Karel Ježek informatik / ZČU Plzeň
1246. Petr Ježek vědec / fyziolog / Fyziologický ústav AV ČR
1247. Veronika Ježková bibliografka / Ústav dějin umění AV ČR
1248. Veronika Jičínská vysokoškolská pedagožka / UJEP
1249. Františka Jíchová Studentka /
1250. Štěpán Jílek PhD student / MFF UK
1251. Vlastimil Jílek PhD student / Universita Palackého v Olomouci a FZU AV ČR
1252. Pavel Jína laboratorní technik / IMG AV ČR / BIOCEV
1253. Martin Jindra Doktorand / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
1254. Tomáš Jindra fyzik / AV ČR
1255. Efrem Jindráček filosof / Filosofický ústav AV ČR
1256. Miroslava Jindrová doktorandka / Centrální Institut mentálního zdraví, Mannheim
1257. Jitka Jindřišková historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1258. Zdeněk Jirák vědecký pracovník / Fyzikální ústav AVČR
1259. Eva Jiránková vědecký pracovník / Ústav geoniky
1260. Helena Jiranová Sportovec /
1261. Vít Jirásek věd.pracovník / Ústav fyziky plazmatu
1262. Karel Jirásek lingvista / Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK
1263. Veronika Jirásková Student / UEB
1264. Holba Jiri Buddholog / OU AV CR
1265. Ivan Jirka chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
1266. Luděk Jirka odborný asistent / Univerzita Hradec Králové
1267. Darina Jirotkova akademická pracovnice / PedF UK v Praze
1268. Ondřej Jiroušek profesor / ČVUT
1269. Martin Jiroušek botanik / Mendelova univerzita v Brně
1270. Jana Jiroušková botanik / Botanický ústav AV ČR
1271. Jakub Jirsa akademický pracovník / UK
1272. Milan Jirsa vědecký pracovník / Institut klinické a experimentální medicíny
1273. Miloš Jirsa fyzik / Fyzikální ústav AVČR
1274. Eva Jirsová knihovnice / Ústav chemických procesů AV ČR
1275. Jakub Jirutka System Engineer / FEL ČVUT
1276. Hana Jiříčková Bc student / Masarykova univerzita
1277. Bára Jiříčková Laborantka / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
1278. Kateřina Jiříková Student / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
1279. Jana Jíšová doktorand / ČVUT v Praze
1280. Viktor Johánek fyzik / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1281. Tereza Johanidesová historička umění / Ústav dějin umění AV ČR
1282. Zuzana Johanovská doktorandka, biofyzik / Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského
1283. David John PhD student / FJFI ČVUT v Praze
1284. Miroslav Joch Výzkumný pracovník a VŠ pedagog / Česká zemědělská univerzita v Praze
1285. Dominika Jochcová PhD student / Fyzikální ústav, AV ČR
1286. Milada Jonášová muzikoložka / Ústav dějin umění AV ČR
1287. Ticiano Costa Jordao Project Manager/Researcher/Lecturer / Faculty of Transportation Sciences, CTU
1288. Jacques Joseph Filosof / PřF UK
1289. Rohit Joshi doktorand / Fyziologický ústav AV ČR
1290. Bohdan Josypčuk vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
1291. Michal Jouja vedoucí výroby / RadioMedic s.r.o.
1292. Patrik Joza IT /
1293. Patrik Jozefovič student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1294. Pavel Jůda Vědec / 1. lékařská fakulta UK
1295. Tereza Juhászová Doktorandka / IMS FSV UK
1296. Kajal Julaha PhD Student / Ústav chemických procesů AV ČR
1297. Libor Jůn archivář, kurátor / Národní muzeum
1298. Lenka Jungmannová teatroložka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1299. Michaela Jungová vědecký pracovník / VURV, v.v.i.
1300. Jakub Juračka PhD student / Univerzita Palackého v Olomouci
1301. Bronislav Jurásek vědecký pracovník / VŠCHT
1302. Barbora Jurašková Studentka / Masarykova univerzita
1303. Jan Jurčák vědec / Astronomický ústav AV ČR
1304. Klára Jurčáková vědecká pracovnice / Ústav termomechaniky AV ČR
1305. Luboš Jurčík mechanik / SLOUP Olomouc
1306. Karel Jurek fyzik / Fyzikální ústav AVČR
1307. Terézia Jurkovičová analytická chemička / FZÚ AV ČR v.v.i.
1308. Jakub Juryšek vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1309. Martin Juřen Programátor /
1310. Renann Lipinski Jusinskas Vědec / FZU - AV ČR
1311. Josef Jůza vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
1312. Barbora Kabátová Projektantka ZTI / OSVČ
1313. Michaela Kabrnová Učitelka / ZUŠ
1314. Petr Kačírek strojírenský technik / FZU av ČR
1315. Martin Káda Vědecký pracovník / ALS CZ
1316. Šárka Kadavá doktorand / Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlín
1317. Tereza Kadavá Ph.D. student / Utrecht University
1318. Alan Kádek junior researcher / Mikrobiologický ústav AVČR
1319. Lukáš Kadeřávek PhD student / Fyzikální ústav AV ČR
1320. Soňa Kadeřávková administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1321. Filip Kadlec vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1322. Petr Kadlec docent / Vysoké učení technické v Brně
1323. Josef Kadlec doktorand / PřF UPOL
1324. Christelle Kadlec Vědecká pravovnice / Fyzikální ústav AV ČR
1325. Sylvie Kadlec studentka / SciencesPo Paris
1326. Vít Kadlec Student / Univerzita Karlova
1327. Daniel Kadlec student / FF UK, Pražská konzervatoř
1328. Ivana Laiblová Kadlecová Knihovnice / Knihovna AV ČR
1329. Kateřina Kailová Technik / Enantis
1330. Kristina Kaiserová historička / FF UJEP Ústí nad Labem
1331. Martin Kákona výzkumník / Ústav jaderné fyziky
1332. Tomáš Kaláb vývojář speciální meřicí techniky / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
1333. Oto Kaláb ekolog / Ostravská univerzita
1334. Tetiana Kalachova vědecká pracovnice / Ústav experimentální botaniky AV ČR
1335. Alžběta Kálalová úřednice, sociální práce /
1336. Diana Kalášková Doktorandka filosofie / Univerzita Pardubice
1337. Vojtěch Kalčík programátor / Botanický ústav AVČR
1338. Vít Kalhaus cyklomechanik / OSVČ
1339. David Kalhous Docent středověkých dejin / Ff mu
1340. Ing. Miroslav Kaliba architekt, stavební projektant / Design Servis, S.P.K.
1341. Nina Kalinková fyzioteapeutka / Univerzita Palackého v Olomouci
1342. Gabriela Kalinová překladatelka a tlumočnice / OSVČ
1343. Jiří Kališ Technický pracovník / Ústav přístrojové techniky AV Č
1344. Kateřina Kalkušová Doktoradka / Univerzita Karlova
1345. Marie Kallischková Ošetřovatel laboratorních zvířat / IMG - Biocev
1346. Petr Kalousek odborný asistent / Mendelova univerzita v Brně
1347. Jana Pokorná Kalousková kunsthistorička / GAVU Cheb/ KTF UK
1348. Denis Kalvoda IT specialista /
1349. Anděla Kalvová vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
1350. Jiří Kamarád fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1351. Stanislav Kamba fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1352. Milada Kambová PhD studentka / Mikrobiologický ústav AV ČR
1353. Jan Kameník jaderný chemik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1354. Iveta Kameníková Odborný asistent / ČVUT
1355. Markéta Kamenská redaktorka, administrativní pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
1356. Jakub Kaminský vědecký pracovník / ÚOCHB AV ČR
1357. Karol Kampf fyzik / MFF UK
1358. Katarína Kanásová laboratorní technička / Biocev
1359. Vít Kanclíř technik v oblasti fyziky / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
1360. Roman Kanda literární vědec / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1361. Tomasz Kania vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
1362. Jakub Kaňka doktorand / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
1363. Kristýna Kantnerová vědecká pracovnice / University of Colorado Boulder, USA
1364. Jan Kapinos Podnikatel /
1365. Zdeněk Kaplan vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
1366. Petr Kaplicky matematik / MFF UK
1367. Katarína Kapustka archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i./ ÚHV UPCE
1368. Jan Kapustka referent / Archeologický ústav AV ČR
1369. Vasyl Karabyn výzkumný pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
1370. Vít Karafiát výzkumný pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1371. Miroslava Karafiátová vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
1372. Vladimír Karas astrofyzik /
1373. Pavel Karas Dramaturg / Hvězdárna a planetárium Brno
1374. Jindřich Karásek filosof / FFUK
1375. Vitezslav Karasek IT pracovnik / Ústav přístrojové technicky AV ČR
1376. Filip Karásek PhD student / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1377. František Karlický fyzik / Přírodovědecká fakulta, Ostravská Univerzita
1378. Václav Karlický Biofyzik / Ostravská univerzita
1379. Lucie Karlíková /
1380. Aleš Karmazin politolog / Metropolitní univerzita Praha
1381. Tomáš Karnold Student /
1382. Kristýna Kárová vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
1383. Alexandr Kasal výzkumník / Národní ústav duševního zdraví
1384. Alexander Kasal chemik / Akademie věd ČR
1385. Jana Kasíková doktorandka / ÚČD, Filozofická fakulta UK
1386. Zdeněk Kasner doktorand / Univerzita Karlova
1387. Katerina kasparova učitelka / Zš Comenius
1388. Václav Kašička chemik / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
1389. Ivan Kašík vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AVČR
1390. Miroslav Kašpar Chemik / UOCHB AV CR
1391. Jan Kašpárek OSVČ /
1392. Michal Kašpárek programátor /
1393. Iva Kašpárková fin. manažer / Botanický ústav AV ČR
1394. Jana Kašparová astronomka / Astronomický ústav AV ČR
1395. Jiří Kaštil vědec / Fyzikální ústav AVČR
1396. Stanislava Kaštilová Treasury / Bodycote
1397. Kristýna Kaucká historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1398. Emma Kausc King's College London / literární vědkyně
1399. Petr Kavalíř ředitel / NTC, Západočeská univerzita v Plzni
1400. Ladislav Kavan vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
1401. David Kavka student / VŠCHT/FZÚ AVČR
1402. Alexandr Kazda analytik / Second Foundation
1403. Jan Kazda docent / ČZU Praha
1404. Vladimír Kebza knihovník / ÚFP AF ČR, v. v. i.
1405. Michal Kejak vědecký pracovník - ekonom / Národohospodářský ústav AV ČR
1406. Zdeněk Kejík odborný asistent / 1. LF UK
1407. Jan Kejzlar doktorand / VŠCHT
1408. Anna Kelblová Grafik / Masarykova univerzita
1409. Radka Kellnerová Výzkumná pracovnice / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
1410. Martin Kempa vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1411. Tomáš Kepka Ucitel / UK MFF
1412. Michal Kepka geomatik / Fakulta aplikovaných věd ZČU
1413. Kateřina Vodičková Kepková vědecká pracovnice / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
1414. Vojtěch Kessler Vysokoškolský pedagog / Historický ústav AV CR
1415. MALAK KHOUCHEN vědecká / Fyzikální ústav AV ČR
1416. Agnieszka Kiedroń Studentka / FHS UTB
1417. Bart Kieftenbelt PhD student / IOCB
1418. Jiří Killer vědec / mikrobiolog / Ústav živočišné fyziologie a genetiky
1419. Šimon Kinc student / FF UK
1420. Šárka Kincová terénní sociální pracovnice /
1421. Jan Kirschner Botanik / BÚ AVČR
1422. Věra Kirschner SŚ pedagog / GCHD Praha
1423. Serhij Kiš doktorand / Univerzita Pardubice
1424. Martin Kittler technik / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
1425. Petr Kitzler klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
1426. Jana Kitzlerová odborný asistent / FF UK Praha
1427. Martin Kizovský Doktorand / ÚPT AV ČR
1428. Luboš Klabík architekt /
1429. Anna Kladivová botanik / Botanický ústav AVČR a VÚV TGM
1430. Květoslava Klajblová Technik / Ústav molekulární genetiky
1431. Radek Klanica Postdoktorand / Geofyzikální ústav AVČR
1432. Ondřej Klápa archeolog / Slezské zemské muzeum
1433. Pavel Klápště /
1434. Tina Klauž / Knihovna AV ČR
1435. Martin Klečacký historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1436. Jakub Klečka technik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1437. Jan Klečka vědecký pracovník / Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
1438. Thorsten Kleemann IT consultant /
1439. Veronika Kleinová PhD student / Fyziologický ústav AV ČR
1440. Martin Klement historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
1441. Mariana Klementová mikroskopistka / Fyzikální ústav AV ČR
1442. Marek Klemš odborný asistent / Mendelova Univerzita v Brně
1443. Mikuláš Klenor Chemik / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
1444. Antonín Klíč fyzik / Fyzikální ústav, AVČR
1445. Jan Klíma Assembly engineer / Ústav fyziky plazmatu
1446. Petr Klíma vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
1447. Jan Klimeš vědecký pracovník / Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
1448. Jiří Klimeš fyzik / MFF UK
1449. Claire Klingenberg Popularizátorka / ECSO
1450. Jan Klípa historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
1451. Jan klobas /
1452. Matouš Kloda postdoktorand / Ústav Anorganické Chemie AV ČR
1453. Michal Kloubek IT administrátor / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
1454. Jaroslav Klouček IT Analytik /
1455. Adam Klsák vědecký a vědecko-technický pracovníků / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
1456. Veronika Klusáková akademická pracovnice / AMU Praha
1457. Mikhail Klychnikov Vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
1458. Jakub Kmec vědecký pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci
1459. Tomáš Kmječ fyzik / FZU + MFF UK
1460. Matěj Kmošek archeolog, analytický konzervátor / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
1461. Michaela Kmošková Archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno
1462. Alexandr Knápek Vědec / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1463. Michaela Knapová knihovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
1464. Jana Katarína Knapová student / FF UK
1465. Michal Knězů PhD student / Fyziologický ústav AVČR
1466. Tomáš Kníř Technik / Česká zemědělská univerzita v Praze
1467. Soňa Knířová Doktorandka / Česká zemědělská univerzita v Praze
1468. Kateřina Knížková Doktorand / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
1469. Petra Koucká Knížová vědecká pracovnice / ÚFA AVČR
1470. Adam Knotek botanik / Masarykova Univerzita
1471. Petr Knotek akademický pracovník / Univerzita Pardubice
1472. Tomáš Knotek doktorand / Ústav Experimentální Medicíny AV ČR
1473. Veronika Knotková archivářka / Archiv hl. m. Prahy
1474. Štěpán Kobelka student chemie / Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1475. Jan Kober věda a výzkum / ÚSP AV ČR
1476. Tatyana Kobets bioinformatik / Fyziolofgicky ustav AVCR
1477. Tomáš Koblížek vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
1478. Ľubica Kobová feministická teoretička / Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
1479. Barbora Kocánová filoložka / Filosofický ústav AV ČR
1480. Milan Kocián elektrotechnický inženýr / FZÚ AVČR
1481. Karolína Kocourková Student / Masarykova univerzita
1482. Petr Kočárek akademický pracovník / Ostravská univerzita
1483. Gabriela Kočárová laborantka / Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
1484. Eva Kočí švadlena / OSVČ
1485. Pavlína Kočišová metadatová analytička / Národní knihovna ČR
1486. David Kodr PhD student / ÚOCHB CAS
1487. David Kofron vedecky pracovnik / UTF, MFF, UK
1488. Klára Kohoutová PhD student / Fyziologický ústav AV ČR
1489. Marie Kohoutová v důchodu /
1490. Daniela Kohútová Študent / Prírodovedecká fakulta MUNI
1491. Damián Koch státní zaměstnanec / Magistrát HMP
1492. Milan Koch Učitel/vědecký pracovník / Ostravká univerzita
1493. Juraj Kokavec Postdoc, Odborný asistent / BIOCEV, 1.LF UK
1494. Helena Kokešová historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1495. Marie Koktavá VŠ učitelka / Mendelova univerzita v Brně
1496. Jan Koláček fyzik / fyzikální ústav AV ČR
1497. Laura Kolačkovská Phd študent / HAMU
1498. Lucie Koláčná vědecká pracovnice / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
1499. Jan Kolar Research Fellow / University College London
1500. Lucia Kolarikova vědecká pracovnice / VURV, v. v. i.
1501. Jiří Kolář grafik/učitel / Fyzikální ústav AV ČR
1502. Jan Kolář matematik / Matematický ústav AV ČR
1503. Vojtěch Kolář entomolog/hydrobiolog/ekolog / PřF JČU & ENTÚ AV ČR
1504. Filip Kolář Vš pedagog / Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
1505. Petr Kolář Vedoucí výroby / Esselte
1506. Jakub Kolář Biotechnolog / BIOCEV
1507. Michal Kolář bioinformatik a VŠ pedagog / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1508. Miroslav Kolařík vedoucí vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
1509. Viola Kolaříková Chemik / Mikrobiologický ústav AV ČR
1510. Marie Kolářová Digitalizace knih / KNAV v.v.i.
1511. Marta Kolářová socioložka / Sociologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova
1512. Lenka Kolářová / DM drogerie markt
1513. Eva Kolářová Zdravotní sestra / Nemocnice Jičín
1514. Alexej Kolcun vedecký pracovník / ÚGN AV ČR
1515. Jindřich Kolda historik, archivář / Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK
1516. Kristýna Koldová doktorand / FBMI ČVUT
1517. Věra Kolegarová Logoped /
1518. Jana Kolenčíková administrativa / Ústav termomechaniky
1519. Daniela Kolenovská historička / IMS FSV UK
1520. Patrik Kolenovský Programátor a PhD student / Ostravská Univerzita
1521. Marián Kolesár fyzik / MFF UK
1522. Hana Kolesová vědkyně a VŠ pedagog / Anatomický ústav 1. LFUK
1523. David Kolínek Technické oddělení / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1524. Ivana Kolingerová vysokoškolská profesorka / Západočeská univerzita
1525. Andrea Kolínská Doktorandka / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
1526. Viliam Kolivoška fyzikální chemik / Ústav fyzikální chemie J Heyrovského AVČR
1527. Miroslava Kolková Phd student / Ústav molekulární genetiky
1528. Jan Kollarczyk Doktorand / Ústav jaderné fyziky AVČR
1529. Martin Koller Postdoktorand / Ústav termomechaniky AV ČR
1530. Jana Koller akademický pracovník / Katedra biologie a ekologie OU
1531. Vanessa Kollerová Umělec / -
1532. Michal Kolmaš Docent / Metropolitní univerzita Praha
1533. Miroslav Kolos odborný asistent/fyzik / Ostravská univerzita
1534. Miroslav Kolos odborný asistent/fyzik / Ostravská univerzita
1535. Daniil Koloskov Doktorand / Karlová Univerzita
1536. Daniel Komárek student / MFF UK
1537. Jana Villnow Komárková vědecká pracovnice / Ústav pro jazyk český, AV ČR
1538. Jan Komenda vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
1539. Petr Komínek vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby
1540. Michael Komm fyzik / Věda žije!
1541. Balázs Komoróczy archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
1542. Markéta Končelová archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
1543. Lukáš Konečný Student /
1544. Jan Konečný Doktorand / PřF UK
1545. Miloslav Konopík Akademický pracovník / Západočeská univerzita v Plzni
1546. Ota Konrád historik / FSV UK
1547. Veronika Konrádová univerzitní pedagog / FF UJEP
1548. Helena Konvalinová studentka / FF UK
1549. Martin Konvička jazykovědec / Freie Universität Berlin
1550. Jaroslav Kopal projektový manažer / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1551. Ivan Kopal Doktorand / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
1552. Kateřina Kopalová Vědecký pracovník / Botanický ústav AVČR
1553. Monika Kopčíková Laborantka / ÚŽFG AV ČR, v.v.i.
1554. Robin Kopecký vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
1555. Martin Kopecký vědec / Botanický ústav AVČR
1556. David Kopecký vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AVČR
1557. Karel Kopeček Student / ČZU
1558. Jaromír Kopeček vědec / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
1559. Michal Kopeček historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.
1560. Olga Kopečná vědecký pracovník / Biofyzikální ústav AV ČR
1561. Jakub Kopenec Student/Vědec / VŠCHT Praha/ Fyzikální ústav AV ČR
1562. Marie Kopřivová VŠ pedagog / FF UK
1563. Anna Körblerová sekretářka / Fyzikální ústav AV ČR
1564. Johana Korelusová radiologický asistent /
1565. Emma Körnerová Student / Přf MUNI
1566. Vasily Korovkin Assistant Professor / CERGE UK
1567. Žaneta Kortusová Učitel / ZŠ Ulice míru, Rokycany
1568. David Koryčanský Studium strojírenství /
1569. Tereza Kořánová doktorandka / Ústav hematologie a krevní transfuze
1570. Miloslav Kořínek neurovědec / Fyziologický ústav AVČR
1571. Radim Kořínek vědecký pracovník / ústav přístrojové techniky, v.v.i
1572. Vratislav Kořínek /
1573. Lucie Kořínková vědecká pracovnice / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1574. Petra Kořínková Lékárník / Lékárna Remedium
1575. Michal Kosák editor / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1576. Zdenka Kosarova administrativní pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
1577. Jan Kosla vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky
1578. Jiri Kosla CEO / AsWeShare
1579. Anna Koslová vědecký pracovník / Ústav Molekularní Genetiky AVČR
1580. Blanka Koslová Důchodce /
1581. Klára Kosová vědecká pracovnice / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
1582. Tomáš Kostelecký vědecký pracovník / Akademie věd ČR
1583. Libor Kostka vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
1584. Klára Kostovčíková Výzkumný pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
1585. Petr Kostrhun archeolog / Moravské zemské muzeum
1586. Dalibor Košek vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
1587. Petr Košek /
1588. Filip Košek mineralog / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
1589. Jan Košina Specialista řídicích systémů / FZÚ
1590. Helena Košková Lektorka jazyků /
1591. Martin Koštejn vědec / Ústav chemických procesů
1592. Matěj Koštíř student / ÚGS a ÚFAR / FF UK
1593. Agáta Kotábová Projektový koordinátor / VÚPSV
1594. Petr Koťátko filosof / Filosofický ústav AV ČR
1595. Vojtěch Kotek vědecký pracovní / ČVUT, Ústav termomechaniky
1596. Ilya Kotelnikov Chemik / Ústav makromolekulární chemie, AV ČR
1597. Artem Kotliarov Doktorand / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1598. František Kotmel Učitel /
1599. Šimon Kotmel Podnikatel /
1600. Václav Kotora student / Právnická fakulta UP
1601. Anna Kotvalová doktorandka / IPS FSV UK
1602. Michael Kotyk Výzkumník / PřF UK
1603. Petr Koubek vědecký pracovník / ÚBO AVČR
1604. Vendula Koublová Doktorandka / Masarykova univerzita
1605. Klára Koucká studentka VŠ /
1606. Vojtěch Koudelka Student archeologie a archivnictví / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
1607. Petr Koudelka vědecký pracovník / FD ČVUT
1608. Alena Koudelková Správce sbírky / Muzeum Cheb
1609. Barbora Koudelová Account Manager / Marketingová agentura
1610. Lada Kouklikova Pracovník ve vědě a výzkumu / Geologický ústav
1611. Pavel Koupil vědecký pracovník / ELI Beamlines; MFF UK
1612. Klára Koupilová Datový analytik /
1613. Jan Koura Historik / FF UK
1614. Petr Koura Historik / Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK
1615. Eva Kourková Odborný pracovník v laboratorních metodách / HTO, Vsetínská nemocnice,a.s.
1616. Karolína Kouřilová doktorandka / Masarykova Univerzita
1617. Jaroslav Kousal akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1618. Jiří Koutný mechanik / SLOUP Olomouc
1619. Jana Kovacicinova financni manazer / Ustav fyziky plazmatu AV CR, v.v.i.
1620. Dušan Kováč mimo vědu/autor podcastu / Pár Praslenov
1621. Juraj Kováč doktorand / FJFI ČVUT v Praze
1622. Svetlana Kováčiková geofyzik / Geofyzikální ústav AV ČR
1623. Ingrid Kováčová Analytik / CEITEC
1624. Michal Kovaľ akademický/vědecký pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1625. Zuzana Kovalíková Vědecký pracovník / Univerzita Hradec Králové
1626. Anna Kovárnová studentka / VŠCHT Praha, Ústav termomechaniky AV ČR
1627. Daniel Kovář Student střední školy / SOŠ a SOŠE v Plzni
1628. Jan Kovář Výzkumný pracovník / Ustav mezinarodnich vztahu
1629. Adéla Kovaříčková laborantka / Mikrobiologický ústav AVČR
1630. Jiří Kovářík doktorand / ÚCHP AV ČR
1631. Karel Kovařík věděcký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1632. Edita Kovaříková tajemnice / Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, z.s.
1633. Kateřina Kovaříková vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby
1634. Petra Kovářová VŠ v laboratoři /
1635. Jana Kovářová Doktorand / VŠE
1636. Jan Kozak akademický pracovník / FF UK
1637. Antonín Kozák Programátor / Soukromá firma
1638. Jaroslav Kozák vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AVČR
1639. Aleš Kozdera právník /
1640. Michaela Kozlova vědecká pracovnice / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1641. Jan Kozohorský Technický pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
1642. Michal Kozubek vědecký pracovník / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
1643. Soňa Kozubová technický pracovník / MBÚ AV ČR
1644. Zdeněk Kožíšek fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1645. František Krahulec botanik / Botanický ústav AV ČR
1646. Lucie Krajcova /
1647. Radoslav Krajčovič Technik /
1648. Petr Král fyzik / Matematicko-fyzikální fakulta, UK
1649. Pavel Král Odborný asistent / VŠE v Praze
1650. Robert Král vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
1651. Pavel Král Docent / ZCU
1652. Dušan Král výzkumný asistent / FEKT VUT v Brně
1653. Petra Králová business analytik /
1654. Magda Králová PhD studentka / Filosofický ústav AV ČR
1655. Kristýna Králová překladatelka, korektorka /
1656. Jarmila Králová věděcká pracovnice / Ústav Molekulární genetiky AVČR
1657. Rozálie Králová Studentka / FAPPZ ČZU
1658. Adam Kraml Stážista / Entomologický ústav BC AV ČR
1659. Marie Krappmann vědecký pracovník / FF UP - Katedra germanistiky
1660. Ondřej Krása filosof / Univerzita Pardubice
1661. Vladimír Krásný Technolog /
1662. Libor Krásný molekularní mikrobiolog / Mikrobiologický ústav AV ČR
1663. Karel Krátký Student /
1664. Bc. Marek Krátký Laboratorní technik / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1665. Petr Kratochvíl Vysokoškolský profesor / ÚMV
1666. František Kratochvíl lingvista / FF UP Olomouc
1667. Matěj Kratochvíl etnomuzikolog / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
1668. Michal Kratochvíl PhD student organické chemie / VŠCHT Praha
1669. Jiří Kratochvíla výzkumný pracovník / Ústav přístrojové techniky AVČR
1670. Ludmila Kratochvílová Knihovnice / Knihovna AV ČR
1671. Markéta Kratochvílová muzikoložka, knihovnice / Ústav dějin umění AV ČR
1672. Irena Kratochvilova vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1673. Anna Kratochvílová Studentka / FF UK
1674. Petra Kratochvílová techn.pracovník / UFE
1675. Luděk Kraus fyzik / Fyzikální ústav AVČR
1676. Michal Kraus Ph.D. student / Mikrobiologický ústav
1677. Jiří Kraus Student / FS ČVUT
1678. Barbora Hrčka Krausová postdoktorand / Ústav Experimentální Medicíny AV ČR
1679. Antonie Krausová studentka / FHS UK
1680. Martina Krausová výzkumný pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
1681. Leona Krausová sekretářka / ÚMG AV ČR
1682. Marek Kravec post-doktorand / Biotechnologický ústav AV ČR
1683. Imtissal krayem Post-doctorant / Ustav molekularni genetiky AS CR v.v.i.
1684. Pavel Krč vědec / Ústav informatiky AV ČR
1685. Miloš Krčmář doktorand / PedF UK
1686. Karel Krečmer IT specialista / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
1687. Sandra Kreisslová etnoložka / Etnologický ústav AV ČR
1688. Jiri Krejcar technik radioastronomie / astronomicky ustav AVČR
1689. Pavel Krejčí matematik / FSv ČVUT
1690. Jiří Krejčík postdoktorand / Filosofický ústav AV ČR
1691. Sabina Krejčíková výzkumný pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.
1692. Iveta Krejčířová odborná pracovnice / Slovanský ústav AV ČR
1693. Iva Krejčová literární historička / Ústav pro českou literaturu AV ČR,v.v.i.
1694. Ondřej Kreml vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
1695. Vladimír Kremláček IT Admin /
1696. Dana Kričfaluši akademický pracovník / Ostravská univerzita, PřF
1697. Lukáš Kripner Vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1698. Eva Kristianová vědecký pracovník / VŠCHT Praha
1699. Ján Kriška Vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.
1700. Lucie Krištofová laborantka / Parazitologický ústav AV ČR
1701. Michal Krizek matematik / Matematický ústav AV ČR
1702. Helena Krmíčková docentka / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
1703. Tereza Fousek Krobová Vědecká pracovnice / FSV UK
1704. Kristýna Kroftová Chemik, doktorand / Biotechnologický ústav AV ČR
1705. Jarmila Krojerová zooložka / Ústav biologie obratlovců AV ČR
1706. Jiří Kroll Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1707. Matouš Krömer postdoktorský vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
1708. Jakub Kronek technický pracovník / ČVUT FS
1709. Tomáš Kroupa student archeologie / Katedra archeologie FF ZČU
1710. Aleš Kroupa výzkumný pracovník / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
1711. Vladimír Kroupa programátor /
1712. Anna-Marie Kroupová PhD Candidate / Univerzita Vídeň
1713. Marie Kroutilová odborný pracovník v laboratorních metodách / Ústav hematologie a krevní transfuze
1714. Grayson Krueger akademický pracovník / CERGE-EI
1715. Alena Kruisová vědecká pracovnice / Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
1716. Matěj Kruntorád historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
1717. Jan Kruntorád doktorand / ČVUT FD
1718. Petr Krupa veřejná správa / bankovní sektor
1719. Michal Krupka vědecký pracovník / Ústav Fyziky Plazmatu AV ČR
1720. Andrea Krupova projektová manažerka / Ústav fyzikální chemie j. Heyrovského
1721. Diana Krupová PhD studentka / FJFI ČVUT v Praze
1722. Hana Krutílková Historička / Moravské zemské muzeum
1723. Veronika Vítů Kryšpínová výkonná asistentka / Fyzikální ústav AV ČR
1724. Ondřej Krýza Geofyzik / Geofyzikální Ústav AVČR
1725. Vladislav Krzyžánek vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1726. Michaela Křapáčková Uklízečka / Botanický ústav AV ČR v.v.i
1727. Radek Kříček Učitel /
1728. Roman Křivánek geofyzik / Archeologický ústav AV ČR
1729. Jan Křivánek Pracovník výzkumu a vývoje / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
1730. Anna Křivková doktorand / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
1731. Jan Kříž děkan / PřF UHK
1732. Filip Křížek vědecký pracovník / ÚJF AV ČR
1733. Lukáš Křižík Laboratorní technik /
1734. Alena Křížková vědecká pracovnice / Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
1735. Soňa Křížková Odborná asistentka / Mendelova univerzita v Brně
1736. Veronika Křížová student biologie / Masarykova univerzita
1737. Lenka Křížová postdoktorand / Historický ústav AV ČR, v. v. i.
1738. Anna Kšírová Lékařka / Nemocnice Jablonec nad Nisou
1739. Pavlína Kšírová recepční / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1740. Sylvie Kšírová Marketing /
1741. Vilém Kubáč doktorand / FHS UK
1742. Petr Kubala Sociolog / Sociologický ústav AV ČR
1743. Lucie Kubalíková geografka / Ústav geoniky AV ČR
1744. iva kubalova archeolog / AV, CR, ARU
1745. Jan Kubáň OSVČ /
1746. Denisa Kubániová vědecký pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1747. Adéla Kubásková Student / ČZU
1748. Peter Kubaščík Ph.D. student / MFF UK
1749. Pavel Kubát chemik / UFCH AV ČR
1750. Hana Kubátová univerzitná pedagogička, vedecká pracovníčka / FSV UK
1751. Jan Kubecka vědecký pracovník / BC AV ČR
1752. Monika Kubernátová doktorand / PřF MU
1753. David Kubeša Ph.D. student / MFF UK
1754. Lucie Kubíčková vědecká pracovnice / Ústav termomechaniky AV ČR
1755. Eva Kubíčková VŠ vyučující / Caritas VOŠs Olomouc
1756. Blanka Kubíková historička umění - kurátorka /
1757. Petr Kubín historik / KTF UK
1758. Kateřina Kubínová vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AV ČR
1759. Wieslaw Kubiś vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
1760. Petr Miloslav Kubíska student / Fakulta dopravní ČVUT v Praze
1761. Monika Kubísková pregraduální student / UEM AV ČR, UK
1762. Petra Kubištová asistentka / FZÚ
1763. Jan Kubizňák /
1764. Pavel Kubný Grafik / Slezské zemské muzeum
1765. Hana Kubova vědecký pracovník / Fyziologický ústav AVČR
1766. Jan Kubovčiak výzkumný pracovník / Ústav molekulární genetiky
1767. Rudolf Kučera Historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1768. Jan Kučera vědecký pracovník a VŠ pedagog / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1769. Lukáš Kučera Odborný asistent / Univerzita Palackého v Olomouci
1770. Jan Kučera fyzik / Fyzikální ústav AVČR
1771. Jiří Kučera Lektor a vědeckovýzkumný pracovník / MUNI
1772. Romana Kučerková fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1773. Markéta Kučerová knihovědec / Knihovna akademie věd ČR
1774. Andrea Kučerová vědecký asistent / Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
1775. Kristýna Kučerová Vědecká administrativa-rodičovská / Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.
1776. Veronika Kučerová Ošetrovateľ / Ústav makromolekulárnej genetiky AV ČR
1777. Helena Kučerová učitelka / FF UK, VŠE, VOŠIS
1778. Jitka Kučerová PhD studentka / BIOCEV / Přírodovědecká fakulta UK
1779. Kateřina Kučnirová Vědecká pracovnice / 1. LF UK
1780. František Kuda vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
1781. Antonín Kudláč historik / Fakulta filozofická Univerzity Pardubice
1782. Martina Kudlíková redaktorka / Archeologický ústav AV ČR, Brno
1783. Klára Kudlová literární historička / ÚČL AV ČR, KTF UK
1784. Matěj Kudrna fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1785. Michaela Kudrnáčová Doktorandka / FSV UK/SOÚ AV ČR
1786. Andrej Kugler vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AVČR
1787. Věra Kuchařová sociolog / VUPSV
1788. Marta Kuchtová knihovnice / Knihovna AV ČR, v. v. i.
1789. Lukáš Kulaviak System engineer R&D / ThermoFisherScientific
1790. Karla Kuldová fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1791. Jan Kulhánek PhD student / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
1792. Markéta Kulhánková výzkumná pracovnice / Slovanský ústav AV ČR
1793. Sergej Kulkov Ph.D. student / FJFI ČVUT
1794. Prabhat Kumar Postdoctoral Research Fellow / Institute of Physics Czech Academy of Sciences
1795. Martin Kuna archeolog / Archeologický ústav AVČR, Praha
1796. Benjamin Kunc student / UK
1797. Tereza Kunclová Doktorandka / ČVUT FD
1798. Kristýna Kuncová lektorka / MFF UK
1799. Pavel Kundrát fyzik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1800. Jan Kuneš filosof / Filosofický ústav AV ČR
1801. Ludvík Kunz vědecký pracovník / Ústav fyziky materiálů AV ČR
1802. Martin Kunz student / FJFI ČVUT
1803. Alexander Kupco vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
1804. Jaroslav Kupčík chemik / Ústav chemických procesů AV ČR
1805. Markéta Kupčíková Vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky
1806. Ivan Kupilík Podnikatel / stavebnictví /
1807. Libor Kupka odborný asistent / FEI, Univerzita Pardubice
1808. Petr Kupka Odborný asistent / Západočeská univerzita v Plzni
1809. Irena Kurasová odborný asistent / Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
1810. Milan Kurka marketingový specialista / Fakulta dopravní ČVUT v Praze
1811. Petr Kůrka Ph.D. student / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
1812. Iva Kůrková Výzkumný pracovník / ČGS
1813. Michal Kurz historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1814. Věra Kuřátková ekonomka / Domov pro seniory
1815. Pavel Kůs PhD student / FZÚ AV ČR
1816. Vladimír Kusbach vědecký pracovník / GFÚ AVČR v.v.i.
1817. Svetlana Kushpil jaderny fyzik / Ústav jaderné fyziky
1818. Vasilij Kushpil Vědecko-výzkumný pracovník / NPI of CAS
1819. Klára Kušková odborný pracovník / Botanický ústav AV ČR
1820. Peter Kušnirák astronóm / Astronomický ústav AV ČR
1821. Petr Kutálek vědecký pracovník / Univerzita Pardubice
1822. Kateřina Kutarňová filosof / Filosofický ústav AV ČR
1823. Josef Kuthan profesor/chemik / dúchodce
1824. Zdeněk Kutílek laboratorní technik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
1825. Martin Kutlak PhD student / Masarykova univerzita
1826. Magdaléna Kůtová Studentka / FEL ČVUT
1827. Vlasta Kuvšinovová techn.pracovník / UFE
1828. Anežka Kuzmičová Vědecký pracovník / Filozofická fakulta UK
1829. Petr Kužel fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1830. Petr Kužel Filosof / Filosofický ústav AV
1831. Kateřina Kuželová výzkumnice v přírodních vědách / Ústav hematologie a krevní transfuze
1832. Lucie Kuželová studentka / FF UK
1833. Antonín Kvaček student / GYPCE
1834. Ondřej Kvapil Doktorand / Masarykova univerzita
1835. Ivana Kvapilíková PhD studentka / MFF UK
1836. Markéta Kvapilová /
1837. Jan Kvasil profesor / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1838. Alena Kvasilová Akademický pracovník (vědec, VŠ učitel) / Anatomický ústav, 1. LF UK
1839. Jakub Kvasnica Vědecký pracovník / MENDELU
1840. Peter Kvasnička Vědecký pracovník / ÚČJF MFF UK
1841. Miloslav Kverka Vědecký pracovník / MBÚ AVČR
1842. Jan Květina historik, politolog / Historický ústav AV ČR
1843. Anna Kvíčalová historička vědy / CTS, Univerzita Karlova
1844. Jan Kvíz Hydrogeolog a umělec /
1845. Lucia Kvočáková historička umění / Ústav dějin umění AV ČR
1846. Jaromír Kylar vědecký pracovník/student / Ústav termomechaniky/ČVUT
1847. Tereza Jiroutová Kynčlová univerzitní pedagožka a vědkyně / FHS UK
1848. Jan Kyral laborant / MBU AV CR
1849. Monika Kyselá Socioložka / Sociologický ústav AV ČR
1850. Juraj Kyselica vědecký pracovník / Geofyzikální ústav AV ČR
1851. Martina Slaninová Kyselková vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
1852. Zdeňka Peichl Kyselová doktorandka / Univerzita Palackého v Olomouci
1853. René Kyselý archeozoolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha
1854. Renata Kyzlinková vědecký pracovník / RILSA
1855. Radim Lacina doktorand, kognitivní věda / Universität Osnabrück
1856. Lenka Lacinová vysokoškolská pedagožka, psycholožka / Masarykova univerzita
1857. Jan Lachman prorektor pro VaV / ŠKODA AUTO Vysoká škola
1858. Petr Lachout vědecký pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
1859. Lukáš Laibl Paleontolog / Geologický ústav AV ČR
1860. Vojtěch Laitl student / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
1861. Miroslav Lamač R&D Specialist / Fyzikální ústav AVCŘ, v.v.i.
1862. Stanislav Lambert laborant-technik / UFP
1863. Jarmila Lancošová Asistentka / Sociologický ústav AV ČR
1864. Klára Lancová VŠ pedagog / PedF UK
1865. Adriana Lančok vědecký pracovník / Fyzikální ústav
1866. Lenka Langhansová Vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
1867. Jan Langmaier chemik / Ústav fyzikální chemie j. Heyrovského
1868. Martina Kohutková Lánová Vědecký pracovník na mateřské /
1869. Eva Lanska vědecký pracovník / Biotechnologicky Ústav, AVČR
1870. Ondřej Lánský sociální teoretik / Filosofický ústav AV ČR
1871. Zdeněk Lánský biofyzik / Biotechnologický ústav AV ČR
1872. Oldřich Lapčík biochemik, pedagog / VŠCHT Praha
1873. Barbora Pitňa Lásková vědecký asistent / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
1874. Pavel Lášek /
1875. Giada Lattanzio PhD student / Masaryk University
1876. Vit Latzel Vědecký pracovník / Botanický ústav AVČR
1877. Hynek Lauschmann učitel/výzkumník / FJFI ČVUT
1878. Filip Laušman student / Právnická fakulta UK
1879. Jarmila Laušová Doktorand/Vedecký pracovník / Veterinární univerzita Brno
1880. David Lávička zástupce ředitele / NTC / ZČU v Plzni
1881. Martin Lavička odborný asistent / Univerzita Palackého v Olomouci
1882. Roman Lavička Postdoc / SMI ÖAW
1883. Michal Láznička lingvista / FF UK
1884. Ondřej Lebeda jaderný chemik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
1885. Miroslav Lebeda PhD student / Fyzikální ústav AV ČR
1886. Martin Ledinsky Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1887. Vít Lédl Vedoucí VaV týmu / Ústav fyziky plazmatu
1888. Matyáš Lednický Student / FF UK
1889. Štěpánka Lehmann výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
1890. Michelle Leisky Odborna asistentka / Univerzita Hradec Kralove
1891. Dušan Lekeš technik-laborant / Botanický ústav AVČR
1892. Milena Lenderová univerzitní profesorka / Univerzita Pardubice
1893. Sebastien Lenker Student / FF UK
1894. Hana Leňová Učitelka / SPgŠ Beroun
1895. Denise Liu Leone Postdoc / IOCB
1896. Yana Leontiyeva socioložka / SOÚ AV ČR,v.v.i.
1897. Hana Leontovyčová Postdoktorandka, biologie rostlin / Ústav experimentální botaniky
1898. Anna Lepesheva PhD student / Mikrobiologický ústav AV ČR
1899. Martin Lepšík vědecký pracovník / ÚOCHB AV ČR
1900. Martin F. Lešák postdoktorand / Universität Regensburg
1901. Salvátor Lešinský Truhlář ( práce s CNC) /
1902. Veronika Lešková Doktorandka / FF UJEP
1903. Oliver Leštach Student / PřF UK
1904. Radka Levandovská Marketing /
1905. Vladimír Levandovský referent / Fyzikální ústav AV ČR
1906. David Levčík výzkumný pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
1907. Julia Leventon Vedouci oddělení / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
1908. Yoann Levy fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1909. Jan Lhoták historik / Západočeská univerzita v Plzni, Katedra historických věd
1910. Anna Řičář Libánská doktorandka / FF UK
1911. Jindřich Libovický vědecký pracovník / Univerzita Karlova
1912. Robert Líčeník PhD student, jaderný fyzik / FJFI ČVUT, Ústav Jaderné Fyziky AV ČR
1913. Lukáš Lička vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
1914. Tomáš Ligurský výzkumný pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
1915. Uvarova Liliia Doktorandka / Univerzita Karlova
1916. Vojtěch Lindauer asistent / Technická univerzita v Liberci
1917. David Linx Student / FJFI ČVUT
1918. Ondřej Lipár novinář /
1919. Richard Lipka Odborný asistent / Západočeská univerzita
1920. Jiří Lipovský docent, matematický fyzik / PřF UHK
1921. Martin Lísal vedoucí vědecký pracovník / Ústav chemických procesů
1922. Michaela Lišáková Laborantka / Biocev Biotechnologický ústav
1923. Tomáš Liška programátor / VUMS Legend, spol. s r. o.
1924. Vojtěch Liška Doktorand / Ústav přístrojové techniky AV ČR
1925. Alan Liška chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
1926. Vlasta Lišková odborná pracovnice / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1927. Tong Liu /
1928. Zuzana Lizcová akademička / Institut mezinárodních studií, Univerzita Karlova
1929. Barbara Líznerová restaurátorka / Ústav dějin umění AV ČR
1930. Lukáš Lobko PhD student / FJFI ČVUT
1931. Štěpán Lohr Sociální pracovník a fotograf / FF UK
1932. Šárka Lojdová ext. přednášející / UJEP/ Česká asociace doktorandek a doktorandů
1933. Terezie Lokšová socioložka / Sociologický ústav, AV ČR
1934. Michala Lônčíková historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR/ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
1935. Gabriela Loosová technický pracovník / BC AVČR
1936. Juan Francisco Sánchez López PhD candidate / CEITEC-MU
1937. Jana Loskotová Vědecký pracovník / Lékařská fakulta MU, Ceitec MU
1938. Michal Louč sociální antropolog, historik / Ústav pro studium totalitních režimů
1939. Petra Loučová literární historička, doktorandka / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
1940. Georgios Loukes-Gerakopoulos vědecký pracovník / Astronomický ústav AV ČR
1941. Petra Loulová doktorandka / FF UK
1942. Magdalena Lučanová vědecká pracovnice / Botanický ústav AV ČR
1943. Jiří Ludvík chemik / pedagog / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
1944. Miroslav Ludvík chemický inženýr /
1945. Jan Ludvík odborný asistent / Univerzita Karlova
1946. František Lukáč Vědec / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
1947. Pavol Lukáč doktorant / MBÚ, AV ČR
1948. Ivan Lukačina ekolog / ELI - ERIC
1949. Martin Lukáš literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
1950. Jan Lukáš vědecký pracovník / VURV, v.v.i.
1951. Jiří Lukavský vědec / Psychologický ústav AV ČR
1952. Samuel Lukeš Doktorand / ÚFP, AV ČR, v. v. i.
1953. Jan Lukeš Dělník /
1954. Zita Lukešová Dělník / Argo Hytos
1955. Marina Luptáková psycholog / Ústav východního křesťanství, HTF UK
1956. Karol Lušpai vědecký asistent / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
1957. Ekkehard Lux sekretář / Friedrich-Schiller-Universität Jena, NĚMECKO
1958. Vítězslav Lužný student / Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
1959. Michala Lvová Analytik /
1960. Martin Lyčka vědecký pracovník / CEITEC
1961. Roman Lysák fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1962. Martin Lysák vědecký pracovník / CEITEC, Masarykova univerzita
1963. František Máca vědecký pracovník - fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
1964. Pavel Máca Student / VUT FEKT
1965. Veronika Macáková knihovnice / Botanický ústav AV ČR
1966. Michal Macek fyzik / Ustav pristrojove techniky AVCR
1967. Petr Macek Specialista sonografie / Ůstav molekulární genetiky AV ČR
1968. Zuzana MacekJílková Bioložka / Institute for Advanced Biosciences, Grenoble, France
1969. Matus Maciak vedec/matematik / Univerzita Karlova
1970. Michal Macinka Doktorand / Přírodovědecká fakulta UHK
1971. Martin Macko student / junior developer / VŠE v Praze
1972. Adéla Macková laborantka / BÚ AV ČR v.v.i.
1973. Alena Macková Odborná asistentka / Masarykova univerzita
1974. Adéla Jůnová Macková historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
1975. Kateřina Mácová vědecká pracovnice / CEITEC MU
1976. Libor Macůrek vědecký pracovník, nádorová biologie / ÚMG AVČR
1977. Mgr. Milena Mačáková Středoškolský učitel / ZSG Vítkov
1978. Jakub Máčala PhD student / PřF Muni
1979. Mikuláš Madaras výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
1980. Martin Mádl historik umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
1981. Claire Madl Historian / Librarian / CEFRES
1982. Vlasta Mádlová Archivářka, historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
1983. DURGA MAHO|R PostDoc / Institute of Microbiology of the CAS
1984. Přemysl Mácha etnolog / Etnologický ústav AV ČR
1985. Václav Mácha vědecký pracovník / Matematický Ústav AV ČR
1986. Jakub Mácha věděcký pracovník / Ústav výzkumu globální změny
1987. Petr Mácha PhD. student / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
1988. Jiří Machač odb. prac. výzkumu a vývoje / Botanický ústav AV ČR
1989. Ondřej Macháč student / MFF UK
1990. David Machač PhD. student / ÚMG AVČR
1991. Jan Macháček chemik / Ústav anorganické chemie AV ČR
1992. Martin Macháček Student / PřF MUNI
1993. Jan Macháček Student / FJFI ČVUT v Praze
1994. Stanislav Macháček Biochemik / UOCHB
1995. Radka Machačová bankovní úředník /
1996. Markéta Macháčová PhD student / ČZU Praha
1997. Pavla Machalíková historička umění / ÚDU AV ČR
1998. Zuzana Machálková Laboratory Manager / Biofyzikální ústav AV ČR
1999. Pavel Machek fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2000. Matěj Machek geolog / GFÚ AVČR
2001. Jana Machotová VŠ pedagog / Univerzita Pardubice
2002. Barbora Machová archeoložka / výzk. prac. / Archeologický ústav AVČR, Praha, v.v.i.
2003. Lenka Machová doktorandka / MBÚ AV ČR
2004. Tereza Machová Konzervátor, archeolog / Polabské muzeum
2005. Kateřina Machovcová psycholožka / Psychologický ústav AV ČR v. v. i.
2006. Yveta Machů student /
2007. Juraj Májek PhD student / IST Austria
2008. Dominik Majewski Technolog / Kovoprůmysl
2009. Jan Májíček projektový koordinátor /
2010. Helena Majstrová provozní účetní - granty / Fyzikální ústav AV ČR,v. v. I.
2011. Marie Makariusová historička / Historický ústav AV ČR
2012. Tomáš Makovička nákupčí / Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského
2013. Michal Makuša lékař / Nemocnice České Budějovice a.s.
2014. Ľubica Makušová technik / Biologické centrum AVČR
2015. Lucie Malà knihovnice /
2016. Tereza Malá student /
2017. Alena Malá právnička / KSÚSV
2018. Ivana Malcová vědecká pracovnice / Mikrobiologický ústav AVČR
2019. Jonáš Maleček student / FD ČVUT
2020. Tomáš Málek vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
2021. Jakub Málek THP / ČZU
2022. Lenka Maletínská vědecká pracovník / ÚOCHB AVČR
2023. Jiří Malíček vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
2024. Andrea Malíková Odborný pracovník / ÚJF AV ČR v.v.i.
2025. Tomáš Malina PhD student / MFF UK
2026. Václav Malina absolvent / PF UK
2027. Kristýna Malinková Dokumentátor/Archivář / Archeologický ústav AV ČR, Praha
2028. MUDr. Táňa Malinová lékařka /
2029. Vít Malinovský VŠ pedagog / ČVUT FD
2030. Jana Malínská Historička/vědecká pracovnice / MÚA AV ČR
2031. Michal Malinský vědec a učitel / MFF UK
2032. Petr Malinsky fyzik / UJF AV CR
2033. Zuzana Málková chemik / Fyzikální ústav AV ČR,v.v.i.
2034. Martina Málková administrativa grantů / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
2035. Michal Malý Doktorand / ČVUT FD
2036. Michal Malý Ph.D. student / IPS FSV UK
2037. Drahomíra Malyková archeolog / Archeologický ústav AVČR Praha v.v.i.
2038. Petr Man vědec / MBÚ AVČR
2039. Eliška Mandache referentka / Filosofický ústav AV ČR
2040. Bohumil Mandák botanik / Fakulta životního prostředí ČZU
2041. Dušan Mandát vědec / Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
2042. Tomáš Mandutz IT / Aricoma group
2043. Petr Manoušek /
2044. Věra Mansfeldová chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
2045. Vladimír Mára Odborný asistent / Ústav materiálového inženýrství ČVUT v Praze
2046. František Marec vědecký pracovník / Biologické centrum AV ČR
2047. David Mareček Doktorand / Univerzita Hradec Králové
2048. David Mareček odborný asistent / MFF UK
2049. Pavel Marek historik / Univerzita Pardubice
2050. Jiří J. Mareš fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2051. Petr Mareš filolog / FF UK
2052. Iveta Marešová chemik / Botanický ústav AV ČR
2053. Markéta Marešová pracovnice nakladatelství / lektorka / Ústav dějin umění AV
2054. Anna Marešová PhD student chemie / VŠCHT
2055. Veronika Marhoulová asistentka vědeckého týmu / FZÚ AV ČR, (Centrum HiLASE)
2056. Pavel Markes Facility manager /
2057. Martin Markl vědec / Matematický ústav AVČR
2058. Jitka Marková poštovní doručovatel / student / česká pošta
2059. Dana Marková projektový koordinátor / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
2060. Hana Marková student / VŠCHT Praha
2061. Tomáš Markovič Postdoktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
2062. Jan Maršálek výzkumný pracovník / Filosofický ústav AV ČR
2063. Ondřej Maršálek fyzik / MFF UK
2064. Pavel Maršálek Student /
2065. Zuzana Maršíčková knihovnice / Knihovna PedF UK Praha
2066. Dominik Maršík PhD student / VŠCHT Praha
2067. Jana Maršíková Vědecký pracovník, Mikrobiolog / PřF UK
2068. Stanislav Martinát Vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
2069. Dominik Martinát Ph.D. student / Univerzita Palackého v Olomouci
2070. Aneta Martincová Marketingový specialista / Bennon a. s.
2071. Jan Martinek Student / Univerzita Karlova
2072. Felipe Martínez-Ramírez vědecký pracovník (Doktorand) / Fiziologický ústav AV ČR
2073. Martin Martiniak fyzioterapeut /
2074. Jakub Martinka PhD student / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR
2075. Jana Martínková vědecká pracovnice / Botanický ústav AVČR
2076. Robert Mařík VŠ učitel / Mendelova univerzita
2077. Jan Mařík archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
2078. Jana Maříková-Kubková archeolog / Archeologický ústav Praha
2079. Lukáš Masopust zástupce vedoucího Centra HiLASE / Fyzikální ústav AV ČR, Centrum HiLASE
2080. Magdaléna Mastná administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2081. Jan Mašek doktorand / Biofyzikální ústav AV ČR
2082. Petra Mašková odborný asistent / PřF UK
2083. Alan Mašláni vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2084. Dominika Mašlárová doktorandka / Ústav fyziky plazmatu
2085. Marek Matas Fyzik / CVUT-FJFI
2086. Adam Matěj Ph.D. student / Univerzita Palackého v Olomouci
2087. Jiří Matějíček materiálový inženýr / Ústav fyziky plazmatu
2088. Vít Matějíček Student / LF2 UK
2089. Irena Matějíčková /
2090. Blahoslav Matějka Obchod/IT /
2091. Milan Matějka vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
2092. Jiří Matějů Redaktor Folia Microbiologica / Mikrobiologický ústav AV ČR, vvi
2093. Jaroslava Matičková Technický pracovník / VÚRV, v.v.i.
2094. Jan Matonoha badatel / Ústav pro českou literaturu AV ČR, vvi
2095. Jan Matouš přírodovědný analytik/diagnostik / Státní Zdravotní Ústav
2096. Mikuláš Matoušek doktorand / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
2097. Tomáš Matoušek vědecký pracovník / Ústav analytické chemie AV ČR
2098. Martin Matoušek Legal / ÚOCHB AV ČR
2099. Eliška Matoušová Student / FHS UK
2100. Radim Matula pedagog, vědec / Česká zemědělská univerzita v Praze
2101. Dominik Matus restaurátor, historik umění / VOŠ Restaurátorská, Brno
2102. Michal Matušík učitel / Gymnázium Ch. Dopplera, Praha
2103. Jan Matušík manažer / KOSPRA, spol. s r.o.
2104. Alžběta Matušková PhD student / AF Mendelova univerzita v Brně
2105. Vlaďka Matušková Senior Sustainability Consultant / Ernst & Young
2106. Jan Matuštík PhD student a vědecký pracovík / FTOP VŠCHT a CŽP UK
2107. Kamila Matušů odborný pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2108. Lukáš Matyska IT - programátor /
2109. Veronika Mazáčová doktorandka / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
2110. Marian Mazuch vědecký pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno
2111. Ondřej Med student / MFF UK
2112. Jana Perez Medrano PhD student / FF UK
2113. Natalia Megisova technik / ARUP, ÚJF, AV ČR
2114. Mohammed Lamine Mekhalfia Doctoral student / Institute of Thermomechanics of the Czech Academy of science
2115. Alena Meledina PhD student / VŠCHT
2116. Dominik Melichar bibliograf / Ústav pro českou literaturu
2117. Bohumil Melichar historik / Filozofický ústav AV ČR/FF UK/ FF UHK
2118. Jana Melicharová Farmcaeut / Masarykova univerzita
2119. Monika Melzerová Filozofie / KFR UPCE
2120. Matouš Menčík Student / MFF UK
2121. Miroslav Menšík vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
2122. Andreas Menzel Assistant Professor / CERGE-EI
2123. Jaroslav Merc vědecký pracovník / Astronomický ústav UK
2124. Aleš Merenus literární vědec / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2125. Lucie Merhautová literární historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
2126. Jiří Mertl Kriminolog / Univerzita Karlova
2127. Jan Mervart vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
2128. Lenka Mészárošová vedecky pracovnik / MBU AV ČR
2129. Martin Mevald programátor /
2130. Klára Mezihoráková vědecký pracovník a univerzitní pedagog / ÚDU AV ČR, UJEP v Ústí nad Labem
2131. Lenka Kosečková Micenková Vědecká pracovnice / PřF MU
2132. Martina Mičková Doktorandka / ÚOCHB AV ČR
2133. Kateřina Mičunková projektová manažerka / ČVUT
2134. Julia Miesenböck doktorandka / Ústav translatologie, FF UK
2135. Jakub Mihálik filosof / Filosofický ústav AV ČR / New York University
2136. Markéta Miháliková vedoucí katedry / FAPPZ ČZU
2137. Eva Mihóková vědecký pracovník / Fyzikální ústav AVČR
2138. Martin Mihula Vědecký pracovník / MBÚ AVČR
2139. Ondřej Michal Zeměměřič / ČVUT v Praze
2140. Aleš Michal PhD student / FSV UK
2141. Václav Michálek vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2142. Jakub Michálek Programátor / Fyzikální ústav AV ČR
2143. Vladimír Michálek IT /
2144. Matěj Michálek /
2145. Petr Michálek vědecký pracovník / Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
2146. Hana Michova vědkyně / Mikrobiologický ústav AV ČR
2147. markéta Michutová Student / Mendelova univerzita v Brně
2148. Jaromír Mika PhD student / Univerzita Palackého v Olomouci
2149. Michael Mikát postdok, biolog / Martin Luther University Halle
2150. Břetislav Mikel Vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
2151. Tomáš Mikeska Konzul / MZV
2152. Natálie Mikesková student / FF MUNI
2153. Eliška Mikesková Student / Přírodovědecká fakulta UK
2154. Marta Mikesková Úřednice / MZV
2155. Renáta Mikešová výzkumná pracovnice / Sociologický ústav AV ČR
2156. Matúš Miklovič vědecký pracovník, student / nstitut klinické a experimentální medicíny, 2. LF UK
2157. Martin Mikoláš vědec  / Česká zemědělská univerzita v Praze
2158. Rachel Mikos filoložka / FFUK
2159. Blanka Miková Laborant / Glycona s.r.o.
2160. Eliška Miková PhD studentka / BIOCEV, 1LF UK a UMG
2161. Jiří Mikšíček Chemik /
2162. Jan Mikšovský Akademický pracovník / FBMI, ČVUT
2163. Peter Mikula Biolog / AV ČR
2164. Radek Mikuláš paleobiolog / Geologický ústav AV ČR
2165. Sofia Mikuláš Doktoranka / Univerzita Karlova
2166. Marie Mikulíková středoškolský učitel / ZSG Vítkov
2167. Martin Mikulinec Produktový manažer / Měření a regulace
2168. Ondřej Mikulka Výzkumník - biolog / Mendelova Univerzita v Brně
2169. Daniel Mikuš Student / Univerzita Palackého Olomouc
2170. Petr Mikysek Geolog / Geologický ústav AV ČR
2171. Eliška Mikysková geochemička / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2172. Zbyněk Milec vědecký pracovník / CEITEC Masaryk University
2173. Cosme Milesi-Brault Postdok / Fyzikální ústav AV ČR
2174. Alastair Millar Překladatel / Skriptorium.Info
2175. Zdenka Milotová Odborná pracovnice / Fyzikální ústav AVCR
2176. Radka Nokkala Miltova historička umění / FF MUNI
2177. Jan Minar Profesor fyzika / NTC, Západočeská univerzita v Plzni
2178. Zuzana Golec Mírová PhD studentka / Karlova Univerzita
2179. Eliška Mistrová Studentka gymnázia / Gymnázium a hudební škola Hl.m.Prahy
2180. Vojtěch Mišák PhD student / Institut ekonomických studií, UK
2181. Jozef Mišutka vědecký pracovník / MFF UK
2182. Maria Bianca Mititelu PhD student / UOCHB
2183. Kamila Mitrovská Odborný vědecko-technický pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2184. Ondřej Mitrovský Vědecký pracovník / Ústav hematologie a krevní transfuze
2185. Jiří Mizera vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
2186. František Mladějovský IT / FZÚ
2187. Tomas Mocek fyzik / FZU - HiLASE
2188. Jitka Močičková historička / Historický ústav AV ČR, v.v.i.
2189. Michaela Mochánová student / UOCH AV ČR
2190. Viktor Mojr Vědecký pracovník / ÚOCHB AV ČR
2191. Zuzany Mojrová Učitelka / ZŠ a MŠ Letiny
2192. Peter Mojzeš akademický pracovník / MFF UK
2193. Pavel Mokrejš lékař / Rehabilitační klinika Malvazinky
2194. Martin Mokrejš bioinformatik / Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
2195. Jiří Mokrejš lékař / FN Plzeň
2196. Naděžda Mokrejšová /
2197. Matouš Mokrý Doktorand / Ústav religionistiky, FF MU
2198. Orsolya Molnárová Postdoktorandka / Fyzikální ústav AV ČR
2199. Satyendra Mondal Doctorand / Ústav experimentální medicíny
2200. Marek Moos programátor / UOCHB AV ČR
2201. Dario Cattozzo Mor PhD student / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
2202. Annalisa Moraschi Ph.D. student and assistant researcher / Masaryk University
2203. Matěj Moravanský Studnet / Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK
2204. Kateřina Kulíšková Moravcová Laborantka / Botanický ústav AV ČR v.v.i.
2205. Lada Moravcová student / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2206. Tomas Moravec vědecký pracovník / Ústav Experimentální Botaniky
2207. Ondřej Moravec odborný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2208. Matěj Jan Morávek Analytik /
2209. Jan Morávek překladatel, editor /
2210. Zuzana Morávková vědecký pracovník / UMCH AV ČR
2211. Zbyšek Mošna Vědecký pracovník / Ústav fyziky atmosféry, AV ČR
2212. Kateřina Moťková odborný pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
2213. Lucia Motlová Vědecký pracovník / BTÚ, CAS
2214. Dana Motyčková etnolog / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
2215. Oldřich Motyka Akademický pracovník / VŠB-TU, Hornicko-geologická fakulta
2216. Míla Moudrá PR pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2217. Magdalena Mouralová akademická pracovnice / Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
2218. Dušan Mourek analytik / Moneta Money Bank
2219. Tomáš Mráček vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
2220. Marek Mraz vedec, molekularni biolog / Masarykova univerzita
2221. Jakub Mrázek vedoucí vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky, AV ČR
2222. Jan Mrázek vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AVČR
2223. Kamila Mrázková lingvistka / Ústav pro jazyk český AV ČR
2224. Anna Mrázová vedec / bc av cr
2225. Libor Mrňa vědecký pracovník / ÚPT AV ČR
2226. Dr Stefan J Swift, MRSC Postdoctoral Research Associate / J Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
2227. Pavel Mücke výzkumný pracovník - historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR - FHS UK
2228. Ondřej Mudrák vědec/botanik / Univerzita Karlova
2229. Dagmar Muchnová VŠ vyučující / FF UK
2230. Sabrina Muchová doktorandka / FF UK
2231. Dana Müllerová finanční účetní / KNAV AV ČR
2232. Jana Müllerová vědecká pracovnice a univerzitní pedagožka / Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.
2233. Karolína Müllerová laborantka / ÚOCHB AV ĆR
2234. Pavel Munclinger zoolog / PřF UK
2235. Zuzana Münzbergová botanik / Přírodovědecká fakulta, Universita Karlova a Botanický ústav AVČR
2236. Tomáš Murár Historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
2237. Mihai-George Mureșan fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2238. Denys Musiienko Postdoktorand / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
2239. Luboš Musil IT architect / Soukromá firma
2240. Josef Musil doktorand / Ústav termomechaniky AV ČR
2241. Libor Musil profesor / Masarykova universita
2242. Stanislav Musil vědecký pracovník / Ústav analytické chemie AVČR
2243. Miloslav Musil Soudní znalec / Grafex
2244. Dominik Musil Ph.D. student / UOCHB AV ČR
2245. Kamil Musílek akademický pracovník / PřF UHK
2246. Jana Musilkova biochemik / Fyziologický ústav AV ČR
2247. Zuzana Musilová vedoucí / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2248. Adéla Musilová Meteorolog specialista / Český hydrometeorologický ústav
2249. Marketa Musilova Odborny asistent / Fd ČVUT
2250. Václava Musilová Soudní znalec v oboru kriminalistika / Grafex
2251. Marie Musiolková projektový manažer / Ostravská univerzita
2252. Radek Mušálek vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2253. Petra Mušálková doktorand / Ústav chemických procesů AV ČR
2254. Pingo Mutombo vědecký pracovník / Fyzikální ústav AVČR
2255. Jiří Mužík Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2256. Ivana Mužíková QA Engineer /
2257. KLEDIAN MYFTARI Ph.D. Student / Institute of Political Studies
2258. Jana Mynářová Akademický pracovník/asyriolog / Ústav starého Předního východu FF UK
2259. Illia Mysiura PostDoc / IPP CAS
2260. Lukáš Nádvorník fyzik / MFF UK
2261. Zuzana Nahacka postdoktorand / Biotechnologický Ústav
2262. Iryna Naiko Doktorand / FZU
2263. Veronika Lacinová Najmanová Historička / UHV FF Univerzita Pardubice
2264. Daniela Nantlová administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2265. Larysa Naumova historička umění / Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
2266. Tomáš Navrátil Chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
2267. Michal Navrátil postdoktorand / Ústav anorganické chemie AV ČR
2268. Tomáš Navrátil Operátor / ÚJF
2269. Martin Navrátil Odborný asistent / Ostravská univerzita
2270. Michal Navrátil Biochemik / UOCHB
2271. Romana Navrátilová Referent zahr.styku / UJF AV ČR v.v.i
2272. Olga Navrátilová odborná asistentka / Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy
2273. Jana Navrátilová botanik / Botanický ústav AV ČR
2274. Hana Navratilova research fellow/lecturer / University of Oxford/University of Reading
2275. Diana Naydenkova vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
2276. Ananké Nebeská / Sociologický ústav AV ČR
2277. Petr Nečas geochemik-doktorand / UGV, PŘF, Masarykova univerzita
2278. Linda Nedbalová docentka, hydrobioložka / Přírodovědecká fakulta UK
2279. Jan Nedvěd historik / Muzeum Karlovy Vary
2280. Kristýna Neffeová Vědecký pracovník / AV ČR, 1LF UK
2281. Adam Nejdl Student / ZČU Plzeň
2282. Martina Nejedlová úřednice ve skladu MTZ / Fyzikální ústav AV ČR
2283. Petr Nejedlý lingvista / Ústav pro jazyk český AV ČR
2284. Pavlína Nekvasilová PhD student / Mikrobiologický ústav AV ČR
2285. Terezie Nekvindová Historička umění / Akademie výtvarných umění v Praze
2286. Yvonne Němcová akademický pracovník/biolog / Univerzita Karlova, Př.F.
2287. Kateřina Němcová Student / FT TUL
2288. Lucie Němcová PhD studentka / ISS, FSV, UK
2289. Tomáš Němec vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2290. Petr Němec vysokošlolský učitel / Univerzita Karlova, MFF
2291. Hynek Němec fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2292. Šimon Nemec Student / UFaR FF UK
2293. Dušan Němec PhD student / 1. LF UK
2294. Stanislav Nemecek fyzik / FZU Praha
2295. Ondřej Němeček Procurement specialista / Max Banka
2296. Pavel Němeček laborant / Ústav makromolekulární chemie
2297. Ivana Yael Nepalová Vedoucí knihovny / Ústav dějin umění AV ČR
2298. Natalia Nepomniashchaia doktorandka / Fyzikální ústav AVČR
2299. Lucie Nepovímová Student / Masarykova univerzita
2300. Kateřina Neradová knihovnice / Knihovna AV ČR, v. v. i.
2301. Roman Neruda vědecký pracovník / Ústav informatiky AV ČR
2302. Petr Neruda archeolog-kurátor / Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum v.o.
2303. Zdeňka Nerudová archeolog / Moravské zemské muzeum
2304. F Nick Nesbitt Professor / Princeton University
2305. Tomáš Nestarec OSVČ / ČVUT
2306. Marie Neudorflová hisorička /
2307. Ondřej Neuschl doktorand / FMV VŠE
2308. Iveta Neuschlova doktorandka / Masarykova Univerzita
2309. Jiří Neustupa vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
2310. Eva Neuwirthová Vědecký pracovník, postdoktorand / Přf UK, FLD CZU
2311. Tereza Neuwirthova PhD studentka / Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
2312. Ondřej Neužil Student / FFUK
2313. Ivan Nevrla mechanik / SLOUP Olomouc
2314. Petr Nickl genetik / Ústav molekulátní genetiky AV ČR
2315. Tereza Nickl Doktorand / Ústav molekulární genetiky AV ČR
2316. Paolo Nicolini Věd. pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2317. Veronika Niederlová PhD studentka / Ústav molekulární genetiky
2318. Nikita Nikishev Fyzik-technik / Fyzikální ústav AV ČR
2319. Zbyněk Nikl konstruktér / Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
2320. Martin Nitsche vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
2321. Kristýna Nižňanská doktorand / PedF UK
2322. Ivana Noble VŠ učitelka / Karlova Univerzita
2323. Tim Noble Teolog a vš pedagog / Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova
2324. Marek Nociar Doktorand/Vedecký výskumník I triedy / Mendelova univerzita v Brne
2325. Tomasz Nodzynski Přírodovědec - vedoucí / CEITEC Masaryk University
2326. Patrik Nop PhD student / Mendelova univerzita v Brně
2327. Štěpán Nosek Vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2328. Dominik Nosek Student / ČVUT FD
2329. Eva Nosková doktorand / Masarykova univerzita
2330. Jana Nosková vědecká pracovnice / EÚ AV ČR
2331. Luboš Nouzovský Odborný asistent / ČVUT v Praze
2332. Karel Nováček docent archeologie / Univerzita Palackého Olomouc
2333. Martin Nováček student / PřF UK/ÚOCHB
2334. Markéta Nováčková právník - agenda veřejných zakázek / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2335. Matyáš Novák Fyzik a programátor / FZU AV ČR, NTC ZČU
2336. Jakub Novák fyzik / ELI ERIC, Fyzikální ústav AVČR
2337. Jan Novák projektový manažer / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
2338. Martin Novák archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno
2339. David Novák vědecký pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Praha
2340. Matěj Novák asistent výzkumu / VÚRV v.v.i.
2341. Jan Novák fyzik / ÚJF AV ČR
2342. Michal Novák vedecký pracovník / MFF UK
2343. Vít Novák akademický pracovník / Mendelova univerzita v Brně
2344. Petr Novák vedoucí katedry / FŽP UJEP
2345. Petr Novak biochemik, vedoucí laboratoře / Mikrobiologický ústav AV ČR
2346. Jaromír Novák PhD student / Biotechnologický ústav AV ČR
2347. Tomáš Novák Výzkumník / CESNET
2348. Katerina Novakova SŠ učitel / SOŠ pro administrativu EU
2349. Daria Nováková technik / Ústav geoniky AV ČR
2350. Klára Nováková Student / všcht, uochb
2351. Martina Novopackà výzkumný pracovník / Institut pro kriminologii a sociální prevenci
2352. Vladimíra Novotná vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
2353. Veronika Novotná Odborný pracovník vědy a výzkumu, analytická laboratoř / Botanický ústav AV ČR, v.v.i
2354. Barbora Novotná Student / Fakulta sociálních věd UK
2355. Dana Novotná Personální referent / Fyzikální ústav AVCR
2356. Pavla Novotná doktorandka / Biofyzikální ústav AC ČR
2357. Michaela Novotná PhD student / Akademie věd ČR
2358. Martina Novotná účetní / soukromá firma
2359. Tereza Novotná HR Administrator / Soukromá společnost
2360. Monika Novotná doktorandka / Biotechnologický ústav AV ČR
2361. Gabriela Balikova Novotna Vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AVČR
2362. Ondřej Novotný doktorand / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Katedra sociologie)
2363. Robert Novotný Historik / Filosofický ústav AV ČR
2364. Vaclav Novotný PR / Software
2365. Tomáš Novotný Učitel /
2366. Jaroslav Novotný vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2367. Filip Novotný PhD. student / MFF UK
2368. Jan Novotný Vědecký pracovník / ČVUT CIIRC
2369. Vladimír Novotný fyzik / MFF UK
2370. Ivan Novotný Vědecký servis/Vývoj / UMG AV ČR
2371. František Novotný Odborný asistent / Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta
2372. Jiří Novotný Odborný asistent, doktorand / VŠCHT
2373. Radek Novotný technik / státní sektor
2374. Pavel Novotný Doktorand biochemie / ÚOCHB AV ČR
2375. Ondřej Novotný laborant / ÚMG AV ČR
2376. Libor Nožka Vědecký pracovník v optice / Fyzikální ústav AV ČR
2377. Blanka Nyklová socioložka / Sociologický ústav AV ČR
2378. Pavel Nývlt klasický filolog / Filosofický ústav AV ČR
2379. doc. Jan Obdržálek VŠ učitel, v důchodu / Mat, Karlova univerzita
2380. Anna Oberle PhD student / Mendelova univerzita v Brně
2381. Peter Oberta Fyzik / FZU AVČR
2382. Adam Obr vědec / ÚHKT
2383. Eva Obrátilová překladatel / Charita ČR
2384. Tomáš Obšil fyzikální chemik / PřF UK
2385. Veronika Obšilová vědecká pracovnice / Fyziologický ústav AV ČR
2386. Jakub Obuch Ph.D. student / PřF UK; ÚMCH AVČR
2387. Prokop Ohlídal Student / Masarykova univerzita, Brno
2388. Kateřina Ochodková doktorandka / Právnická fakulta Masarykovy univerzity
2389. František Ochrana knihovník / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
2390. Marie Okáčová klasická filoložka / FF MU
2391. Veronika Olejníčková vědecký pracovník / FGÚ AVČR, v.v.i.
2392. Věra Olejníčková Seniorka /
2393. Patrik Olekšák Odborný asistent / Univerzita Hradec Králové
2394. Peter Olexa Phd student / FD-ÚLD-ČVUT
2395. Barbora Olič Herpetolog /
2396. Veronika Olsovcova dozimetrik / Fyzikální ústav
2397. Doubravka Olšáková historička / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
2398. Václava Olšanská Ing. elektrotechniky / ČSÚ
2399. Václav Olšanský postdoktorand / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
2400. Marek Omelka VŠ učitel/vědec / MFF UK
2401. Vojtěch Omelka Laborant / Veterinární univerzita Brno
2402. Kristýna Onderková Student, data science, AI / University of Galway
2403. Martin Ondráček vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
2404. Jakub Ondráček vědecký pracovník / ÚCHP AV ČR
2405. Petr Ondrejkovič vědecký pracovník / fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2406. Soňa Ondrušová doktorand / Ústav anorganické chemie AV ČR
2407. Kaller Ondřej vědecký asistent / UFA, AV ČR
2408. Maria Onoeva doktorandka / UK
2409. Antonín Opíchal Vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR
2410. Marie Oravcová Důchodkyně /
2411. Michal Oravec vědec / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
2412. Tereza Ormsby vědec / UOCHB AV ČR
2413. Matěj Orság Vědec / Ústav výzkumu globální změny
2414. Katarína Orsághová doktorandka / ÚOCHB AV ČR
2415. Sandra Orvalho Researcher / UCHP AV ČR
2416. Teťana Ostapčuk vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
2417. Alina Ostapenko Věd. asistent / Fyzikální ústav AVČR
2418. Darina Ostrá Vědecká pracovnice / Mendelova univerzita v Brně
2419. Jana Osúchová výzkumná pracovnice / Ústav výzkumu globální změny
2420. Jiří Oswald fyzik / FZÚ AVČR
2421. Jaroslav Otčenášek vědecký pracovník / Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
2422. Petra Otevřelová vědecká pracovnice / ÚHKT
2423. Kateřina Otradovská nákupčí / Fyzikální ústav AV ČR
2424. Marek Otruba Student matematiky / MatFyz
2425. Estelle Ottenwelter vědecká pracovnice / ARU
2426. Sebastian Ottinger Odborný asistent / CERGE-UK
2427. Martin Otto IT konzultant /
2428. Zuzana Outlá PhD studentka / Ústav Molekulární Genetiky
2429. Jaroslava Ovesn management / VURV, v.v.i
2430. Stanislav Ožana biolog / Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
2431. Pavla Pabišková vědecko-výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně
2432. Jan Pačes molekulární genetik / ÚMG AV ČR
2433. Ondřej Pačes Vedoucí Vývojového centra / UOCHB
2434. Andrea Pačesová vědecký pracovník / UOCHB AV ČR
2435. Petr Pajdla Archeolog, datový analytik / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
2436. Mario Palacio Student / University of Brighton
2437. Anna Palánová vědecká pracovnice / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
2438. Libor Palas Technik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
2439. Lukáš Palatinus vědec - fyzik / Fyzikální ústav AVČR
2440. Miroslav Palatka odborný pracovník / UP Olomouc
2441. Kateřina Paldusová student PřF UK / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2442. Martin Paleček Filozof, kulturní antropolog / Univerzita Hradec Králové
2443. Petra Palečková PR koordinátor / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2444. Václav Pálek Technický pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2445. Zuzana Páleníčková Student / Masarykova univerzita
2446. Zdeněk Palice vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
2447. Jana Palicová vědecká pracovnice / VÚRV, v.v.i.
2448. Adrien Palladino odborný asistent / Seminář dějin umění FF MU
2449. Jana Paloncyová vědecká pracovnice, vedoucí oddělení rodinné politiky / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
2450. David Palounek Doktorand / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2451. Jan Palouš astronom / Astronomický ústav AVČR
2452. Saurabh Kumar Pandey Výzkumný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2453. Jaroslav Pánek historik / Historický ústav AV ČR
2454. Josef Pánek vědec (výpočetní molekulární genetika) / Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR
2455. Marie Pangrácová vědec, doktorand / Ústav organické chemie a biochemie AVČR
2456. Hana Pánková Botanička / Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Průhonice
2457. Karolína Pánková výzkumný pracovník / BÚ AV
2458. Karolína Pánová PhD student, výzkumný pracovník / VŠCHT Praha
2459. Angelos Papadopoulos architekt /
2460. Jan Papež vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
2461. Josef Papež Vývojář elektroniky /
2462. František Papoušek výzkumný pracovník / Fyziologický pústav AV ČR
2463. Kamil Parkan docent / VŠCHT Praha
2464. Aliaksandr Parshankou doktorand / historik / FF UK
2465. Stanislav Pařez Výzkumný pracovník a VŠ pedagog / Ústav chemických procesů AV ČR
2466. Petr Pařík vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2467. Radim Pařík technolog /
2468. Petr Pařil Akademický pracovník / Mendelova Univerzita v Brně
2469. Sára Pařízková /
2470. Marek Paściak fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2471. adam paseka student /
2472. Martina Pašková student / Vysoká škola ekonomická
2473. Aleš Paták vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2474. Martin Pátek Knihovník / KNAV
2475. Adam Pátek IT administrátor / FZU AV ČR
2476. Vojtěch Pátek Inženýr v automotive / Valeo
2477. Sunil Pathak Researcher / HiLASE Centre of Institute of Physics
2478. Anna Pátková restaurátor / Zemský archiv v Opavě
2479. Vilém Patloka jednatel / SC&C Partner spol. s r.o.
2480. Josef Patočka výzkumník a projektový koordinátor / Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci
2481. Lenka Patoková odborná pracovnice / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2482. Aleš Paulu PhD student / VŠCHT Praha
2483. Franciszek Pauwels Student / MFF Univerzity Karlové
2484. Kroupa, Pavel astrofyzik / Math-Fyz, Karlova Univerzita
2485. Roman Pavela vedoucí vědecký pracovník / VÚRV, v.v.i.
2486. Miroslav Pavelka technik / Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.
2487. Radek Pavelka obchodní ředitel / soukromý sektor
2488. Stanislav Pavelka Odborný pracovník VaV / ÚMG AV ČR
2489. Jaroslava Pavelková Quality Control Assistant / Orifarm. s.r.o.
2490. Martina Pavelková astronom / Astronomický ústav AV ČR
2491. Hana Pavelková Student / MUNI
2492. Petr Pavlas Historik, filosof / Filosofický ústav AV ČR
2493. Viktor Pavlíček archivář, historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
2494. Ota Pavlíček historik filosofie/vedoucí vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
2495. Tomáš W. Pavlíček Historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
2496. Radmila Prchal Pavlíčková historička / UP Olomouc
2497. Petr Pavlík vysokoškolský pedagog / Univerzita Karlova
2498. Jitka Pavlíková doktorandka / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2499. Martin Pavlis historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
2500. Dominik Pavliš IT pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2501. Tomáš Pavloň datový kurátor / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.
2502. Iveta Pavlova PhD student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2503. Pavlína Pavlovcová historička /
2504. Ondrej Pavlovec IT consultant /
2505. Jan Pavlus Student/Vědec / FIT VUT/Ústav přístrojové techniky AV ČR
2506. Peter Pavuk Archeolog / Univerzita Karlova
2507. Zbyněk Pawlas akademický pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
2508. Jan Payne neurolog, filosof / 1.LF UK
2509. Pavel Payne Vědec / CEITEC Masarykova univerzita
2510. Markéta Pazderková vědecký pracovník / UOCHB AV ČR
2511. Lucia Pazderová Chemik - Postdoktorand / Ústav anorganické chemie AV ČR
2512. Adam Pažout Postdoc / Aarhus University
2513. Pavel Pecina docent / Univerzita Karlova
2514. Alena Pecinová vědecká pracovnice / Fyziologický ústav AV ČR
2515. Eva Pecková pracovník ve vědě a výzkumu / GLÚ, AV ČR
2516. Viktor Pěč fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2517. Petr Pečinka vědecký pracovník / Ostravská univerzita
2518. Jana Pečinková laboratorní technik / Masarykova univerzita CEITEC
2519. Petra Horák Pečová SFDC Business Analyst / Hexagon Metrology
2520. Marek Pederzoli vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2521. Veronika Pehe historička / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
2522. Jan Pech vědecký asistent / Ústav termomechaniky AV ČR
2523. Radomír Pech PhD student / KFY, PřF, Ostravská Univerzita
2524. Michal Pechar vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie
2525. Jan Pejchal vedoucí vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2526. Aneta Pekáčová PhD student / 1. LF UK
2527. Milan Pekař Umělec / UMPRUM
2528. Markéta Pelantová doktorandka / Přírodovědecká fakulta UK
2529. Radek Pelc Research Fellow / Inst. org. chem. biochem., Cz. Acad. Sci.
2530. Erika Peldová personalistka / UMG AVČR
2531. Jakub Pelikán Instruktor jógy /
2532. Kristýna Pelikánová Studentka / FSV UK
2533. Samuele Pelligra Office Epmployee / Graduated in languages
2534. Vendula Pěničková asistentka / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
2535. Deyvid Penkov Student / MFF UK
2536. Alexej Perevrtov vědec / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
2537. Jiří Pergner postdoktorální pracovník/odborný asistent / Ostravská univerzita
2538. Katerina Pernickova postdoktorand / Laboratoř růstových regulátorů/ÚEB AVČR
2539. Markéta Pernisová Vědec senior / Masarykova Univerzita
2540. Jan Peřina vysokoškolský pedagog / Univerzita Palackého v Olomouci
2541. Radka Peřinová Odborný asistent/pedagog / FTVS UK
2542. Luděk Pešek vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2543. Jiří Pešek historik / FHS UK
2544. Michal Pešta vědec a učitel / Matematicko-fyzikální fakulta UK
2545. Mikuláš Pešta historik / FF UK, ÚSD AV ČR
2546. Lukáš Peter VaV / UHK
2547. Matěj Peterka PhD. student / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2548. Martin Petráček programátor /
2549. Denisa Petráčková vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
2550. Taťána Petrasová vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AVČR
2551. Pavel Petraš manager /
2552. Martina Petrášová vedoucí zásobování a dopravy / Fyzikální ústav AV ČR
2553. Václav Petrbok učitel, literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR / Filozofická fakulta UK
2554. Silvia Petrezselyova vedecka pracovnice / UOCHB AVCR
2555. Miroslav Petricek VŠ učitel / UK
2556. Markéta Petrová laboratorní technik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
2557. Šárka Petrová vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR
2558. Josef Petruš Výzkumný pracovník / Středoevropský technologický institut VUT Brno
2559. Benjamin Petruzelka Vědecky pracovnik / 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
2560. Kláara Petrželková vědecká pracovnice / Ústav biologie obratlovců AVČR, v.v.i
2561. Hedvika Petržílová mzdová účtárna / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
2562. Radim Petříček vědecký pracovník / Ústav pro Hydrodynamiku AV ČR
2563. Tomáš Petřík Stavbyvedoucí /
2564. Petr Petřík věděcký pracovník / Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
2565. Eliška Petříková PhD student / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
2566. David Pfann urbanista /
2567. Lukáš Pfeffer Jednatel společnosti / Pronoia.cz
2568. Rene Pfeifer Vědec / Fyzikální ústav akademie věd
2569. doc. Kateřina Lišková, Ph.D. vědecká pracovnice / Historický ústav AV ČR
2570. PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. archeolog / ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
2571. Srdjan Grusanovic, Ph.D. Postdoktorand / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
2572. Minh Tuan Pham vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2573. Nika Pham Zivnostnik /
2574. Mahmoud Said, PhD Researcher / Institute of Experimental Botany | Academy of Sciences of the Czech Republic
2575. Jaroslav Piálek Vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
2576. Jakub Piastek Doktorand / FSI VUT
2577. Helena Picmausová Výpočetní inženýr / HiLASE Centrum, FZÚ AV ČR
2578. Štěpán Pikna Student / VUT FSI
2579. Stanislav Pikula Odborný asistent / VUT v Brně
2580. Barbora Pikulová Student biologie / Masarykova univerzita
2581. Daniel Pilař Archeolog / Ústav pro archeologii AV ČR, Praha, v.v.i.
2582. Jakub Pilař doktorand / AV ČR
2583. alena pilařová lékař / nemocnice
2584. Jana Pilátová vědecký pracovník / Biologické centrum AV ČR
2585. Alina Pilipenco Doktorandka / Fyzikální ústav AVČR
2586. Aneta Pilsová PhD studentka, učitelka na ZUŠ / Česká zemědělská univerzita
2587. Kristýna Pimková Vědecký pracovník / BIOCEV
2588. Jan Pinc Postdoc / Fyzikální ústav AVČR
2589. Marie Pinďáková doktorandka /
2590. Eva Pindurová Molekulární biolog / Forlab s.r.o.
2591. Klára Pinerová historička / Ústav pro studium totalitních režimů/ Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
2592. Šimon Pinkas IT Konzultant / PwC
2593. Jaroslav Pinkas Doktorand / ČVUT v Praze
2594. Ondřej Piňos Student / VUT FSI
2595. Kateřina Piorecká literární historička / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2596. Karel Piorecký literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2597. Tomáš Pipota PhD student / VŠCHT Praha
2598. Petr Písařík Akademický pracovník / ČVUT v Praze, FBMI
2599. Petr Písařík Vědecký asistent / Fyzikální ústav AV ČR
2600. David Píša vědecký pracovník / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
2601. Petr Pišoft Akademický pracovník / MFF UK
2602. Barbora Píšová Student / Univerzita Karlova
2603. Jiří Pittner fyzikální chemik / UFCH JH AVČR
2604. Lenka Pivokonská vědecká pracovnice / Ústav pro hydrodynamiku AV ČR
2605. Miroslava Pivrncova /
2606. Eliska Pivrncova PhD student / RECETOX
2607. Kateřina Pixová / Knihovna AV ČR
2608. Ivana Plačková odborná pracovnice vědy a výzkumu / Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
2609. Vítězslav Plášek biolog/ VŠ učitel / Ostravská univerzita
2610. Alena Plašilová doktorandka / Fakulta Dopravní
2611. Miroslava Plaštiaková administrativní pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci
2612. Ondřej Plátek výzkumník / Matematicko Fyzikalni Fakulta, Karlova Universita
2613. Petr Plecháč vědecký pracovník / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2614. Tomáš Plecháček vědecký pracovník / Univerzita Pardubice
2615. Michaela Plechatá Ph.D. student / Mikrobiologický ústav AV ČR /VŠCHT
2616. Vojtěch Pleskot fyzik / MFF UK
2617. Jan Pleva Systémový integrator /
2618. Aleš Plichta paleontolog / Ph.D. student / Moravské zemské muzeum / Ústav geologických věd PřF MU
2619. Yelizaveta Plisko výzkumná pracovnice / Fyziologický ústav AV ČR
2620. Martina Plisová pracovník transferu technologií / Biotechnologický ústav AV ČR
2621. Tereza Plíštilová Doktorandka / FSV UK
2622. Barbora Plojharová student /
2623. Tomáš Plšek vědecký pracovník / Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MUNI
2624. Eva Krupičková Pluhařová vědecká pracovnice / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
2625. Radek Pobořil Postdoktorand / Fyzikální ústav AVČR
2626. Zuzana Podaná akademická pracovnice / FF UK
2627. Ondřej Podavka vědecký pracovník (novolatinská studia) / Kabinet pro klasická studia, FLÚ AV ČR
2628. Radka Podlipná vědecký pracovník / ÚEB AV ČR
2629. Natalia Podoliak Vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AVČR
2630. Aleš Podolník postdoktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2631. Kateřina Podolská vědecká pracovnice / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
2632. Jan Poduška vědecký pracovník / Ústav fyziky materiálů AV ČR
2633. Radek Pohl chemik / ÚOCHB AV ČR
2634. Eliška Pohnerová PhD studentka v oboru Mezinárodní vztahy / FSV UK
2635. Gleb Pokatilov Strukturální analýza, doktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
2636. Zdeněk Pokluda historik /
2637. Magdaléna Pokorná historička / Historický ústav AV ČR
2638. Sarka Pokorna vedec / JH Ustav fyzikalni chemie
2639. Anna Pokorná Finanční manažerka / FD ČVUT
2640. Petr Pokorný biolog / CTS UK a AVČR
2641. Vladislav Pokorný fyzik / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
2642. David Pokorný Procurement / ELI ERIC
2643. Milan Pokorný profesor matematiky / Univerzita Karlova
2644. Jiri Pokorny programator /
2645. Matej Poláček Technik pro čisté prostory / Fyzikální ústav AV ČR
2646. Zuzana Poláčková Doktorand / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
2647. Ivo Polak elektrotechnik / FZU Fyzikalni ustav AVCR
2648. marek polak Doktorand / Mikrobiologicky Ustav AVCR
2649. Lucie Poláková vědecká pracovnice / MFF UK
2650. Veronika Polášková Technik / Městské lesy Rožnov
2651. Helena Polášková sekretářka / FZÚ AV ČR, v.v.i.
2652. Renáta Polednová digitalizace knih / KNAV v.v.i.
2653. Jana Policarová učitelka / 1. Scioškola Praha
2654. Markéta Pimková Polidarová Postdoktorand / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
2655. Filip Poloček Student / FEKT VUT
2656. Tetyana Polyakova fyzik / Fyzikální ústav AVČR
2657. Ilona Sinzelle Ponavicova doktorandka / Inalco, Pariz
2658. Petra Poncarová Doktoranda, vyučující / Katedra sociologie, FF UK
2659. Jan Ponert vědecký pracovník / Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
2660. Stanislav Popelka Výzkumný pracovník / Univerzita Palackého v Olomouci
2661. Petr Popelka historik / Ostravská univerzita
2662. Alexandr Popkov docent / Sámovo biomedicínské centrum
2663. Michaela Poplová doktorand / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2664. Kirill Popov PhD student / IOCB CAS
2665. Xenie Popovič vědecký pracovník / FJFI ČVUT
2666. Anna Poryvai Postdoc, chemik / UOCHB, AV ČR
2667. Klára Pospíšilová PhD studentka / Mikrobiologický ústav
2668. Viktorie Potery vedec / Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho
2669. Martin Potocký Přírodovědec / Ústav experimentální botaniky AV ČR
2670. Jan Potůček Muzikolog /
2671. Patrik Poupě student / 1. LF UK
2672. Jana Poupová odborný pracovník / Archeologický ústav AV ČR, v.v.i
2673. Unnikannan Prabhullachandran Ph.D. Student / CEITEC Masaryk Universisty
2674. Esther de Prado vědkyně / Fyzikální ústav AV ČR
2675. Karel Prach vysokoškolský učitel / PřF JU
2676. Jan Prančl vědecký pracovník, botanik / Botanický ústav AV ČR
2677. Chandra Shekhar Prasad Associate Science / IT, CAS
2678. Petr Prášek filosof / Filosofický ústav AV ČR
2679. Matěj Prášil PhD student / IPS FSV UK
2680. Ondřej Prášil vědec / Mikrobiologický ústav AVČR
2681. Tereza Prášilová odborný pracovník / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
2682. Luděk Praus arborista / vědecký pracovník / MENDELU v Brně
2683. Nikola Pravdíková laboratorní technik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
2684. Alena Pravdová vědecký pracovník / Matematický ústav AV ČR
2685. Lenka Pravdová vědecká pracovnice / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2686. Jakub Pražák Doktorand / Fakulta sociálních věd UK
2687. Lucie Pražáková Chemik / Univerzita Karlova
2688. Mikuláš Preininger lingvista / FF UK
2689. Ladislav Prener doktorand / Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR
2690. Ondřej Preuss právník / PF UK
2691. Edita Priehodová postdoc / Acheologický ústav Praha AV ČR
2692. Terezie Prilepskaja doktorandka / Mikrobiologický ústav AV ČR
2693. Dalibor Prix historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
2694. Václav Profant fyzik / MFF UK
2695. František Procháska vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
2696. Marek Procházka akademický pracovník / MFF UK
2697. David Anthony Procházka akademický pracovník / FPH VŠE, FLÚ AV ČR
2698. Pavel Procházka vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AVČR
2699. Pavel Procházka vědecký pracovník / Ústav termomechaniky
2700. Libor Procházka jaderný chemik / Ústav jaderné fyziky AV ČR, RadioMedic s.r.o.
2701. Petr Procházka vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AV ČR
2702. František Procházka Vývojový technolog / ÚOCHB AV ČR
2703. Helena Procházková lektorka / Fyzikální Ústav AV ČR
2704. Petra Prochazkova vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
2705. Barbora Procházková Doktorandka / Institut sociologických studií, FSV UK
2706. Jan Prokeš student / Univerzita Karlova
2707. Lenka Prokešová Vážná / AVE CZ odpadové hospodářství
2708. Anna Prokešová Studentka / Arcibiskupské gymnázium
2709. Barbora Prokopová bankéř /
2710. Olga Prokopová vědecká pracovnice / Ústav termomechaniky AV CR
2711. Elena Prokudina odborný asistent / VŠCHT Praha
2712. Michael Prouza fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2713. Jan Provázek projektant /
2714. Alexandr Prozorov fyzik / UJF AV CR
2715. Lukáš Průcha Doktorand / ÚPT AV ČR
2716. Pavla Průchová PhD student / Fyziologický ústav AV ČR
2717. Matěj Průša Student / PřF UK
2718. Miloslav Průša podnikatel v důchodu /
2719. Filip Přeučil PhD student / MFF UK
2720. Jan Převrátil vývojový inženýr / Ústav fyziky plazmatu
2721. Ondřej Přibyl Profesor / ČVUT v Praze
2722. Marie Přibylová Doktorandka / Ústav translatologie FF UK
2723. Martin Přidal IT headhunter / OSVČ
2724. Renáta Přichystalová Archeoložka / Masarykova univerzita
2725. Simona Přikrylová projektová manažerka / referát VaV / Fakulta dopravní ČVUT v Praze
2726. Lenka Příplatová výzkumný pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
2727. Jana Psotová Ph.D. student / Biotechnologický ústav AV ČR
2728. Martin Pták Archeolog / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2729. Alexandra Ptáková PhD student / Fyziologický ústav AV ČR
2730. Michaela Ptáková Environmentální archeoložka / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
2731. Jakub Pudil výroba radiofarmak / Radiomedic
2732. Tomáš Pufler student / VŠCHT
2733. Zdeněk Purkar lékař /
2734. Noemi Purkrábková doktorandka, výtvarná kritička / Filozofická fakulta UK
2735. Vladimir Pushkarev Vědec (fyzik) / Fyzikální ústav AV ČR
2736. Martin Pusztai vědecký pracovník / TUL a PřF UK
2737. Vladimír Puš učitel matematiky /
2738. Stanislav Půta IT support / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2739. Anastasiia Pylypets PhD student / FZU
2740. Kateryna Pysanenko vědecká pracovnice / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2741. Lucie Ráčková Výzkumnice a doktorandka / RECETOX Masarykova Univerzita
2742. Nenad Radivojevic PhD student / UMG AV ČR
2743. Vojtěch Radolf vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
2744. Šárka Radostová historik umění / Národní památkový ústav
2745. Joris Raeymaekers Senior researcher / Fyzikalni Ustav, Akademie Ved CR
2746. Ivan Raich docent / VŠCHT Praha
2747. Anna Raichlová nevědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
2748. Lenka Rajsiglová PhD student / Mikrobiologický ústav
2749. Ivana Rajznoverová technik / BU AV ČR
2750. Miroslava Rákoczyová Výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
2751. Jiří Rákosník matematik / Matematický ústav AV ČR
2752. Kamila Ramešová sekretariát / Ústav dějin umění AV ČR
2753. Michala Klusáček Rampichová Vědecká pracovnice / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2754. Pavel Randa ekonom / Západočeská univerzita v Plzni
2755. Daria Rapoport Vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby
2756. Jakub Raška historik / Historický ústav AV ČR
2757. Jiří Rathouský vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
2758. Martina Réblová vědecká pracovnice / Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
2759. Lada Recmanova IT /
2760. RNDr. Róbert Reiberger vedecky pracovnik / ÚOCHB AV ČR v.v.i
2761. Irena Reifová VŠ učitelka a výzkumnice / Fakulta sociálních věd UK
2762. Martin Reichard zoolog / Ústav biologie obratlovců AV ČR
2763. Tereza Reichelová Doktorandka / Ústav politologie FFUK
2764. Helena Reichlova ved.pracovnik / FZU AV CR
2765. Milan Reiniš vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
2766. Martin Rejman Fyzik / IT konzultant / MFF UK
2767. Dominik Rejman vědecký pracovník / ÚOCHB AVČR v.v.i.
2768. Jana Rejsková provozní účetní / Fyzikální ústav
2769. Vendula Rejzlová literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
2770. Jan Remsa Vědecký asistent / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
2771. Vyšínová Renata Redaktorka /
2772. Simon Rerucha vedecky pracovnik / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2773. Daniel Rexa pracující důchodce / samostatný
2774. Katarína Ridzoňová Vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
2775. Petra Riegerová vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
2776. Edita Rifflerová Studentka / FF Ostravská univerzita
2777. Lívia Rigasová Student / PřF MUNI
2778. Blanka Rihova vědecký pracovník / MBÚ SV ČR
2779. Petr Richter doktorand / ČVUT v Praze Fakulta dopravní
2780. Martin Ritter výzkumný pracovník / Filosofický ústav AV ČR
2781. Marta Garcia Rivas Doktorandka / Astronomický ústav AV ČR
2782. Martin Rmoutil odborný asistent / Univerzita Karlova
2783. Marie Rodová Student / PřF UK
2784. David Roesel fyzik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
2785. Dana Rohanová docent / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2786. Jan Rohlíček vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2787. Olena Rohulska Vědecká pracovnice / Fyziologický ústav AVČR
2788. Adriana Roithova vědkyně / Mikrobiologický ústav AV ČR
2789. Mirko Rokyta děkan / MFF UK
2790. Jan Roleček botanik / Botanický ústav AV ČR
2791. Michal Roll Pracovník ve vědě a výzkumu / Geologický ústav AV ČR v.v.i.
2792. Veronika Rollová historička umění / Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
2793. Eva Rolová personalistka / Knihovna AV ČR
2794. Gabriela Rolová výzkumná pracovnice / 1. LF UK
2795. Lavičková Romana ekonomka /
2796. Gabriela Romanová literární historička / AV ČR
2797. Frederick Rooks jazykový redaktor / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
2798. Robert Roreitner filosof / UFaR FF UK
2799. Rudolf Rosa Akademický vědecký pracovník / Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
2800. Ivan Rosenberg medicinální chemie / ÚOCHB AV ČR, Praha
2801. Ondřej Rosendorf Vědecký pracovník / Fakulta sociálních věd, UK / IFSH
2802. Andrea Rosenkrancová Student / ČZU - FAPPZ
2803. Jan Rosický Programátor /
2804. Bedřich Roskovec vědecký pracovník / Matematicko-fyzikální fakulta UK
2805. Paolo Rossi PhD student / FZU
2806. Pavel Rössner vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2807. Přemysl Rosůlek politolog / Fakulta filozofická ZČU
2808. Petr Roubal historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
2809. Lenka Roubalová vědecký pracovník / Fyziologický ústav AVČR
2810. Tomáš Roubíček vedecký pracovník / Univ. Karlova (MFF), Akademi věd (ÚT), Učená společnost ČR
2811. Jiri Rous Vědecký pracovník / VÚRV
2812. Sofie Royeaerd lektorka / Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky, FF MUNI
2813. Daniel Rozbeský Vědecký pracovník / strukturní biolog / Ústav molekulární genetiky AV ČR
2814. Michal Rubeš Student /
2815. Kateřina Ženková Rudincová Akademická pracovnice / Ostravská Univerzita
2816. Adam Ruka Vedec / Institute of Botany
2817. Marian Rupert výzkumný pracovník, VŠ učitel / FgÚ AV ČR
2818. Jana Rušajová technický pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
2819. Filip Rut učitel a sociální pracovník / Člověk v Tísni
2820. Martina Ruzickova vědecko-výzkumná a akademická pracovnice / FaVU VUT
2821. Jan Různar /
2822. Jiří Růžička vědecký pracovník / Filosofický ústav AV ČR
2823. Ondřej Růžička Student SŠ/stážista / SOŠEP(GFÚ AV ČR)
2824. Jiří Růžička odborný asistent / FD ČVUT
2825. Kamil Růžička rostlinný genetik / Ústav experimentální botaniky AV ČR
2826. Jan Růžička student matematiky / MFF UK
2827. Jiří Růžička pracovník IT / Ústav molekulární genetiky AV ČR
2828. Pavla Růžičková PR, administrativní pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
2829. Šárka Růžičková molekulární biolog / Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i..
2830. Tereza Růžičková student / FMV VŠE
2831. Mariana Arnoult Růžičková odborný asistent / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
2832. Boris Ryabchenko vědecký pracovník / Univerzita Karlova - PřF
2833. Ivana Lukeš Rybanská socioložka / VŠE
2834. Martin Rybář fyzik / MFF UK
2835. Alena Rybičková vědeckopedagogická pracovnice / FD ČVUT
2836. Jan Rydlo odborný pracovník výzkumu a vývoje / Botanický ústav AV ČR
2837. Jiří Rypl akademický pracovník / KGE PF JU
2838. Jan Ryšavý chemik / FZÚ AVČR
2839. David Ryška Manager / A&&L soft
2840. Klára Řeháková vědec / Biologické Centrum, Botanický ústav
2841. Jan Řehoř geograf/klimatolog / Ústav výzkumu globální změny
2842. Hana Řehová Studentka /
2843. Veronika Řezáčová vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2844. Pavlína Maloy Řezáčová vedoucí výzkumné skupiny, zástupkyně ředitel ústavu AV / ÚOCHB AV ČR
2845. Pavel Řezníček fyzik / MFF UK
2846. Zuzana Řezníčková grantová specialistka / SOÚ AV ČR
2847. Josef Řičář Doktorand / FHS UK
2848. Hana Řičicová Doktorandka / IKSŽ FSV UK
2849. Jaroslav Řídký Archeolog / Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.
2850. Adam Říha PhD. student / České vysoké učení technické v Praze
2851. Jakub Říha všdecký pracovník / Technická univerzita v Liberci
2852. Tomáš Řiháček Vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AVČR, v.v.i.
2853. Jitka Říhová archivář / Archeologický ústav AV ČR
2854. Lucie Řimnáčová Vědecký pracovník / Biologické centrum
2855. Ján Sabó PhD student / Biotechnologický ústav AV ČR
2856. Andrea Sadecká Studentka / PVŠPS
2857. Jakub Sadílek PhD student / UPT AVČR
2858. Libuše Sadilová experimentální biolog / Masarykova univerzita
2859. Alena Sádlová Referent / VLS.s.p.
2860. Nikola Sagapova odborný asistent / Jihočeská univerzita
2861. Amandeep Sagwal PhD student / Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences
2862. Sophia Saint-Martin jednatel / SOPHIA ESSENCE s. r. o.
2863. Marek Sajdok AV technik / Kletch CZ
2864. Gabriela Salajková Nadšenec /
2865. Jan Salava knihovník / Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
2866. Kelly Sambucci Scientist / Institute of Vertebrate Biology
2867. Tomáš Hoření Samec Sociolog / Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
2868. Petr Samec Pedagog volného času / ZŠ Mírová 2734/4 Ústí nad Labem
2869. Erika Samolova Postdoktorand / AV CR
2870. daniele de santis filosof / FFUK
2871. Eva Maria Martins dos Santos Vědkyně / FZU
2872. Alena Sarkissian teatroložka, klasická filoložka / Filosofický ústav AV ČR
2873. Markéta Sasínková evoluční biologie / BIOCEV
2874. Daniil Satenko Doktorand / MBÚ AV ČR, v.v.i.
2875. Lucie Satrapová Process manager / DTSE CZ
2876. Dariia Savchenko vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
2877. Magdalena Sawicka-Chyla Vedecky pracovnik / FZU AV CR
2878. Federica Scollo Ph.D. studentka / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
2879. Václav Sebera Výzkumník a VŠ učitel / Mendelova univerzita v Brně
2880. Josef Sebera vědecký pracovník / Astronomický ústav, AV ČR
2881. Marek Sedlacek odborný pracovník / Ceitec -MU
2882. Martin Sedláček doktorand / UK
2883. Ondřej Sedláček Chemik / PřF UK
2884. Ctirad Sedlák VŠ učitel / Universität Leipzig
2885. Marie Sedláková sekretářka / Fyzikální ústav AV ČR
2886. Igor Sedlár vědecký pracovník / Ústav informatiky AV ČR
2887. Karel Sedlář odborný asistent / VUT v Brně
2888. Karolína Seďová laborantka / Fyziologický ústav AV ČR
2889. Karel Segeth matematik / Matematický ústav AV ČR
2890. Stefan Segi Literární vědec / ÚČL AV
2891. Anna Sehnalová Student / Oxford University
2892. Hanuš Seiner vědecký pracovník, profesor / Ústav termomechaniky AV ČR
2893. Veronika Sellner Doktorandka / Masarykova univerzita
2894. Kateryna Semenovykh PhD studentka / Fyziologický ústav
2895. Ivana Semerádová psycholožka / NIDZ
2896. Stanislava Semerádová Mzdová účetní / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.
2897. Eva Semotanová historička / Historický ústav AV ČR
2898. Simona Severová výzkumný asistent / VÚPSV, v.v.i.
2899. Artem Shamardin Postdoktorand / Fyzikální ústav AVČR
2900. Dmytro Shapko Doktorand / Ústav Termomechaniky AV ČR
2901. Oleksandr Shapoval vědec / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
2902. Petr Schauer vědecký pracovník-fyzik / Ústav přistrojové techniky AV ČR
2903. Martin Schearzer výzkumný pracovník / Mikrobiologický ústav AVCR
2904. Tomáš Schejbal doktorand / HU FF UHK
2905. Gabriela Schlesingerová Vedoucí SŘ / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2906. Lubica Schmarcová projektová manažerka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
2907. Ondřej Schmid Mgr. student / FF UK
2908. Jiří Schmidt vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR,v.v.i.
2909. Patrícia Schmidtová Ph.D. student / MFF UK
2910. Josef Schmiedberger vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2911. Eva Schmoranzerová akademický/vědecký pracovník / MFF UK
2912. Renáta Schnablová vědecký pracovník / Botanický ústav AVČR
2913. Františka Schormová výzkumná pracovnice a pedagožka / ÚČL AV/UHK
2914. Petr Schovánek pracovník vědy a výzkumu / Fyzikální ústav AV ČR
2915. Patrik Schreiber PhD. / MENDELU Brno
2916. Anna Schubertová doktorandka / Ústav české literatury a komparatistiky FF UK
2917. Kristýna Schuchová Postdoktorand / Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.
2918. Pavlína Schultzová Odborná pracovnice / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
2919. Marta Siborova vědec / Utrecht university
2920. Karel Síbrt student / FD ČVUT
2921. Kilián Sieber Student / Západočeská univerzita v Plzni
2922. Martina Sikorová analytický chemik / IET VŠB-TUO
2923. Zuzana Silagiová filoložka / Filosofický ústav AV ČR
2924. Miroslav Silhavy matematik / Matematicky ustav AV CR
2925. Dagmar Simonidesová lékařka /
2926. Zuzana Simova doktorand / UEM AVČR
2927. Sushi Singh vědec fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
2928. Christian Sippl Geofyzik / Geofyzikální ústav AVČR
2929. Natália Sirotová PhD student / Ústav experimentální medicíny AV ČR
2930. Jiří Sirůček Doktorand / KFS FF UK
2931. Vaclav Sixta Historik, didaktik / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
2932. Nikola Sixtová Laboratorní asistentka / Ústav Fyzikální Chemie Jaroslava Heyrovského
2933. Anežka Sixtová Student / Konzervatoř Plzeň
2934. Roman Skála vědecký pracovník / Geologický ústav AV ČR
2935. Vaclav Skala profesor computer science / ZCU v Plzni
2936. Petr Skala student / MFF UK
2937. Lenka Skalická Asistentka zástupce ředitele pro vědu a výzkum / ÚT AVČR
2938. Tomáš Skalický vědecký pracovník / Parazitologický ústav AV ČR
2939. Pavel Skaloud Biolog / Univerzita Karlova
2940. Kateřina Skálová PhD student / Národní ústav duševního zdraví, PřF UK
2941. Tereza Skálová výzkumný pracovník / Biotechnologický ústav AV ČR
2942. Petr Skalský technik / GFÚ AV ČR
2943. Štěpán Sklenák chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
2944. Vladimír Sklenář profesor / CEITEC MU
2945. Sylva Sklenářová Archivářka / Univerzita Hradec Králové
2946. Petra Skolilová pedagogicko-vědecký pracovník / ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
2947. Pavel Skopal filmový historik / Masarykova univerzita, Brno
2948. Jana Skopalová vysokoškolská učitelka / Univerzita Palackého v Olomouci
2949. Tereza Skopcova laborantka / UMG AV ČR
2950. Constantinos Skordis Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
2951. Zita Skořepová etnomuzikoložka / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
2952. Eliška Skořepová Vědkyně / FZU
2953. Dalibor Skoupil vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR
2954. Veronika Skoupilová Doktorandka / Přírodovědecká fakulta UHK
2955. Petra Skoupilová Učitelka / Gymnázium
2956. Viktor Skoupý Doktorand / Astronomický ústav AV ČR
2957. Ladislav Skrbek fyzik / Matematicko-fyzikální fakulta UK
2958. Olga Skružná Chemik / Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
2959. Jarmila Skružná Botanička / Botanická zahrada Praha
2960. Jiří Skružný knihovník / Fyzikální ústav AV ČR
2961. Jiří Skuhrovec vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
2962. Karolína Skwarska vědecká pracovnice / Slovanský ústav AV ČR
2963. Jaroslav Slabík Tesař / Osvč
2964. Jiří Slabý postdoktorand / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
2965. Ondřej Slačálek odborný asistent / Ústav politologie, FF UK
2966. Martin Sládek vědec / Fyziologický ústav AVČR
2967. Juraj Sládek vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
2968. Petr Sládek vývoj elektroniky / OSVČ
2969. Vladimíra Sládková Odborný pracovník / Ústav molekulární genetiky
2970. Petr Sladký výzkumný pracovník / Ústav termomechaniky
2971. Šárka Sladovníková bibliografka / Ústav české literatury AV
2972. Jan Slaměník asistent / Ústav přístrojové techniky AV ČR
2973. Kristýna Slámová vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
2974. Iveta Slaninová technická pracovnice / Výzkumný ústav rostlinné výroby
2975. Regina Hergetová Slatinská ředitel realizace /
2976. David Slavíček student / FEKT VUT
2977. Ctirad Slavík makroekonom / CERGE-EI
2978. Antonín Slavík docent / MFF UK
2979. Marcela Slavíková badatelka / Filosofický ústav AV ČR
2980. Ondřej Slezák vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
2981. Milan Sliacky akademický pracovník / ČVUT FD
2982. Petra Slížková doktorandka / Filozofická fakulta UK
2983. Olga Słowik /
2984. Tereza Smejkalová neurovědkyně / Fyziologický ústav AV ČR
2985. Zuzana Smékalová asistent výzkumu/zástupce vedoucí oddělení / Ústav experimentální medicíny
2986. Michal Smetana Vedoucí výzkumného centra / docent / Fakulta sociálních věd UK
2987. Vít Smetana historik / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
2988. Libor Smetana Vojenský policista / AČR
2989. Zuzana Smetanová historička, filoložka / Filosofický ústav AV ČR
2990. Tatiana Smirnova PhD studentka/ odborná asistentka / VŠCHT, FPBT
2991. Ondřej Smíšek vedoucí pracoviště / ČVUT v Praze FD
2992. Radovan Smíšek výzkumný pracovník / UPT AV ČR
2993. Jiří Smlsal historik / Historický ústav AV ČR
2994. Barbora Smolková / Knihovna AV ČR
2995. Barbora Smolková Postdoktorand / Fyzikální ústav AVČR
2996. Katarína Smolková Vědec / Fyziologických ústav AVČR
2997. Jakub Smrček Postdoktorand / ÚOCHB AV ČR
2998. Miroslava Dušková Smrčková výzkumná pracovnice / ÚMCH AV ČR, v. v. i.
2999. Zdeňka Smutná odborná asistentka / UJEP
3000. Roman Smutný /
3001. Ondřej Sobek student / PřF UK
3002. Kamil Sobek Vědecký pracovník / Masarykova Univerzita
3003. David Sobota Realitní makléř / NRG
3004. Vladimir Socha docent / ČVUT
3005. Michal Sochor Vědecký pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
3006. Michael Sochor Ph. D. student / Univerzita Karlova
3007. Vladimíra Sochová Lékařka / Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
3008. Romana Sokolová vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
3009. Marek Solanský Odborný pracovník vědy a výzkumu / UCHP AV ČR
3010. Tomáš Somer historik / UPOL
3011. Petr Sommer archeolog / Filosofický ústav AVČR
3012. Vítězslav Sommer vědecký pracovník / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
3013. Veronika Somova vědecká pracovnice / Přírodovědecká fakulta UK
3014. Hnilicová Soňa knihovnice / Ústavpro hydrodynamiku AVČR
3015. Beáta Soperová Doktorandka / Botanický ústav AV ČR
3016. Leontýna Soperová Student / 1. LF UK
3017. Daniel Sosna Antropolog / Etnologický ústav AVČR
3018. Zdenka Sosnová Student / Fyzikální ústav AV ČR
3019. Alain Soubigou prof. dr / université de la Sorbonne PARIS 1
3020. Pavel Souček docent / Masarykova univerzita
3021. Kamil Souček vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
3022. Monika Součková vědecký pracovník / Ústav termomechaniky
3023. Ladislav Soukup Student / Lékařská fakulta Plzeň
3024. Pavel Soukup historik / Filosofický ústav AV ČR
3025. Jakub Soukup Vědecký pracovník / Univerzita Karlova
3026. Lubomír Soukup Vědecký pracovník / Ústav teorie informace a automatizace AV ČR
3027. Klára Soukupová Studentka / FHS UK
3028. Maroš Sovák advokát /
3029. Milan Sovilj historik / Historický ústav AV ČR, v.v.i.
3030. Dana Sovilj doktorandka / Biotechnologicky Ustav AV CR
3031. Martin Spáčil Elektromechanik / VOŠ a SPŠE Olomouc
3032. Irena Spanilá asistentka knihovny / KNAV
3033. Monika Spasovová doktorandka / Fyzikální ústav AV ČR
3034. Markéta Spitzerová doktorandka / Sociologický ústav AV; FF UK
3035. Jiří Spousta důchodce /
3036. Martin Spousta fyzik / Univerzita Karlova
3037. Světla Spoustová rentier /
3038. Matěj Spurný Historik / ÚSD AV ČR/FF UK
3039. Pavel Srb vědecký pracovník / UOCHB Praha
3040. Ondřej Srba odborný asistent / Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
3041. Alena Srbová IT /
3042. Martin Srholec Vědecký pracovník / CERGE-EI
3043. Martin Srnec fyzikální chemik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
3044. Václav Stacke Geograf / Západočeská univerzita v Plzni
3045. Jana Stachová socioložka / SOÚ AV ČR,v.v.i.
3046. Monika Stachová doktorandka / FF UK
3047. Tereza Stachurová Odborný asistent / Ostravská univerzita
3048. Michal Standara Lékař / Masarykův onkologický ustav
3049. Jan Staněk student / ČVUT FD
3050. David Staněk Profesor, molekulární biolog / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3051. Lubica Staňková vědecký pracovník / Fyziologický ústav AVČR, Praha
3052. Nicol Staňková Doktorandka, výzkumná pracovnice / Univerzita Karlova, ČVUT UCEEB
3053. Marcela Starcová Historička / Archeologický ústav AV ČR, Praha
3054. Zenon Starčuk vedoucí vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
3055. Lubomír Staš vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR
3056. Jaroslav Stehlíček knihovník / Knihovna AV ČR, v. v. i.
3057. Jaroslav Stehlíček knihovník / Knihovna AV ČR, v v. i.
3058. Tomáš Stehlík Marketér /
3059. Marek Stehlík Scientist / University of Rochester
3060. Dana Stehlíková docentka / Masarykova univerzita
3061. Jana Steinova Biolog / Přírodovědecká fakulta UK
3062. Jan Stejskal děkan / Filozofická fakulta Univerzity Palackého
3063. Květoslava Stejskalová chemička/popularizátorka vědy / ÚFCH J. Heyrovského AV ČR
3064. David Stella Vědecký pracovník / Ústav výzkumu globálních změn
3065. Vitalij Stelmashuk Vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
3066. Vilgelmina Stepkova vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
3067. Jarmila Stiborová pedagog v.v. /
3068. Slobodan Stojić Odborný asistent / ČVUT
3069. Hana Stoklasová historička / Univerzita Pardubice
3070. Alice Stolaříková lékařka / soukromá ambulance
3071. Daniela Stolařová koordinátorka projektů VaV / ČVUT UCEEB
3072. Lucie Storchová historička / FLU AVČR, FHS UK
3073. Ivo Straka Fyzik / Stockholmská univerzita
3074. Markéta Straková servírka / Art progress
3075. Jan Stránský technický vědec / Biotechnologický ústav, AAV ČR
3076. Pavla Strejcová /
3077. Miroslava Strnadová důchodce /
3078. Karolína Strnadová Akademický a vědecký pracovník / 1. LF UK
3079. Miroslav Stroka Student / ÚOCHB AV ČR
3080. Vladimír Strunga Pracovník VaV / ÚJF AVČR
3081. Jan Střeleček Phd student / Institute of Particle and Nuclear Physics
3082. Zuzana Střílková účetní / Botanický ústav AV ČR
3083. Kvido Stříšovský vedoucí laboratoře / ÚOCHB AV ČR
3084. Honza Stuchlík Marketing / Demos trade
3085. Jiří Stuchlík technolog / FZU AVČR, v.v.i.
3086. Monika Stupková Monitor klinických studií /
3087. Lenka Suchá vědecká pracovnice / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
3088. Rita Suchá vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
3089. Miroslav Suchanec akademický a vědecký pracovník / FSS MUNI / RILSA
3090. Jonáš Suchánek Vědecký pracovník / PřF UK / FSV UK
3091. Lenka Suchánková PhD studentka / ÚCHP AVČR
3092. Silvie Suchánková Historik / Botanický ústav AV ČR
3093. Štěpánka Suchánková vědecko-technický pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
3094. Martin Sucharda vodohospodář / FŽP ČZU
3095. Jiří Suk historik / ÚSD AV ČR
3096. Petra Suková astrofyzička / Astronomický Ústav AV ČR
3097. Vadym Sulimenko vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3098. Taťána Sulimenko odborný pracovník VaV / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
3099. Tomáš Sůra osvětlovač v divadle / ND
3100. Ashwin Suresh PhD student / Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic
3101. Jan Surman Historik / Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky
3102. Jan Sůsa knihovník / Knihovna AV ČR
3103. Leonid Sushytskyi Ph.D. student / VSCHT
3104. Patrik Svancara Podstdok / University of Nottingham, alumnus MFF UK
3105. Tereza Svatoňová Vědecká podpora - BIOCEV / Přírodovědecká fakulta UK
3106. Martin Svatoš filolog - neolatinista / Filosofický ústav AV ČR
3107. Michal Svatoš vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3108. Hana Svatošová archivářka / Archiv hl. města Prahy
3109. Ivo Světlík vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
3110. Matěj Svidenský Student / MFF UK
3111. Jan Svoboda filosof / Filosofický ústav AV ČR
3112. Jiří Svoboda materiálový fyzik / Ústav fyziky materiálů AVČR
3113. Jakub Svoboda Servisní technik / A.M.I. Analytical Medical Instruments s. r. o.
3114. Miroslav Svoboda pedagog, vědec / Česká zemědělská univerzita v Praze
3115. Jiří Svoboda astronom / Astronomický ústav AV ČR
3116. Josef Svoboda Doktorand / ČVUT FD
3117. Michal Svoboda doktorand / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3118. Roman Svoboda vědecký pracovník / Univerzita Pardubice
3119. Milan Svoboda vědecký pracovník / Ústav analytické chemie AV ČR,v.v.i.
3120. Ondřej Svoboda Postdoktorand / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
3121. Tomáš Svoboda odborný asistent / Právnická fakulta MU
3122. Lucie Svobodová vědecký asistent / Fyziologický ústav AV ČR
3123. Jindriska Svobodova fyzik / Masarykova univerzita
3124. Kateřina Svobodová /
3125. Daniela Svobodová student / UHK
3126. Kateřina Svobodová Student / VŠCHT
3127. Nikola Svobodová /
3128. Markéta Svobodová vědecký pracovník / Ústav dějin umění AV ČR
3129. Leona Svobodová molekulární biolog / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
3130. Štěpánka Svobodová pracující důchodkyně/překladatelka / osvč
3131. Tereza Svobodová PhD studentka / ISS FSV UK
3132. Lucie Svobodová PhD student / ÚOCHB AV ČR
3133. Dana Svobodová klasická filoložka, překladatelka / dříve 1. LF UK
3134. Petr Svora odborný pracovník výzkumu a vývoje / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
3135. Jan Syblík Vedoucí oddělení hodnocení jaderné bezpečnosti / Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.
3136. Martina Sychrová výzkumnice, doktorandka / Masarykova univerzita
3137. Petr Sýkora IT analytik / Podnikatel, student FHS
3138. Jan Sykora Vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
3139. Ondřej Sýkora Podpora vědy / FFUK
3140. Michal Sýkora biolog / UCL
3141. Tomáš Sýkora fyzik / MFF UK
3142. Adéla Sýkorová chemik analytik / Ústav chemických procesů AV ČR
3143. Denisa Sýkorová Technik / Akademie věd ČR
3144. Karolína Syrokvaš student / Akademie věd ČR, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
3145. Rostislav Syrský tlumočník /
3146. Stanislav Sysala vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.
3147. Hanna Sytar vědecká pracovnice / Slovanský ústav AV ČR
3148. Péter Szabó historický ekolog / Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
3149. Alina Szabová archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
3150. Ewa Szczurowska vědecký pracovník / UOCHB
3151. Marek Szecówka vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. logo Ústav experimentální botaniky AV ČR
3152. Barbora Szotáková profesor / Univerzita Karlova
3153. Jan Šafář Student / VUT Fast
3154. Radek Šachl biofyzik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
3155. Jan Šály Kvantitativní sociolog / Výzkumná agentura
3156. Petr Šámal literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3157. Barbora Šaňková odborný asistent / LF1
3158. František Šantrůček učitel / ZUŠ Choceň
3159. Radim Šantrůček pracovník v logistice / Kuehne + Nagel
3160. Jana Šantrůčková lektorka / OSVČ
3161. Jan Šaroun fyzik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3162. Šimon Šatra Student VŠ / MFF, Univerzita Karlova
3163. Vladimir Šauli fyzik / UJF OTF Rez
3164. Jiří Ščučka vědecký pracovník / Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
3165. Jakub Šebera vědecký pracovník / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
3166. Hana Šebestová Vědecký pracovník / Ústav přístrojové techniky AV ČR
3167. Matěj Šebík odborný pracovník VaV / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
3168. Eva Šebová PhD student / Ústav experimentální medicíny AV ČR
3169. Hana Šedinová latinská medievistka / Filosofický ústav AV Č
3170. Eva Šedivá vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3171. Adam Václav Šedivý student / FF UK
3172. Jaroslav Šedivý jednatel / Proficio Germany GmbH
3173. Luděk Šefc vědec / 1. LF UK, Univerzita Karlova
3174. Jan Šeiner archeolog /
3175. Kristýna Šejnohová Ph.D. studentka / Pedf UK
3176. Filip Šenigl vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
3177. Michal Šesták Specialista radiační ochrany / Extreme Light Infrastructure
3178. Jakub Šesták Manažer Cateringu a logistiky / Regiojet a.s.
3179. Barbora Šestáková technik / VÚRV
3180. Filip Ševčík konzervátor / Archeologický ústav AV ČR, Brno
3181. Ondřej Ševčík Vývojový inženýr ve strojírenství / Garrett Motion
3182. Pavla Ševečková /
3183. Jitka Šiborová open access specialista / FZU AV ČR
3184. Petr Šída archeolog / Univerzita Hradec Králové
3185. Pavel Šidák bohemista / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3186. Vojtěch Šícha Knihovědec / Knihovna AV ČR
3187. Lukáš Šilhan PhD student / Ústav přístrojové techniky AV ČR
3188. Karel Šilhán profesor / Ostravská univerzita
3189. Jan Šilhán Vědecký pracovník / Ústav organické chemie a biochemie v Praze
3190. Matyáš Šíma specialista na průtokovou cytometrii / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3191. Dr. Zdislav Šíma astronom / AsÚ AV ČR
3192. Matěj Šíma Student / SOŠ Čelákovice
3193. Marek Šimáček systémový knihovník /
3194. Ivan Šimáček důchodce /
3195. Jana Šimáčková důchodce /
3196. Michal Šimeček psycholog / Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
3197. Noemi Šimečková HR Generalist / Behavio
3198. Eva Šimečková fyzik / Ústav jaderné fyziky
3199. Štěpán Šimek lingvista / Ústav pro jazyk český AV ČR
3200. Radek Šimík docent - lingvista / Filozofická fakulta UK
3201. Ivana Šimíková výzkumná pracovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
3202. Ján Šimkanin vědecký pracovník / Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
3203. Anna Šimková PhD student / FSV UK
3204. Adéla Šimková chemik / ÚOCHB AV ČR
3205. Hana Šimková vědecká pracovnice / Ústav experimentální botaniky AV ČR
3206. Jiří Šimkovič vedouci / Soukroma nadnarodni firma
3207. Ondřej Šimkovič Student /
3208. Jarmila šimkovičová administrativní pracovnice / Ústav geoniky AV ČR
3209. Vojtěch Šimon astrofyzik / Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
3210. Tomáš Šimon výzkumný pracovník / Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
3211. Ondřej Šimoník post-doc / Biotechnologický Ústav
3212. Petra Šimoníková právník / Masarykova univerzita
3213. Tereza Šímová Open Science specialista / doktorand / Česká zemědělská univerzita v Praze/ Filosofický ústav AVČR, v.v.i./Filosofický ústav AVČR, v.v.i.
3214. Martin Šimsa Učitel filosofie / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
3215. Benjamin Šimsa student / KU Leuven
3216. Michal Šimůnek laborant / Fyzikální ústav AV ČR
3217. Petra Šimůnková Technik / VÚRV
3218. Jakub Šindelář doktorand / IMS FSV UK / Česká asociace doktorandek a doktorandů
3219. Tereza Šindelářová / Ústav fyziky atmosféry AV ČR
3220. Karel Šindelka Vědecký pracovník / Ústav chemických procesů AV ČR
3221. Milan Šindelka fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3222. Radek Šindelka vědecký pracovník / Biotechnologický ústav
3223. Ondřej Šindlář historik umění / Národní památkový ústav
3224. Michal Šindler vědec / fyzikální ústav AV ČR
3225. Michal Šindler vědec / Fyzikální ústav AV ČR
3226. Jana Šindlerová vědecká pracovnice / FF UK
3227. Václav Šípek vědecký pracovník / ÚStav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
3228. Michal Šípoš výzkumný pracovník / Etnologický ústav AV ČR
3229. Pavlína Šípová grecistka / Ústav řeckých a latinských studií FF UK
3230. Jakub Širc vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i.
3231. František Šístek historik a balkanista / Historický ústav A ČR
3232. Jakub Šístek matematik / Matematický ústav AV ČR
3233. Miroslav Šíša vědecký pracovník / Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
3234. Jiří Šišma Ph.D. student / ELI ERIC, FJFI ČVUT
3235. Daniel Šitera výzkumník / Ústav mezinárodních vztahů
3236. Jana Škaloudová Farmaceut /
3237. Alexandra Škampová Režisérka / Česká televize
3238. Václav Škarpich fluviální geomorfolog / Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
3239. Michaela Škerková Vědecký a akademický pracovník / VŠB TUO a LF OU
3240. Karel Škoch vědecký pracovník / Ústav Anorganické Chemie AV ČR
3241. Andrea Školáková Postdoktorandka / Fyzikální ústav AV ČR
3242. Petr Škrabal IT / ÚJF AV ČR
3243. Jan Škuta grafický designér / Škuta Design
3244. Ctibor Škuta Vědecký pracovník, cheminformatik / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3245. Petr Škvára PhD Student / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
3246. Jan Škvrňák historik / Národní knihovna
3247. Monika Škytová personální referent / Fyzikální ústav AV ČR
3248. Hana Šlahorová Student / 1.LF UK
3249. Veronika Šlachtová vědecký pracovník / ÚOCHB AV ČR
3250. Zbyněk Šlajchrt programátor / Oracle
3251. Martin Šlapák výzkumník / CESNET
3252. Vlastimil Šlechta vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AVČR
3253. Petr Šlechta odborný asistent / Ostravská univerzita
3254. Vendula Šlechtová vědecký pracovník / Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR
3255. Jan Šleichrt technický pracovník / Ústav teoretické a aplikované Mechaniky AV ČR, v.v.i.
3256. Lada Šlesingerová knihovnice / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
3257. Eva Šloncová biolog / ÚMG AVČR
3258. Jaroslav Šmaha chemik / AV ČR
3259. František Šmahel historik středověku / Filosofický ústav AV ČR
3260. Vladimír Šmejkal Student / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
3261. Ján Šmeringai PhD student / CEITEC MU
3262. Michaela Šmerková studentka / FJFI ČVUT
3263. Bohuslav Šmíd technik / ÚT AVČR
3264. Marek Šmíd historik a teolog / Katolická teologická fakulta UK
3265. Aneta Šmídová vědkyně / Národní ústav duševního zdraví
3266. Michaela Šmidrkalová historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
3267. Jana Šnokhousová laboratorní technik / Botanický ústav AV ČR
3268. Eliška Šolcová doktorandka / Univerzita Karlova, Akademie věd ČR
3269. Markéta Šoltysová PhD student / ÚOCHB, AV ČR
3270. Jiří Šonský Vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
3271. Martin Šorm Historik / Filosofický ústav AV ČR
3272. Miroslav Šos Doktorand / Ústav fyziky plazmatu, AV ČR
3273. Jitka Šotkovská teatroložka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3274. Jan Šotkovský dramaturg / Městské divadlo Brno
3275. Jiří Šoukal historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3276. Ondřej Šoupa student / VŠCHT
3277. Daniel Špaček komunikátor vědy / Neuron Collective
3278. Ondřej Špaček sociolog / Univerzita Karlova
3279. Petra Špačková geografka, odborná asistentka / Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
3280. Barbora Špačková Vědecký pracovník / Fyzikální ústav Akademie věd ČR
3281. Diana Špicarová vědecký pracovník / Fyziologický ústav AV ČR
3282. Štěpán Špinka filosof / FF UK
3283. Adéla Špínová sekretářka / Přírodovědecká fakulta UK
3284. František Špoutil výzkumný pracovník, zoolog / Ústav molekulární genetiky AV ČR, CCP
3285. Vojtěch Šprincl Doktorand / Ústav experimentální medicíny AV
3286. Tomáš Špringer vědecký pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
3287. Michal Šprlák docent / Katedra geomatiky, FAV, ZČU
3288. Vladimír Špunda docent / KFY, PřF, Ostravská Univerzita
3289. Ivana Šrajerová účetní / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3290. Jaromír Šrámek histolog / 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
3291. Martin Šrámek Akademik, védec / Mendelova univerzita v Brné
3292. Gabriela Šrámková vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
3293. Kateřina Štajerová postdoktorandka / Botanický ústav AV ČR
3294. Ivan Štajgr technik / SLO UP Olomouc
3295. Monika Šťastná postdoktorand / Ústav molekulární genetiky AVČR
3296. David Šťastný Doktorand / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3297. Matěj Šťastný Student / FF UP
3298. Ivo Štefan Archeolog / Ústav pro archeologii FFUK
3299. Filip Štefaník doktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3300. Marie Štefková Laboratorní technik, Molekulární biologie rostlin / CEITEC, Masarykova Univerzita
3301. Monika Šteigerová PhD student, asistent výuky / Farmakologický ústav 1. LF a VFN, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova
3302. Jakub Štenc Botanik, PhD student / Katedra Botaniky Přf UK
3303. Jiří Štěpán vědec / Astronomický ústav AV ČR
3304. Jan Štěpánek Akademický pracovník / Fakulta strojní, CǙUT
3305. Barbora Štěpánková věděcká pracovnice / MFF UK
3306. Kateřina Štěpánková PhD student / Ústav experimentální medicíny
3307. Veronika Štěpánová lingvistka / Ústav pro jazyk český AV ČR
3308. Kateřina Štěpánová vědecký asistent / MBÚ AV ČR
3309. Roman Štěrba docent / FD ČVUT v Praze
3310. Jitka Štěrbová Botanička / AOPK ČR
3311. Lucie Štěrbová Doktorand / Ústav pro jazyk český
3312. Hana Štěříková lingvistka / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
3313. Jan Štětina programátor /
3314. Václav Štětka výzkumnik a pedagog / Loughborough University
3315. Anna Štičková doktorandka, vyučující / FF MUNI
3316. Jakub Štofaník historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
3317. Jindřich Štok Stavař /
3318. Magdaléna Šťovíčková Socioložka / UK
3319. Jan Štrobl astronom / Astronomický ústav AV ČR
3320. Martin Štrobl Vědecko-technický pracovník / Česká zemědělská univerzita v Praze
3321. petr štulc analytik /
3322. Martin Šubert OSVČ /
3323. Michal Šulc Vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AVČR
3324. Jakub Šumavský FM / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3325. Michal Šumbera vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky
3326. Kateřina Šumberová vědecká pracovnice / Botanický ústav AV ČR
3327. Jan Šustr Produkt manažer / P Automobil import
3328. Jan Švajda mechanik / SLOUP Olomouc
3329. Martina Švandová referent THO / Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
3330. Silvie Švarcová vědecká pracovnice / Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
3331. Lucie Švarcová Student / VFU Brno
3332. Marta Švarcová Vychovatelka, pedagožka / ZŠ Praha 6
3333. Michaela Švarcová Ph.D. Student / Mikrobiologický ústav AVČR
3334. Ondřej Švec filosof / Filozofická fakulta UK
3335. Martin Švec fyzik, vedoucí týmu rastrovací luminiscenční mikroskopie / Fyzikální ústav AVČR, v.v.i.
3336. Dana Švecová účetní / Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
3337. RADKA ŠVECOVÁ asistentka / Fyzikální ústav AVČR
3338. Josef Švejnoha /
3339. Jaroslav Švelch Mediální vědec a pedagog / Fakulta sociálních věd UK
3340. Martin Švider technik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3341. Peter Švihra fyzik / FJFI ČVUT
3342. Paulína Tabery výzkumnice / Sociologický ústav AV ČR
3343. Václav Táborský Process Controller /
3344. Ondřej Táborský kurátor / Národní muzeum
3345. Barbora Tachecí Student / GMHS
3346. Jan Tajer archeolog / Muzeum Karlovy Vary
3347. Dima Taji Doctoral Student / Charles University
3348. Pavel Talacko vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
3349. Jana Talová administrativní pracovník / ČVUT v Praze Fakulta dopravní
3350. Šimon Tamaki Učitel / ZUŠ
3351. Barbora Tarabová postdoktorand / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3352. Michal Tarana fyzik / Ústav fyzikální chemie J Heyrovského AVČR
3353. Marek Taševský vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3354. Eva Taterová historička / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
3355. Jarmila Tauerová historička hudby (seniorka) / t.č.AMP
3356. Kateřina Tauchmannová vědecký asistent / Fyziologický ústav AV ČR
3357. Martina Tauchmanová vědecká pracovnice / TOPTEC / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3358. Rhys Taylor Astronomer / ASU (AV CR)
3359. Andrew Taylor Odborný pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3360. Stáňa Tázlarů studentka / vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR
3361. Andrej Tekel student / Univerzita Karlova
3362. Tomáš Temešinko Student / Přírodovědecká fakulta UK/Biocev
3363. Mark Terentyak PhD student / Ústav chemických procesů
3364. Karel Tesař akademický pracovník / FJFI ČVUT v Praze
3365. Tomáš Tesař materiálový fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3366. Martin Těšický vědecký pracovník - zoolog / PřF UK
3367. Petr Těšina vědec / CEITEC-MU
3368. Dinesh Thakur Researcher / Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences
3369. Martin Tharp nedávný absolvent PhD studia / FHS UK
3370. Hana Tichá úřednice ve skladu / Fyzikální ústav AV ČR
3371. Pavla Tichá vědecká pracovnice/doktorandka / Masarykova univerzita
3372. Radek Tichavský geomorfolog / Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
3373. Karel Tichý Manažer projektů / Hospodářská a sociální rada Ústeckého krjae, z.s.
3374. Michal Tichý vědec/medicinální chemik / UOCHB AV ČR
3375. Pavel Tichý policista / PČR
3376. Ondřej Tichý akademický pracovník / Univerzita Karlova
3377. David Tichý Ph.D student / UOCHB AV ČR
3378. Dmitrij Timofejev vědecký pracovník / Ústav pro jazyk český AV ČR
3379. Denys Timoshyn Doctoral student / Charles University
3380. Daniela Tinková historička / FIlozofická fakulta Univerzity Karlovy
3381. Peter Tkáč archeolog / PhD student / Ústav archeologie a muzeologie FF MU
3382. Jan Tlučhoř akademický pracovník / ZČU
3383. Jaroslav Točík psycholog /
3384. Nikola Tohma Historička / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3385. Stanislav Tokoš IT administrátor / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3386. Alena Tokošová statistik / Český statistický úřad
3387. Radek Toman Právník výzkumného centra / Extreme Light Infrastructure ERIC
3388. Petr Toman vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
3389. Jan TOMAN OSVČ /
3390. Pavla Tomanová archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha
3391. MARTA Tomanová /
3392. Miroslav Tomáš Projektový manažer / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
3393. Oldřich Tomášek vědecký pracovník, biolog / Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.
3394. Petra Tomášková chemik / FZÚ AV ČR v.v.i.
3395. Filip Tomek Geolog / Univerzita Karlova
3396. Jakub Tomek Vědec / University of Oxford
3397. Eva Tomesova Vědecky pracovnik / UFP AV CR
3398. Matěj Tomeš Doktorand / Ústav fyziky plazmatu
3399. Karolina Tomešová Projektová manažerka / ČVUT v Praze
3400. Daniela Tomešová Nákupčí / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
3401. Irena Tomešová manažerka / CEKAS,z.ú.
3402. Petra Tomičová Digitalizace / Knihovna AV ČR, v. v. i.
3403. Kateřina Tomková archeolog / Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.
3404. Elena Tomšík vědecký pracovník / Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
3405. Michal Tomšovský akademický pracovník - docent / Mendelova univerzita v Brně
3406. Jan Topinka Vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny
3407. Jaroslava Topinková knihovnice/dúchodce /
3408. Miroslav Töth Pyrotechnik /
3409. Jiří Toufar Biolog/ PhD. student / Biofyzikální ústav AV ČR
3410. Ladislav Toušek Odborný asistent / ZČU
3411. Jana Trägnerová Odborný rada / Čižp
3412. Zdeněk Trachtulec vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky AVČR
3413. František Trampota archeolog / Archeologický ústav AV ČR Praha; Regionální muzeum v Mikulově
3414. Petr Trávníček fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3415. Martin Trávníček doktorand / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3416. Kateřina Trejbalová vědecká pracovnice / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3417. Martin Tremčinský Sociolog / FSV UK
3418. Helena Trinkewitzová knihovnice / Knihovna AV ČR
3419. Šimon Trlifaj PhD kandidát / Central European University
3420. Jaroslav Trnka Profesor / UC Davis & MFF UK
3421. Petra Trnkova vědecká pracovnice / Ústav dějin umění AV ČR
3422. Vendula Trnková bibliografka / Ústav pro českou literaturu AVČR
3423. Josef Trögl docent, proděkan pro vědu / Fakulta životního prostředí, Univerzita J.E. Purkyně v Ústí n.L.
3424. Tinkara Troha fyzička / FZU AV ČR
3425. Hana Trojanová referent nákupu / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
3426. Martina Trojanová Knihovnice / Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
3427. Pavel Trojovský akademický pracovník / Univerzita Hradec Králové
3428. Anna Tropia filosofka / Filozofická Fakulta UK
3429. Marie Trousilová Odborný pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3430. Jaroslav Truksa vědecký pracovník / Biotechnologický Ústav AVČR, v.v.i.
3431. Bohumil Trunda chemik / Fyzikální ústav AV ČR
3432. Roman Truneček Specialista radiační ochrany / Extreme Light Infrastructure ERIC
3433. Magdaléna Trusinová PR / Filosofický ústav AV ČR
3434. Jan Tříska vedoucí vědecký pracovník / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
3435. Konstantinos Tsivos VŠ pedagog / Ústav řeckých a latinských studií FF UK
3436. Vít Tuček výzkumný pracovník / Huawei Stockholm R&D
3437. Kateřina Tučková Parfumér /
3438. Lucie Tučková student/laborant / ÚOCHB AV ČR
3439. Nina Tumova / FZU AV CR
3440. Pavla Tůmová vědecká pracovnice / 1.LF UK
3441. Jordi Tuneu Výzkumník / Fyzikální ústav AV ČR
3442. Michal Tupec postdoktorand / ÚOCHB AV ČR
3443. Theodora Tureckiová student / PřF UK
3444. Petr Tureček odborný asistent / Přírodovědecká fakulta
3445. Jolana Turečková vědecká pracovnice / ÚMG AVČR
3446. Jan Turek archeolog / Centrum pro teoretická studia UK
3447. Matouš Turek doktorand / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3448. Karel Turek vědecký pracovník / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3449. Sofiia Tvorynska Doktorandka / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3450. Tomáš Tvrdík Osobní bankéř / Moneta Money Bank
3451. Lucie Tvrdoňová technická asistentka / soukromá firma
3452. Zdeněk Tvrdý antropolog / Moravské zemské muzeum
3453. Milan Tvrdý matematik / Matematický ústav AV ČR
3454. Helena Tyburcová knihovnice / Knihovna AV ČR
3455. Věra Tydlitátová Odborná asistentka / KBS, FF, ZČU
3456. Valeriia Tynianskaia doktorandka / MFF UK
3457. Adam Tywoniak Chemik / VŠCHT Praha, Universität Heidelberg
3458. Zuzana Uhde sociální vědkyně / Sociologický ústav AV ČR
3459. Lucie Uhlíková etnoložka / Etnologický ústav AV ČR
3460. Michal Uhlíř Nábytkář /
3461. Jáchym Uhlíř Student / ČVUT
3462. Barbora Uchytilová kunsthistorička / Filosofický ústav AV ČR
3463. Iva Ulbrichová odborný asistent / FLD ČZU Praha
3464. David Ullrich Pěvec / Pražský filharmonický sbor
3465. Radoslav Ulrich stavební inženýr - statik / OSVČ
3466. Markéta Ulvrová Event manager / Mlýn Davídkov
3467. Šimon Ungerman archeolog / Archeologický ústav AV ČR Brno
3468. Petr Urban filosof / Filosofický ústav AV ČR
3469. Jakub Urban student / FSI VUT
3470. Jiří Urban věd. prac. / Ústav fyzikální chemie J.H.
3471. Daniel Urban Vědecky pracovník / České vysoké učení technické v Praze
3472. Federico Urban Fyzik / FZU AC ČR
3473. Milan Urban VŠ pedagog / Univerzita Palackého - LF
3474. Alexandra Urbančoková vědecká pracovnice / ÚMG AV ČR
3475. Vladimír Urbánek historik / Filosofický ústav AV ČR
3476. Miroslav Urbanek programator /
3477. Jan Urbánek student / Přírodovědecká fakulta UP
3478. Daniela Urbanová profesorka / Masarykova univerzita
3479. Martina Urbanová vědecká pracovnice / ÚMCH AV ČR, v. v. i.
3480. Barbora Urbanová redaktorka / Archeologický ústav AV ČR, Praha
3481. Vladimír URBÁŠEK elektronik / SLO UP a FzU AVČR
3482. Alberto Gálvez Ureña PhD student / Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
3483. Tomas Urfus akademický pracovník / PřF UK
3484. Pavol Utekal Vědecký pracovník / Ústav molekulární genetiky
3485. Vitalii Uvarov Odborný pracovník výzkumu a vývoje / Fyzikální ústav AV ČR
3486. Tomáš Uxa postdoktorand / Geofyzikální ústav AV ČR
3487. Maria Uzhytchak doktorandka / Univerzita Karlova
3488. Mariia Uzhytchak PhD student / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
3489. Jan Vábek postdoktorand / The Extreme Light Infrastructure ERIC / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
3490. Petr Vacek odborný knihovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
3491. Irena Vacková věd. prac / Fyziologický ústav AV ČR
3492. Lukáš Václavek PhD student / Univerzita Palackého Olomouc
3493. Martin Vacula fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3494. Ondřej Vaculík PhD student / UPT Brno
3495. Marta Vaculínová vědecká pracovnice / Filosofický ústav AV ČR
3496. Marta Vaculínová vědecká pracovnice / Filosofický ústav AV ČR
3497. Michal Vágner archeolog / Ústav archeologie a muzeologie FF MU
3498. Štěpán Vácha historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
3499. Josef Vácha student / University of Oxford
3500. Anna Váchová Vedoucí týmu /
3501. Petra Váchová archivář / Archiv Národního muzea
3502. Pavel Vachtl publicista / freelance
3503. Zuzana Vaitová Odborný pracovník / UOCHB AV ČR
3504. Miloslava Vajdlová lingvistka / Ústav pro jazyk český AV ČR
3505. Jaroslav Valach vědecký pracovník / Akademie věd, ÚTAM
3506. Leoš Valášek PI - molekulární biolog / Microbiologicky ustav AVCR
3507. Irena Valdhansová THP / ÚFP AV ČR, v.v.i.
3508. Jan Valečka mikroskopik / Ústav molekulární genetiky AVČR
3509. František Válek akademický pracovník / Univerzita Pardubice
3510. Viktor Valenta doktorand / ČVUT
3511. Stanislav Valenta fyzik / MFF UK
3512. Lucie Valentinová religionistka / Katedra fiosofie a religionistiky, Univerzita Pardubice
3513. Kateřina Valentová Vedoucí vědecký pracovník / Mikrobiologický ústav AV ČR
3514. Barbora Vališková vědecký pracovník / ÚMG AV ČR
3515. Alic Valkárová věd.pracovník / Grantová agentura ČR
3516. Peter Vallo vědecký pracovník / Ústav biologie obratlovců AVČR
3517. Viktor Valouch vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
3518. Jan Váňa Vědecký pracovník / Ústav pro českou literaturu, AV ČR
3519. Pavel Váňa Doktorand / MFF UK
3520. Roman Váňa IT manažer / Malo a Velkoobchod elektro
3521. Ondřej Vaňátko PhD student / Ústav experimentální medicíny AV ČR
3522. Libor Vancura podnikatel / OSVČ
3523. Lucie Vančurová vědecký pracovník / BÚ AV ČR
3524. Jan Vanda vědec / Fyzikální Ústav AV ČR
3525. Vandana Vandana PhD Student / J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
3526. Jakub Vaněček IT podpora / Knihovna AV ČR, v. v. i.
3527. Vojtěch Vaněček vědec / FZU AVCR
3528. Václav Vaněk literární historik / FF UK
3529. Přemysl Vaněk chemik / Fyzikální ústav AV ČR
3530. Tomáš Vaněk vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3531. Karolína Vaníčková PhD studentka / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3532. Jan Vaniš Odborný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.
3533. Petra Vaňkátová chemik analytik / Fyzikální ústav AV ČR
3534. Tereza Vaňková Doktorandka / FAV ZČU
3535. Irena Vaňková bohemistka / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
3536. Lucie Vankova postdoc /
3537. Karolína Vaňková PhD student / ÚOCHB AV ČR
3538. Vladimír Varga vědecký pracovník / ÚMG AVČR
3539. Maria Vargha Archeoložka / FF UK
3540. Jana Vargová odborná bibliografka / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3541. Lýdia Vargová vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
3542. Dušan Variš vědecký pracovník / Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
3543. Ondřej Vařil Tlumočník / soukromý sektor
3544. Petr Vašát vědecký pracovník / Sociologický ústav AV ČR
3545. Daniel Vašek Imunolog / Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova
3546. Michal Vašíček vědecký pracovník / Slovanský ústav AV ČR
3547. Darja Vašíčková doktorandka / FF UK
3548. Petr Vaško vědecký pracovník / MFF UK
3549. Jan Vávra výzkumník / Sociologický ústav AV ČR
3550. Pavel Vávra Account manager / Atmedia
3551. Rudolf Vávra Ph.D. student / ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
3552. Hanuš Vavrčík VŠ učitel / Mendelova univerzita v Brně
3553. František Vavrek vědecký asistent / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
3554. Aniko Vavrova Lékařka /
3555. Lenka Vavříčková HR / stavebnictví
3556. Katarina Vazdar vědecká pracovnice / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
3557. Antonín Veber vědecko-technický pracovník; dendrochronologie / CZU
3558. Ladislava Veberová personalistka / Fyzikální ústav AV ČR
3559. Magdaléna Vecková ekonom / Knihovna AV ČR
3560. Branislav Večerek Mikrobiolog / MBÚ AVČR
3561. Michal Večeřa VŠ Pedagog - Historik / Masarykova univerzita
3562. Dana Večeřová knihovnice / Univerzita Pardubice
3563. Dana Vedra vědecká pracovnice / Moravské zemské muzeum
3564. Adam Vedral Analytik / Seyfor
3565. Tomáš Vejchodský matematik / Matematický ústav AV ČR
3566. Bohumil Vejr prac.tech.podpory výzkumu / MFF UK a FÚ AV ČR
3567. Zdeněk Vejvoda vědecký pracovník / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
3568. Jan Velecký doktorand / RECETOX PřF MUNI
3569. Luboš Velek vědecký pracovník / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3570. Filip Velímský archeolog / Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
3571. Petr Velíšek chemik / Ústav chemických procesů AV ČR
3572. Nadiia Velychkivska Vědecký pracovník  / Ústav makromolekulární chemie AV ČR
3573. Matouš Vencálek religionista / Ústav religionistiky, FF MU
3574. Tomáš Vendl vědecký pracovník / VÚRV, v.v.i.
3575. Ivana Venkrbcová student / VŠCHT, FZÚ AV ČR
3576. Drahos Venos fyzik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3577. Jiří Ventruba pracovník kontroly kvality / RadioMedic s.r.o
3578. Lenka Vernerová student / VŠPP
3579. Petr Veřtát fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3580. Andrea Veselá Ekolog/Vědec / Botanický ústav AV ČR
3581. Lucie Veselá Administrátor projektů / UTAV ČR
3582. Jakub Veselka Environmentální hodnocení budov / ČVUT - UCEEB, FSv
3583. Viktor Veselovský vývojový konstruktér / Ústav fyziky plazmatu
3584. Petr Veselý jaderný fyzik / Ústav jaderné fyziky AV
3585. Lukáš Veselý projektový manažer / Ústav molekulární genetiky AV čR, v.v.i.
3586. Ilaria Vespoli PhD student / IOCB
3587. Volha Vetokhina fyzik / Fyzikální Ústav AV ČR
3588. Veronika Vetýšková Postdoktorand / Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
3589. Marek Veverka technický pracovník / ÚJF AV ČR
3590. Jakub Veverka vědecký pracovník - doktorand / Ústav fyziky plazmatu
3591. Kateřina Veverková Projektant PBS /
3592. Soňa Veverková vědecká pracovnice / ýzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
3593. Jakub Videman lékař / Fakultní nemocnice Olomouc
3594. Lucie Vidovićová socioložka / Masarykova univerzita
3595. Daniel Vícha výzkumný pracovník - obor řasové biotechnologie / Ústav výzkumu globální změny
3596. Jakub Vícha vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3597. Alexander Vikman fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3598. Petr Viktora konzultant /
3599. Ondřej Vild vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
3600. Monika Vilémová Vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3601. Tomáš Vilímek vědecký pracovník / Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
3602. Ondřej Vimr vědecký pracovník / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3603. Anna Vinklárková Architektka / Arnika
3604. Martina Vinopalová PhD student / Přírodovědecká fakulta UK
3605. Václav Vinš vědecký pracovník / Ústav termomechaniky AV ČR
3606. Alberto Virdis Výzkumník - Seminář dějin umění FF MU / Masarykova univerzita
3607. Natálie Víšková studentka / Univerzita Karlova
3608. Ondřej Vít molekulární biolog / 1. lékařská fakulta UK
3609. Jakub Vít fyzik / Fyzikální Ústav AV ČR
3610. Libor Víta Student / ZČU
3611. Libor Víta OSVČ /
3612. Ondřej Vitámvás OZO v prevenci rizik a PO / Fyzikální ústav AV ČR
3613. Tomas Vitek Advokat /
3614. Marek Vítek PhD student / Přf UPOL
3615. Petr Vitous doktorand geologie / Přírodovědecká Fakulta UK
3616. Milada Vítová vědecký pracovník / Botanický ústav AVČR
3617. Natálie Vítová PhD student / Západočeská univerzita v Plzni
3618. Ondřej Vítovec Vědecký pracovník / ČVUT v Praze
3619. Marek Vlach archeolog / výzkumný pracovník / Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
3620. Jaroslava Vlachová akvizitérka / Knihovna AV ČR
3621. Pavel Vlasák emeritní vědecký pracovník / Ústav pro hydrodynamiku AVČR
3622. Václav Vlasák VŠ učitel / MFF UK
3623. Ivo Vlasatý prodavač /
3624. Antonín Vlček chemik / Ústav fyzikální chemie JH AV ČR a Queen Mary University London
3625. Lukáš Vlček vědecký pracovník / Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
3626. Miroslav Vlček odborný asistent / Ostravská univerzita
3627. Zuzana Vlčková vědecká pracovnice / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
3628. Veronika Vlčková GIS; systémové inženýrství a strategie / Fakulta dopravní ČVUT
3629. Alena Vlčková tajemník fakulty / Západočeská univerzita v Plzni
3630. Kamila Vlčková specialistka ICT, studentka překladatelství / Masarykova univerzita
3631. Lukáš Vlk doktorand / Botanický ústav AV ČR
3632. Mikuláš Vlk doktorand / ÚOCHB AV ČR
3633. Šimon Vobruba Vědecký pracovník / UOCHB AV ČR
3634. pavel vodicka vedoucí vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AV ČR
3635. Ondřej Vodička historik / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3636. Petr Vodička vědecký pracovník / Ústav chemických procesů AV ČR
3637. Petr Vodička vědecký pracovník / ÚŽFG AV ČR
3638. Libor Vodička teatrolog, kurátor sbírky, vedoucí oddělení / Národní muzeum
3639. Ludmila Vodičková vědecký pracovník / Ústav experimentální medicíny AVČR
3640. Michaela Vodičková výzkumný pracovník / Fyziologický ústav AVČR
3641. Helena Vohníková administrativní pracovník / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3642. Jiří Vohradský vědec / Mikrobiologický ústav, AVČR
3643. Lenka Vochocová medioložka / Fakulta sociálních věd UK
3644. Vlastimil Vojáček astronom / Astronomický ústav AV ČR
3645. Petr Vojáček architekt /
3646. Jaroslav Vojna Analytik / OSVČ
3647. David Vojna vědec / Centrum HiLASE, Fyzikální Ústav AV ČR
3648. Martina Vojtěchová odborný asistent / Výzkumný ústav rostlinné výoby
3649. Anna Csercsáné Vojtkó ecologist/researcher / Botanical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic
3650. Zuzana Sochorová Vokáčová chemický fyzik / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
3651. Vojtěch Vokálek IT / Konzultační společnost
3652. Pavlína Vokatá administrativní pracovník / Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
3653. Michal Vokurka historik / Historický ústav AV ČR
3654. Kateřina Voleková lingvistka / Ústav pro jazyk český AV ČR
3655. Kateřina Volná referent, publicista / ÚSTR, Praha
3656. Oleksandr Volochanskyi Doktorand / Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR
3657. Aleš Vomáčka Sociolog / Univerzita Karlova
3658. Václav Vomáčko Doktorand / Technická Univerzita v Liberci
3659. Jirka Vomlel vědec / ÚTIA AV ČR
3660. David Vondráček vědecký pracovník / Ústav dějin umění AV ČR
3661. Daniel Vondrák vědecký pracovník / Přírodovědecká fakulta UK
3662. Jan Vondrák lichenologie / Botanický ústav AVČR
3663. Zuzana Vondráková PhD studentka / Ústav molekulární genetiky AV ČR
3664. Ladislav Vonka technik, konstruktér / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3665. Michaela Voráčová laborantka molekulární biologie / UHKT
3666. Dagmar Vorlíček politoložka / Vídeňská univerzita
3667. Lenka Vosátková Office Manager / Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. - BIOCEV
3668. Anna Vosečková manažerka výzkumu, NCP / Technologické centrum Praha
3669. Matěj Vosk manager / maloobchod
3670. Jaroslava Vosmíková technický pracovník / MBÚ AV ČR
3671. Ondřej Vostarek doktorand / Fakulta lesnická a dřevařská, ČZU
3672. Andrea Vostoupalová PhD. student / ÚOCHB AV ČR
3673. Lenka Vostrá akademická pracovnice / ÚSP AV ČR
3674. Ivana Vostrovská archeoložka/akademická pracovnice / Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
3675. Michal Vošvrda Elektrotechnik / Frezite s.r.o
3676. Eliška Vošvrdová doktorandka / ARÚ Praha, FF UK
3677. Jaroslav Vozár student / MFF UK
3678. Vojtěch Vozda vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3679. Jana Vozková knihovnice / Ústav dějin umění AV ČR
3680. Marie Vozková Knihovnice / Ústav dějin umění AV ČR
3681. Markéta Vrabcová chemik/PhD student / Fyzikální ústav AV ČR
3682. Milan Vrábel Chemik / UOCHB
3683. Marek Vranka psychologický výzkumník / IKSŽ FSV UK
3684. Martin Vraný datař/programátor /
3685. Lenka Vrlíková doktorandka / Seminář dějin umění FF MU
3686. Marek Vronka Postdoktorand / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3687. Kateřina Vršecká filoložka, teatroložka / Filosofický ústav AV ČR
3688. Maria Vrublevskaya absolvent / VŠCHT
3689. Kim Vučinić bioinformatik / Ústav molekulární genetiky, AVČR, v. v. i.
3690. Karel Vyborny fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3691. Zuzana Vycpálková HR specialista / Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
3692. Jan Vyčichl Odborný asistent / ČVUT v Praze Fakulta dopravní
3693. Zbyněk Vychopeň Konstruktér /
3694. Ladislav Vyklický Neurofyziolog / Fyziologický ústav AV ČR
3695. Libor Vykoupil VŠ učitel / filozofická fakulta MU Brno
3696. Veronika Vymetalkova vedecky pracovnik / UEM AV CR
3697. Petr Výmola Buněčný biolog / UBEO, LF1
3698. Jan Vysoký odborný asistent / FJFI ČVUT
3699. Luděk Vyšín vědecký pracovník / FZÚ AV ČR
3700. Dominika Vyštejnová Grantový specialista / Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
3701. Lukáš M. Vytlačil hudebník, historik, muzikolog / Národní památkový ústav
3702. Petr Waclawik vědecký pracovník / Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i.
3703. Vladimír Wagner jaderný fyzik / Ústav jaderné fyziky AV ČR
3704. Marek Wagner architekt /
3705. Václav Walach Kriminolog / Univerzita Karlova, Západočeská univerzita v Plzni
3706. Bogdan Walek odborný asistent / Ostravská univerzita
3707. Anna Herda Wallo studentka / FHS UK
3708. Filip Walter pracovník lidové hvězdárny / Hvězdárna a planetárium Praha
3709. Michaela Walterová vědecká pracovnice / Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Berlin
3710. Damian Wałoszek student / MFF UK
3711. Hana Waňková sekretářka / Fyzikální ústav AV ČR
3712. Radka Sobotková we Studentka /
3713. Erik Webr Truhlář a skipper námořních jachet / OSVČ
3714. Jan Weichert Technik / FZÚ
3715. Lucie Weimannová Studentka / VUT Brno
3716. Josefína Weinerová doktorandka / University of Nottingham
3717. Zdeněk Weiss fyzik / Fyzikální ústav AVČR
3718. Tomáš Weiss hydrogeolog / Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
3719. Jindrich Weiss konzultant / IČO
3720. Pavel Weiss Elektroinženýr / ZF
3721. Radim Weisser Student / VŠCHT
3722. Helena Wernischová pedagog / Evangelická akademie
3723. Jana Wiedermannová Výzkumný pracovník / Mikrobiologický ústav AVČR
3724. Ivan Wichterle senior researcher / Ústav chemických procesů AV ČR
3725. Filip Wichterle doktorand / ÚOCHB AV ČR
3726. Jan Wild vědecký pracovník / Botanický ústav AV ČR
3727. Robert Willimetz PhD student / Přírodovědecká fakulta UK
3728. Zdeněk Wimmer profesor / VŠCHT Praha
3729. Laurence Windell Research Technician / Institute of Chemical Process Fundamentals (Czech Academy of Sciences)
3730. Tomáš Winter historik umění / Ústav dějin umění AV ČR
3731. Michael Wögerbauer Literární historik / Ústav pro českou literaturu AV ČR
3732. Petr Wohlmuth Historik a antropolog vojenstvi / FHS UK
3733. Lucie Wohlrábová Ph.D student / UOCHB AV ČR
3734. Jiří Woitsch etnolog / Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
3735. Ignacy Wolak-Sawicki Fyzik / Fyzikální ústav
3736. irena moudrá wünschová lékařka / masarykova nemocnice ÚL
3737. Kentaró Yamamoto Postdoctorand / Ústav informatiky AV ČR
3738. Alina Yan studentka / MFF UK
3739. Roman Yatskiv Výzkumný pracovník / Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
3740. Semen Yesylevskyy vědecký pracovník / UOCHB AV CR
3741. Emre Yoruk postdoktorand / Fyzikální ústav AV ČR
3742. Alexey Yushkov vědecký pracovník / Fyzikální ústav AV ČR
3743. Patrik Zábo Student / Právnická fakulta Univerzity Palackého
3744. Zdeněk Zábranský Strojař / Ústav fyziky plazmatu AVČR v.v.i.
3745. Kateřina Zábrodská Vedoucí vědecká pracovnice/docentka / Psychologický ústav AV ČR
3746. Paolo Zacchia Odborný asistent / CERGE-UK
3747. Jakub Záhora politolog / FSV UK
3748. Jakub Zahumenský vědec / Ústav experimentální medicíny AVČR
3749. Martin Zach filosof / Filosofický ústav AV ČR
3750. Pavel Zácha docent / ČVUT v Praze
3751. Zita Zajačková administrativni pracovnice / UFCH JH
3752. Martin Zajíček student / Fakulta dopravní ČVUT
3753. David Zak Ux designer /
3754. Tomáš Zakar Associated scientist / ÚFE AVČR
3755. Zuzana Jirásková Zákostelská vědecká pracovnice / Mikrobiologický ústav AV ČR
3756. Dalibor Zakoucky fyzik / Ustav jaderne fyziky AV CR
3757. Zdeněk Zálešák OSVČ /
3758. Jaroslav Zálešák fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3759. Natálie Zamazalová Ošetřovatelka laboratorních zvířat / Ústav molekulární genetiky
3760. Kateřina Zaoralová Ph.D. student / Masarykova univerzita
3761. Dana Zapletalová archeoložka / Archaia Brno z. ú.
3762. Martin Zápotocký biofyzik / Fyziologický ústav AVČR
3763. Milan Záruba obchodní zástupce /
3764. Eliška Záveská vědecká pracovnice / Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
3765. Tomáš Zavřel Vědecký pracovník / Ústav výzkumu globální změny AV ČR
3766. Alexandr Zaykov doktorand / Ústav Organické Chemie a Biochemie AV ČR
3767. Vladimír Zdechovský /
3768. Vít Zdrálek muzikolog / Ústav hudební vědy FF UK
3769. Alois Zdrha PhD. student / Univerzita Karlova
3770. Mária Zedníková Vědecký pracovník / ÚCHP AV ČR
3771. David Zeisel Finanční manažer / BU AV ČR
3772. Anna Zelená Studentka / PŘF UK
3773. Michal Zeleňák vědecký pracovník / Ústav geoniky AVČR
3774. Lukáš Zelenka online marketing specialista / soukromý sektor
3775. Tomáš Zelenka Chemik / Ostravská univerzita
3776. Gabriela Zelenková Akademik / Ostravská univerzita
3777. Jakub Zelezny Fyzik / Fyzikální ústav AV ČR
3778. Radovan Zeman PhD student / Ústav termomechaniky AV ČR, FJFI ČVUT
3779. Petr Zeman Profesor / ZČU v Plzni
3780. Daniel Zeman akademicko-vědecký pracovník / Univerzita Karlova
3781. Petra Zemenová vědecká pracovnice / Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
3782. David Zenkl Doktorand / Pedagogická fakulta UK
3783. Jan Zídek výzkumný pracovník / Ústav termomechaniky
3784. Kresimir Zigic vědecký pracovník - ekonom / NHU
3785. Jan Zich vědecký pracovník / FEL ZČU
3786. Jan Zich Doktorský student / Univerzita Pardubice
3787. Adam Zika ML Engineer /
3788. Miloš Zíka technik elektro / FZU AVCR
3789. Filip Zika Lékař / FN motol
3790. Gabriela Zikánová studentka / ČVUT Fakulta dopravní
3791. Naděžda Zíková vedoucí vědecký pracovník / ICPF CAS, PrF UK
3792. Vlastimil Zíma programátor /
3793. Patrik Zima podpora výzkumu / Ústav termomechaniky AV ČR
3794. Tomáš Zimmermann Vědec ve farmaceutickém průmyslu /
3795. Olga Zimmermannova vědecká pracovnice / Fyziologický ústav AV ČR
3796. Lucie Zímová Neurofyzioložka / Fyziologický ústav AV ČR
3797. Charlotte Zimová student VŠ / Univerzita Karlova
3798. Jana Zimová manažer kontroly kvality / RadioMedic s.r.o.
3799. Olha Zin Post Doc / J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry
3800. Ondřej Zindulka matematik / Fakulta stavební ČVUT
3801. Melania Zingarello Postdoctoral fellow / Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences
3802. Olga Zitová redaktorka, doktorandka / FF UK, Universität Konstanz
3803. Jiří Zizler literární historik / ÚČL AVČR
3804. Martin Zmuda Doktorand / AV ČR, MBÚ
3805. Andrea Zobačová archivářka / Etnologický ústav AV ČR
3806. Renata Zobalová postdoktorand / Biotechnologický Ústav, AVČR
3807. Ivan Zorilo Technický pracovník / Fyzikální ústav AVČR
3808. Kristýna Zoubková PhD student / Ústav termomechaniky AVČR
3809. Filip Zrno odborný referent / KAV ČR
3810. Alexander Zuevsky Mathematics / Academy of Sciences, Czech Republic
3811. Josef Zuklín elektrotechnik / Fyzikální ústav AVČR
3812. Jana Zwyrtková postdoc / Ústav experimentální botaniky AV ČR
3813. Jakub Zýka PhD student / VŠCHT Praha
3814. Martin Žabka Vědec / Výzkumný ústav rostlinné výroby
3815. Ján Žabka fyzikálny chemik / ÚFCH J. Heyrovského AVČR
3816. David Žáček programátor /
3817. Martin Žáček akademik / Ostravská univerzita
3818. Helena Žáčková knihovědkyně / Knihovna AV ČR
3819. Markéta Žáčková vědecký pracovník / ÚHKT
3820. Václav Žák vedoucí nakladatelství / Masarykův ústav a Archiv AV ČR
3821. Michal Žák Akademický pracovník / MFF UK
3822. Petr Žákovský archeolog / Archeologický ústav AV ČR Brno
3823. Vladimír Ždímal vědecký pracovník / Ústav chemických procesů AV CR
3824. Jan Žegklitz programátor / soukromý sektor, dříve ČVUT FEL/CIIRC
3825. Miloš Železný děkan / Fakulta aplikovaných věd ZČU
3826. Josef Žemlička historik / Historický ústav AV ČR
3827. Kristýna Žemlová PhD Student / VŠCHT Praha
3828. Karla Žertová Student / FJFI ČVUT
3829. Petr Žežulka Úředník ve skladu / Fzykalní ústav AV ČR, v.v.i.
3830. Karel Žídek fyzik / Ústav fyziky plazmatu AV ČR
3831. Ondřej Žíla historik, geograf / FSV UK
3832. Eva Žilecká Vědecký pracovník / UOCHB
3833. Oldřich Živný vědecký pracovník / Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.
3834. Radek Žlebčík Částicový fyzik / Univerzita Karlova
3835. Martin Žonda vědecký pracovník / Univerzita Karlova
3836. Daniel Žucha PhD student / BTÚ AV ČR
3837. Jan Županič historik / Historický ústav AV ČR, FF UK
3838. Václav Žůrek historik / Filosofický ústav AVČR, v.v.i.
3839. Kamila Alexová Žůrková vědecký pracovník / UOChB


Kontakt:
Michaela Vojtková Trtíková: vojtkova@vedazije.cz +420 777 068 338
Michael Komm: komm@vedazije.cz +420 777 553 579

O nás
Fórum Věda žije!, z.s. je zapsaným spolkem, který vznikl v létě 2009. Slouží především jako fórum pro veřejný prostor ve vědě. FVŽ! je otevřené pro všechny, kteří si uvědomují nezbytnost vlastního aktivního přístupu a zájmu o problematiku vědní politiky ČR. Nejde nám však jen o aktuální problémy české vědy. Zajímá nás role vzdělanosti a vědy v širším společenském kontextu a model jejich veřejného spravování. Aktivity a prohlášení občanského sdružení Fórum Věda žije! vyjadřují výlučně postoje jeho členů. Členství i činnost ve Fóru Věda žije! jsou čistě dobrovolnými, za svoji činnost nepobírají členové a členky FVŽ! žádnou finanční odměnu. www.vedazije.cz.


Související aktivity

- Otevřený dopis premiérovi Fialovi od Fóra Věda žije! (5.6. 2023)
- Prohlášení České konference rektorů (5.6. 2023)
- Stanovisko Rady vysokých škol (2.6. 2023)